Problem i devijacije u društvu

Grijeh koji donosi siromaštvo i smanjuje životni vijek

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zabrinjavajuće je kako slijedimo običaje drugih naroda, a često su ti običaji u koliziji sa islamom. Danas je tako “normalno” postalo da mladić ima djevojku, ili djevojka ima mladića i da rade skoro sve one stvari što bračni par radi. Narednu stvar koju preuzimamo sa Zapada je da ti mladići i djevojke započinju zajednički život pod istim krovom bez da se vjenčaju. I sad se to širi na sve generacije, pa čak ima slučajeva da osobe koje su prošle 60 godina svog života započnu zajednički život bez braka. 😔

Zašto već kad se odluči da se zajedno živi zašto se ne vjenčati i biti čist i pred Uzvišenim i pred narodom? Svaki seksualni odnos koji se ima u vezi bez braka je zinaluk i zamislite koliko grijeha se čovjek nakupi ako takva veza potraje duže? Blud je tako ogavan grijeh i insana će sigurno stići ogromno iskušenje i problemi u životu zbog tog grijeha. Takve osobe ne mogu očekivati hajr u svom životu dok to ne ostave i iskreno se pokaju za njega.
___________
Ako Uzvišeni htjedne da tim osobama oprosti i uvede ih u Džennet postoji velik rizik da će ih staviti na velika iskušenja poslije u životu kako bi ih očistio od grijeha ili će biti čišćeni kaznom u kaburu ili na Sudnjem danu.

****************************

U hadisu koji je zabilježio Bejheki navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klonite se bluda, jer on donosi šest posljedica: tri na ovome svijetu, a tri na ahiretu. Na ovom svijetu blud uklanja ljepote (svjetla vjere) i nura sa lica bludnika, donosi siromaštvo i smanjuje životni vijek. A posljedice bluda na ahiretu su: Allahova srdžba, težak obračun i vječna džehennemska vatra.”

Ebu Bekr b. Ebu Dun’ja prenosi od Hejsema b. Malika et-Taija da je Allahov Poslanik, sallallahu aljhi ve sellem, rekao: “Nakon širka, kao najvećeg grijeha, nema većeg grijeha kod Allaha nego da čovjek stavi spermu u maternicu žene koja mu nije dozvoljena.

O kolikom se grijehu ovdje radi, kazuju nam i sljedeći ajeti: “I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju i koji one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati…” (El-Furkan, 68–69) U citiranom, 68. ajetu sure El-Furkan, Uzvišeni je istaknuo tri velika grijeha, a to su: robovanje nekom drugom mimo Allaha, ubistvo nedužne osobe i blud.

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta