Aktuelno
art, fingers, heart

Poruka mladićima i djevojkama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Piše: Nevad Alijagić

Ne dozvoli da ti “većina” bude parametar u životu prilikom vrednovanja stvari kreirajući tvoj način oblačenja, razmišljanja i ponašanja. Većina nije nikakvo mjerilo. Mjerilo u životu vjernika su Allahova knjiga Kur’an i praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada se opisuje “većina”, u Kur’anu se kaže: “…ali većina ljudi neće da vjeruje” (El-Mu’min, 59)

Mladost je najplodonosnije i najkorisnije doba u životu. To je period snage, rada i produktivnosti između dviju slabosti: slabosti djetinstva i slabosti starosti. Mnogi naši životni putevi odrede se upravo u našoj mladosti. U mladosti krenemo nekom svojom stazom, odaberemo životnog saputnika i mnoge druge stvari koje usmjere naš životni put. Stoga je važno obratiti pažnju na mladost kao na priliku koja se nikada više neće ponoviti. Upravo zbog toga naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsjeća nas na važnost iskorištavanja života, a posebno ukazuje na vrijeme mladosti. Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući nekog čovjeka rekao: “Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.” (Hakim i Bejheki, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjet počinje govoreći o mladosti želeći i na taj način ukazati na njenu ulogu u životu, važnost i bitnost. Od posebne je važnosti svoju mladost iskoristiti u ibadetu Gospodaru, čineći dobra djela, čuvajući se svih onih zabranjenih stvari i poroka koji se nude omladini na svakom koraku. Nije isti ibadet jednog mladića u najljepšim godinama njegove mladosti i nekog starca koji je svoju mladost proveo u porocima i griješenju. Zato posebno mjesto na Sudnjem danu pripada onome mladiću koji svoju mladost provede u ibadetu i pokornosti Uzvišenom Allahu.

Počast Allahovog hlada

Zamislimo samo kakvo će biti stanje ljudi na Sudnjem danu! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje to stanje: “Sunce će se približiti jednu milju, pa će ljudi biti u znoju srazmjerno svojim djelima. Nekome će znoj dosezati do nožnih članaka, nekom do koljena, nekom do pojasa, a nekome će zapljuskivati usta kao da je zauzdan.” (Muslim)

Također, bit će i onih koji će na Sudnjem danu imati posebnu nagradu zbog onoga što su radili. Među sedam povlaštenih kategorija bit će mladići i djevojke koji su ukrotili strasti svoje mladosti i svoju mladost podredili svome Gospodaru i Njegovom zadovoljstvu, kloneći se onoga što je On zabranio, izvršavajući ono što je On naredio. U tom kontekstu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sedmericu će Allah skloniti u Svoj hlad na Dan kad neće biti drugog hlada osim Njegovog: pravednog imama, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamije, dvojicu ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, na tom se sastali i na tome se rastali, čovjeka kojeg je pozvala lijepa i ugledna žena, a on joj odgovorio: ‘Ja se bojim Allaha!’, čovjeka koji je udijelio sadaku tako da njegova desnica ne zna šta je udijelila ljevica, i čovjeka koji se u samoći sjetio Allaha, pa su mu oči zasuzile.” (Muttefekun alejhi)

Izaberi lijepo društvo

Tvoja mladost je tvoja prilika koju sad imaš na raspolaganju i koju nikako ne smiješ propustiti, jer već sutra možda bude kasno i tada ćeš se kajati za mnoge pogrešne poteze u svojoj mladosti, korake koje si učinio i odluke koje si donio.

Ne dozvoli sebi da te društvo odvede pogrešnim i krivim putem. Budi jači od njihovog poziva u haram i grijeh. Nađi sebi društvo koje će te podsticati na Allaha i u kojem će te biti stid govoriti i raditi nemoralne stvari. Uzvišeni je Gospodar rekao: “Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili” (Ez-Zuhruf, 67). Sva loša prijateljstva u kojima se čine grijesi, koja su lišena pokornosti Allahu, podsticanja na Njega na Sudnjem danu će propasti i pretvoriti se u neprijateljstva, osim onih prijateljstava koja su izgrađena na ljubavi u Allahovo ime.

A na roditelje posebno pazi

Ne posustaj na Pravom putu samo zato što, možda, nemaš podršku svojih roditelja ili porodice, koji ne shvataju tvoju ljubav prema Allahu, tvojoj vjeri, namazu, postu… Pa, ni Ibrahim, alejhis-selam, nije imao podršku svog oca, ali ga to nije obeshrabrilo i odvratilo od Allaha. Opisujući taj dijalog između Ibrahima, alejhis-selam, i njegovog oca Azera, Uzvišeni kaže: “A kada Ibrahim reče svome ocu Azeru: ‘Zar kumire smatraš bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u očitoj zabludi.’ I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi čvrsto vjerovao” (El-En’am, 74–75). Iako je otac Ibrahima, alejhis-selam, bio od onih koji su vjerovali u kumire, njega to nije odvratilo da bude Allahov iskreni i pokorni rob. Svoje roditelje poštuj, cijeni i budi im poslušan, pokaži im da te islam naučio da budeš bolji.

Ne idi za “većinom”

Ne dozvoli da ti “većina” bude parametar u životu prilikom vrednovanja stvari kreirajući tvoj način oblačenja, razmišljanja i ponašanja. Većina nije nikakvo mjerilo. Mjerilo u životu vjernika su Allahova knjiga Kur’an i praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada se opisuje “većina”, u Kur’anu se kaže: “…ali većina ljudi neće da vjeruje” (El-Mu’min, 59),  “ali većina njih prezire istinu” (El-Mu’minun, 70), “ali većina njih ne shvata” (El-Ankebut, 63), “Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli” (El-Furkan, 44), “ali većina ljudi neće da zahvaljuje” (El-Mu’min, 61), “i znali smo da će većinom, doista, grješnici biti” (El-A’raf, 102), “i većina njih nema pameti” (El-Maida, 103). Dakle, većina ljudi ne vjeruje, većina prezire istinu, većina ne shvata i ne razumije, većina je skrenula s Pravog puta, većina je nezahvalna, većina su grješnici, većina ljudi pameti nema s kojom može da razluči istinu od neistine, Pravi put od zablude.

Kur’an o omladini

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Nijednom Svome robu Allah nije darovao znanje osim u mladosti”, pa je citirao riječi Uzvišenog: “Čuli smo jednog momka kako ih huli”, rekoše, “ime mu je Ibrahim” (El-Enbija, 60), “to su bili mladići, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im uputu još više povećali” (El-Kehf, 13), “O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!, a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio” (Merjem, 12). (Uluvvul-himme, str. 407)

Hafsa bint Sirin rekla je: “O mladi, radite dobra djela, zaista se u mladosti dobra djela rade.” (Uluvvul-himme, str. 407)

Kada čovjek ostari, ophrvaju ga bolesti, slabost, i nema više snage za činjenje dobrih djela koju je imao dok je bio mlad.

Gospodaru naš, uputi našu omladinu na Pravi put, omili im istinu i dobra djela, a učini im prezrenim grijehe, razvrat i loša djela, neka oni budu naša nada koja će vratiti ponos i slavu ovom ummetu!

El-Asr

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta