Smrt i sudnji dan

Kako budeš živio tako ćeš i umrijeti (četiri priče)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ovo je priča čovjeka kojeg je Allah spasio od utapanja sa parobroda “Salim expres”. On nam priča priču o svojoj ženi koja se utopila na putu sa hadždža, rekavši: “Svi su vikali, – parobrod tone, pa sam i ja njoj rekao: ‘Hajde izlazi’. Rekla je: ‘Tako mi Allaha, neću izaći dok se propisno ne obučem’. Rekoh joj: ‘Izlazi! Propast ćemo!’ Rekla je: ‘Tako mi Gospodara, neću izaći dok potpuno hidžab ne obučem, pa ako umrem – da bar Gospodara svoga sretnem u pokornosti’.” Obukla je svoju odjeću i izašla sa svojim mužem.

Kada su svi vidjeli da se utapaju, pripila se uz muža i rekla: “Zaklinjem te Allahom, da li si zadovoljan sa mnom?” Muž je zaplakao, a ona je ponovo rekla: “Da li si zadovoljan sa mnom?”, a on je opet zaplakao. Kazala je: “ Hoću to da čujem”. Odgovorio je: “Tako mi Allaha, zadovoljan sam tobom”. Zaplakala je mlada žena i rekla: “Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik”. Ponavljala je šehadet sve dok se nije utopila. Talasi mora i morske dubine su ih rastavili. Nakon što je spašen, njen muž je plakao govoreći: “Molim Allaha da nas spoji na Ahiretu u džennetskim baščama”.

****

Mladi Amerikanac španjolskog porijekla, ušao je u jedanu od džamija u Njujorku u gradu Brooklin poslije sabah-namaza, te rekao prisutnim vjernicima: ¨Želim prihvatiti Islam”. Upitali su ga: “Ko si ti”? Odgovorio je: “Uputite me a ne pitajte.” Očistio jse i izgovorio šehadet. Prisutni su ga naučili obaviti namaz pa je klanjao sa tolikom skrušenošću koja je zadivila sve prisutne u mesdžidu. Trećeg dana, jedan od klanjača se odvojio sa njim te ga upitao: “Brate, Tako ti Allaha, ispričaj mi nešto o sebi?” Rekao mu je: “Odrastao sam kao kršćanin i moje srce je prionulo za Isaa, a.s., ali kada sam pogledao u stanja ljudi i vidio da su se potpuno okrenuli od njegovog puta, istraživao sam vjere i čitao o njima, nakon čega mi je Allah prsa rasprostranio prema islamu.

Noć prije negoli ću doći kod vas, zaspao sam poslije dubokog razmišljanja tražeći istinu. U snu mi je došao Isa, a.s., i pokazao mi kažiprstom, ovako, kao da me upućuje, te mi rekao: ‘Budi Muhammedanac (sljedbenik vjere Muhammeda, s.a.)!’ Nakon toga, izašao sam kako bih našao neki mesdžid i Allah me je uputio u ovaj mesdžid pa sam u njega i ušao.” Poslije ove kratke priče oglasio se mujezin za jaciju namaz. Stupio je u namaz sa ostalim klanjačima i učinio sedždu prvog rekata za imamom. Imam se poslije sedžde vratio, ali se naš dragi brat nije podigao, već je i dalje ostao na sedždi u blizini svog Gospodara. Čineći sedždu preselio je svome Gospodaru.¨

***

Ovo je priča o čovjeku koji je bio 40 godina mujezin. Učeći ezane nije ništa tražio osim Allahovog zadovoljstva. Obolio je od teške bolesti koja ga je oborila na postelju i oduzela mu glas, tako da nije mogao više učiti ezan u mesdžidu. Kada se stanje još više pogoršalo, zaplakao je, a oni oko njega vidjeli su na njegovom licu tugu i potištenost. Kao da je govorio samom sebi: “Bože, četrdeset godina pozivao sam Tebi i znaš da time nisam htio ništa osim Tvoje nagrade, a sada sam spriječen od ezana u zadnjim trenucima života. Nakon toga, na njegovom licu se pojavio izraz radosti i vedrine. Kada je došlo vrijeme ezana, ustao je, okrenuo se prema kibli i, na iznenađenje svih, počeo učiti ezan u svojoj sobi. Došao je do zadnjih riječi ezana La ilahe illallah, kada se srušio na postelju. Sinovi su pritrčali, ali on jeć predao svoju dušu plemenitom Gospodaru.

***

Smrt šejha Abdul-Hamida Kiška. Pobožni, učeni i u svijetu poznati hatib, slijepi šejh Abdul-Hamid Kišk posebno je nešto žurio u danu kojeg je volio svim srcem. Bio je to petak. Spremao se za džumu namaz. Okupao se, obukao bijelu čistu odjeću, namirisao se i klanjao dva rekata abdeskih sunneta. Na drugom rekatu, na ruku¸ pao je. Djeca i porodica su mu pritrčali i našli ga da je već preselio u okrilje milosti svoga Gospodara kojemu je cijeli život težio.

*****

Plemeniti brate i plemenita sestro, poznato je da kako je ko živio, tako i umire, a kako ko umre tako bude proživljen. Spremajmo se za dan rastanka s našim namilijim i svim ljepotama i ukrasima ovoh prolaznog svijeta.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta