Tekstovi

Koji su znakovi bolesnog srca?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Brojni su znakovi bolesti srca. Prvi od njih je da nam je teško živjeti u skladu sa svrhom našeg stvaranja, a to je upoznavanje Svemogućeg Allaha, ljubav prema Njemu, žudnja za susretom s Njim, obraćanje Njemu u pokajanju i da nam sve to bude iznad bilo koje druge želje. Doista, ko god da prednost svojim hirovima i strastima, nad ljubavlju prema svome Gospodaru i pokornosti prema njemu, njegovo ili njeno srce je sigurno bolesno.

Uzvišeni Allah kaže:Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo? (El-Furkan, 43.)

Neki od pravednih prethodnika rekli su da se ovaj ajet odnosi na osobu koja je vođena svojim niskim željama i hirovima; dakle, on ili ona živi kao životinja, bez znanja ili obožavanja Svemogućeg Allaha, kršeći Njegove naredbe i zabrane. Uzvišeni Allah također kaže: Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, a oni koji ne vjeruju – koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere – njihovo će prebivalište vatra biti! (Muhammed, 12.)

Ne zaboravimo da kako sijemo, tako ćemo i žeti. Stoga, ako osoba ne samo da ne živi u skladu s onim što se sviđa Uzvišenom Allahu, već umjesto toga aktivno slijedi način života neposlušnosti prema Njemu koristeći Njegove blagodati, ona neće naći utjehu niti se osloboditi boli nakon smrti, na Ahiretu.

Još jedan znak bolesnog srca je da čovjeka ne uznemirava njegova neposlušnost Uzvišenom Allahu. Pjesnik je govorio kako mrtva osoba ne osjeća bol nikakve rane; Koristeći tu analogiju, suprotno tome – zdravo srce osjeća veliku bol kada je učinjen grijeh, pa se brzo pokaje Uzvišenom Allahu, kao što piše u Kur’anu: Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi, dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi.“ (El-A’raf, 201.-202.)

“...i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.“ (Ali Imran, 135.)

Značenje riječi “sjetiti se” u oba ajeta odnosi se na čin pamćenja, odnosno prisjećanja na Allahovu  veličanstvenost, Njegove prijetnje i kazne, pa oni koji se sjete, traže od Njega oprost. S druge strane, oni koji imaju bolesno srce nastavit će činiti grijeh za grijehom.
____________________

Bolesno srce se, osim toga, manifestira na način da osoba ne osjeća nikakvu bol zbog neistine, dok netko ispravnog srca i uma to ne bi mogao tolerirat. Uistinu, neznanje je ozbiljna nesreća koja boli svakoga tko je zdravog srca. Još jedan znak da netko ima bolesno srce je odstupanje od onoga što je korisno, a naginjanje ka onome šta je štetno. Mnogi ljudi se, na primjer, suzdržavaju od slušanja Kur’ana, o čemu je Uzvišeni Allah rekao: Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.“ (El-Isra, 82.)

Umjesto toga, slušaju pjesme koje u njihova srca ulijevaju licemjerje, a možda i pobuđuju njihove niske želje. Takvi ljudi griješe, dajući prednost onome što Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mrze. S druge strane, što je srce zdravije, to ono više voli i slijedi ono što Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem vole i što je naređeno.

“...ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio, i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i raskalašenost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na Pravome putu…“ (El-Hudžurat, 7.)

Od Enesa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Nijedan od vas neće biti vjernik dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, njegova djeteta i cijelog dunjaluka.” (Mutefekun alejh)

Posljednji simptom bolesnog srca je da se osoba nastani na dunjaluku, bude zadovoljna njime i mirna na njemu, ne osjećajući otuđenost, tako da se više ne raduje ahiretu i ne radi za njega. Obrnuto, kada srce postane zdravo, ono žudi za ahiretom.

Završavamo ovaj članak hadisom, u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Budite u ovom životu kao da ste stranac ili putnik.” (Buhari)

Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta