Aktuelno
man heating clothing on fire

Gledajte u one koji su slabiji od vas…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Priredio: Sead ef. Jasavić

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Gledajte u one koji su niži i slabiji od vas, a nemojte gledati u one koji su veći i jači od vas (u dunjalučkim pitanjima); tako je bolje po vas, kako ne bi ste podcijenili Allahove blagodati prema vama!“ (Muslim)

Šejh Sa’adi rhm., kaže: „Divnog li vasijjeta i oporuke, i divne li riječi i lijeka koje nas tjeraju na to da budemo Alahu dž.š., zahvalni na taj način što ćemo biti svjesni Njegovih blagodati i priznavati ih, o njima na lijep način govoriti, i njima se pomagati u pokornosti i dobrim djelima prema Onome koji nas blagodatima obasipa, poduzimajući sve neophodne korake koji će nam biti od koristi na polju zahvale. Zahvala Allahu dž.š., je vrhunac ibadeta, osnova svakog hajra, i obaveza je Allahovim robovima, pri kojima nema blagodati, vidljive ili nevidljive, opšte ili posebne, a da nije od Allaha dž.š.. On je taj koji daje dobro i dobra djela, i On je taj koji sprečava zlo i loša djela, pa samim tim Jedini i zaslužuje to da mu robovi Njegovi iskažu maksimalnu zahvalnost, te da se čovjek koristi svim raspoloživim sredstvima koji će ga voditi i pomagati u tome da bude Allahu zahvalan rob! Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, nas je uputio ovom izvrsnom lijeku i jakom faktoru zahvalnosti na Allahovim blagodatima, a to je da čovjek, u svakom trenutku, gleda u one koji su slabiji od njega po pitanju razuma i pameti, djece i porijekla, mala i imetka i svih ostalih ni’imeta i blagodati – jer što bude duže tako gledao i posmatrao stvari oko sebe – biće više zahvalniji Allahu dž.š.. Na taj način će primjetiti i vidjeti da veliki broj ljudi nemaju mnogo od onoga što on ima, i da mnogi od njih maštaju da se samo malo primaknu onome što on ima od pameti, zdravlja, vjere, mala, nafake, ponašanja, držanja i izgleda. Na taj način će čovjek biti istinski zahvalan Allahu dž.š., izgovarajući: „Hvala Allahu dž.š., koji me je blagodatima obasuo, i dao mi veliku prednost nad mnogim stvorenjima!“, a Allah dž.š., najbolje zna!“ (Pogledaj: Behdžetu Kulubil-Ebrar ve Kurretu ‘Ujunil-Ahjar fi šerhi Dževami’il-Ahbar)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Ako neko od vas gleda u nekoga ko je bolji po imanju i držanju – onda neka pogleda i u onoga ko je slabiji od njega po tom pitanju!“ (Buhari)

Ovo je edeb i odgoj Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem, spram svoga Ummeta. Allah dž.š., je taj koji Svoja stvorenja odlikuje raznim blagodatima jedne spram drugih, isto kao što ih na različite načina čuva od raznih nedaća, i isto kako ih stvara na najrazličitije načine i oblike. Čovjek je stalno između čekića i nakovnja – između dina i dunjaluka. U dinu i vjeri gledamo u one koji su bolji i jači od nas, toliko da prezremo naša djela gledajući u njih, a kad je u pitanju dunjaluk – ako budemo gledali u one koji su jači od nas – šejtan će nam prići pa ćemo prezreti Allahove blagodati prema nama, stoga da se to ne bi desilo, gledajmo u one koji su u dunjaluku slabiji od nas, što naravno ne znači da su oni zbog siromaštva lošiji od nas, jer znamo da Din-vjeru, Allah dž.š., daje samo onome koga voli, a dunjaluk daje i onome koga voli i onome koga ne voli!

Osoba koja radi suprotno, pa gleda u one koji su dunjalučki jači od njega, obično podcijeni i prezre blagodati koje mu je Allah dž.š., podario, što ga može odvesti tome da, na kraju, prezre i zamrzi Allaha dž.š., a bude li gledao u one koji su dunjalučki slabiji od njega – biće zahvalan na blagodatima koje uživa, ponizan i Allahu dž.š., utoliko bliži. Čovjek ne smije da se zagleda u prolazne varljivosti ovoga svijeta, jer mu to može probuditi pohote i strasti prema dunjaluku što je sama potvrda Allahovih dž.š., riječi: „I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna!“ (Taha, 131.)

Ajša r.a., prenosi da joj je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Ako želiš da se ponovo susretneš samnom onda neka ti od dunjaluka bude dovoljno onoliko koliko je dovoljno putniku za puta, i strogo se čuvaj sjedenja i druženja sa bogatašima. Odjeću nemoj mijenjati novom sve dok dobro neiskrpiš staru!“ (Tirmizi)

Ovim riječima, Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, uči svoju hanumu tome da biva skromna i zadovoljna s malo, i da joj je skromna odjeća dovoljna, te da se više uspoređuje sa siromašnima i sirotinjom nego li sa bogatašima i sličnim.

U djelu Šerhul-Sunne se bilježi od Enesa r.a., da je rekao: „Vidio sam halifu Omera r.a., kada je bio emirul-mu’minin, na odjeći je imao tri zakrpe, sve jednu preko druge!“ – a priča se za njega da je jedne prilike dok je držao hutbu na svome izaru-odjeći imao čak 12 zakrpa! (Tirmizi)

Druženje sa bogatim ljudima vodi zaljubljivanju u strasti, poroke i dokonluk, manjem zahvaljivanju Allahu dž.š., tjeskobi u prsima zbog imanja drugih a neimanja svoga, tako da je u pitanju jedna preventivna mjera sa kojom se vjernik čuva velikog zla:

„Manje posjećujte bogataše, jer će te se tako bolje sačuvati od toga da ne prezrete Allahove blagodati prema vama!“ (Da’if. Hakim, Bejheki, El-Tenvir šerh el-Džami’ el-Sagir)

„Čuvajte se druženja sa mrtvacima. Allahov Poslaniče, ko su mrtvaci? Reče: Bogataši!“ (Mirkatul-Mefatih šerh Miškatil-Mesabih)

„Ostavite dunjaluk dunjalučarima, jer ko od dunjaluka uzme više od onoga što mu treba, izložio je sebe propasti a da ni osjetio nije!“ (Dejlemi)

‘Avn b. ‘Abdullah kaže: „Dok sam se družio sa bogatašima nisam vidio da je iko bio zaslijepljeniji od mene – zagledao bih se u jahalice bolje od moje, i u odjeću bolju od moje; kad sam se počeo družiti sa siromašnima odmorio sam!“ (Tirmizi)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, je rekao: „Kod koga se nađu ove dvije osobine Allah dž.š., će ga upisati među Šakire-zahvalne, i Sabire-strpljive: ko u vjeri bude gledao u onoga ko je jači od njega – pa se povede za njime, i ko u dunjaluku bude gledao u onoga ko je slabiji od njega pa se Allahu dž.š., zahvali na tome što mu je dao prednost u mnogo čemu nad njime – Allah dž.š., će ga upisati među šakire-zahvalne i sabire-strpljive. Ali, ko u vjeri bude gledao u one koji su slabiji od njega, a u dunjaluku u one koji su jači od njega – žaleći za onim od dunjaluka što ga je mimoišlo – Allah dž.š., ga neće upisati među šakire-zahvalne i sabire-strpljive!“ (Tirmizi, Begavi)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta