close-up photography of assorted-color butterflies

Kada ljudi budu raštrkani…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Opisujući Sudnji dan i stanje ljudi tada Uzvišeni Allah kaže: “Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani.” (El-Karia, 4)

Ali u suri al Qamer , On kaže: “oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti…” (El-Kamer, 7)

Na jednom mjestu Uzvišeni opisuje ljude kao leptirove a na drugom kao skakavce.Gledano s naučnog aspekta, ove se dvije vrste insekata dosta razlikuju, kada govorimo o njihovoj interakciji. Leptirovi su obično raštrkani dok se skakavci isključivo kreću u jatima.

Zbog čega ova dva različita opisa?

Razlog ovome leži u fazama Sudnjeg Dana. Kada ljudi budu oživljeni i izađu iz svojih grobova, bit će poput leptirova, raštrkani, slijepi, bježeći jedan od drugog u ekstremnom strahu i zbunjenosti, ne znajući kuda da idu! Tada će glasnik zovnuti:

“Toga dana će se oni glasniku odazvati, moraće ga slijediti i pred Milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti.” (Ta-Ha, 108)

Zatim će se ljudi okupiti i ustrojiti poput skakavaca, putujući u grupama, slijedeći poziv ka mjestu suđenja.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta