Odgovori

Kopiranje tekstova sa drugih portala

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Je li haram kopirati tekstove s islamskih internet stranica s ciljem učenja vjere?

Odgovor:

Čestitam svima onima koji imaju želju saznati novo i podsjetiti se na ono šta su već naučili. Imam Ahmed, rahimehullah, jednom je prilikom rekao: “Stjecanju znanja ništa nije ravno, ako čovjek ima iskrenu namjeru.” “A radi čega treba stjecati znanje kako bi se imala iskrena namjera?”, upitaše prisutni. Imam Ahmed odgovori: “ “Iskrena namjera ogleda se u tome da se znanje stječe kako bi se otklonilo neznanje od sebe i od drugih muslimana.”

Dozvoljeno je kopirati tekstove (kao i studije i knjige) s islamskih portala ukoliko autori tih istih tekstova nisu zadržali autorska prava na njih. Ako su pak zadržali autorska prava, tad se čovjek treba sustegnuti i to ne činiti, tim prije jer prisvaja ono šta nije njegovo; a Svevišnji Allah pozvat će ga na odgovornost za to.

Kad je riječ o raspolaganju pravima nečije intelektualne svojine, savremeni islamski učenjaci imaju oprečne stavove. Naime, neki smatraju da čovjek nema pravo raspolagati time, ni u komercijalne ni u lične svrhe. Neki, opet, to dozvoljavaju u svakom slučaju. A ima i onih islamskih učenjaka koji su zauzeli umjeren stav, pa su rekli da se pravima nečije intelektualne svojine može raspolagati u lične, a ne može u komercijalne svrhe. A Znalac svih tajni, opet, najbolje zna.

Kuduzović Abdurrahman

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta