Problem i devijacije u društvu

Dvostruki aršini

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Širom svijeta su poznati dvostruki aršini vrednovanje djela muškaraca i žena. Tradicija (koja se svakako u tome protivi islamu) čak je i u  islamskim sredinama nametnula drugačije vrednovanje grijeha ili nekog djela kada ga učini muškarac ili žena. Mnogo češće se osuđuju „prijestupi“ žene nego muškarca. Nerijetko sam bila prisutna dok su naše nane savjetovale svoje kćerke i unuke kako trebaju čuvati svoju čast i obraz, jer mogu „zaditi dimije“- što zapravo znači- zanijeti dijete. Međutim, nikada nisam čula da svojim sinovima i unucima govore slične savjete. Ili da ih savjetuju da paze obraz i čast tuđih kćeri, a ujedno i svoj moral. Zašto? Jer su oni muškarci. Jer se njima neki grijesi „ne vide“ i neće direktno snositi posljedice svoga grijeha na ovom svijetu. A grijeh na Ahiretu? To nije tema društva. Zato muškarcima dosta toga može lakše „stati u obraz“ a da pri tome ne osjete prezir i prijekor društva.

To isto se dešava kada su u pitanju neke od društvenih pojava,kao što je npr. razvod braka. Većinom su žene krivci i te o kojima društvo priča i osuđuje ih. I šta god da se desi, žena je kriva. Čak su i žene određenog društva (znajući i same kakav status imaju) sklonije okriviti ženu i pristajati na njenu muku. S druge strane, islam nas tome ne uči. Kur’an govori o jednakosti nagrade za dobra dijela, ko god da ih učini: „Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.“ (sura An- Nahl, 97)

Ako je, shodno ovom kur’anskom ajetu nagrada za dobra djela za oboje ista, isto tako je i kazna za loša djela ista. Bez izuzetka. Prema zasluzi. Stoga, nužno je da društvo konačno zauzme islamski stav i da osuda za grijeh bude podjednaka, ali i savjet za čuvanje od grijeha. Ako posljedice na ovom svijetu za neki grijeh nisu iste, na Ahiretu jesu. Odgovornost, shodno tome, treba da bude podjednaka.

Također, kada se govori i o propisima islamskog odijevanja, mnogo više se prigovara ženama nego muškarcima. Propis ženskog hidžaba je jasan, međutim, i muškarci trebaju voditi računa o propisnom odijevanju što uključuje ne nošenje uskih hlača koje pokazuju avrete kao i odjeće koju nose „ulični momci“. Islam je potpuna vjera koja ulazi u sve sfere ljudskog života, i ne pravi razliku među muškarcima i ženama osim u jednom stepenu, a to je privilegija da muškarci vode brigu o ženama.

Prema tome, trebamo učiti naše sinove i kćeri da ne potcjenjuju ženski rod, ne uveličavaju grijeh žene iznad grijeha muškarca, te da svu odgovornost za „negativnost“ ne pripisuju ženama. Također, trebamo savjetovati podjednako i mušku i žensku djecu da se čuvaju od grijeha, makar se njihove posljedice ne vidjele na ovom svijetu, jer na onom sigurno hoće.

Molim Allaha dž.š. da popravi naše stanje. Amin.

Halima Lj.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta