Odgovori

Kakav je grijeh onoga koji gleda pornografiju?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Es-selamu alejkum! Kakav je grijeh onoga koji gleda pornografiju i uz to zadovoljava svoje seksualne strasti?

Odgovor: Ve alejkumus-selam! Blud ili zinaluk je jedan od najvećih grijeha koje je zabranio Uzvišeni Allah. Meðutim, ako pogledamo u tekstove Kur’ana i sunneta, u kojima se govori o ovom velikom grijehu, vrlo lahko ćemo uočiti da…

nije grijeh samo sami čin bluda ili zinaluka, nego naprotiv, sve što vodi ovom grijehu smatra se dijelom tog grijeha.Tako Allah, dž.š., u suri Isra kaže: ”I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put.” (Isra, 32.) Ovdje možemo primijetiti da Allah, dž.š., nije rekao nemojte činiti blud, nego nemojte mu se približavati i što dalje od njega i djela koja njemu vode. Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji su zabilježili imami Buharija i Muslim u svojim Sahihima, rekao je: ”Zinaluk očiju je pogled, zinaluk ušiju je slušanje, zinaluk jezika je govor, zinaluk ruku je dodir, zinaluk nogu je hod.

Iz ovog hadisa primjećujemo da se sve ono što vodi zinaluku tretira kao zinaluk ili da kažemo jednim dijelom toga. Nakon navedenih ajeta i hadisa, mislim da je dat odgovor na postavljeno pitanje, jer u stvari koja je spomenuta u pitanju dolazi do činjenja više grijeha, prvi je gledanje u stvari koje su zabranjene i nemoralne , a drugi je čin zadovoljavanja strasti na nedozvoljen način, Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: ”I koji stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.” (El-Mu’minun, 5-7.)

Zato možemo reći da spomenuta djela potpadaju pod zabranu i grijeh koji je spomenut u navedenim ajetima i hadisima. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta