Dove i zikr

Kratki zikrovi za otklanjanje brige i tuge

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Ukratko ćemo nabrojati nekoliko zikrova za otklanjanje brige, tuge, nevolja, nedaća, jer kao što znate, nema insana koji nije zapao i koji neće zapasti u nešto što će ga tištiti. Međutim, nama je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio u emanet i nasleđe zikrove koje treba da ponavljamo da bi nam se olakšala situacija u koju smo zapali i da bismo izašli kao pobjednici, i da nas ne bi depresija pogodila ili stres slomio.

1. Istigfar (traženje oprosta)

Čovjek treba da ponavlja što više ESTAGFIRULLAH (Allahu, oprosti mi). Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao je dnevno ovo da kaže i po 100 puta. Kada je on to radio kao Allahov poslanik, onda mi treba i da pojačamo u ovim situacijama i vremenima u kojima se mi nalazimo. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko bude stalno činio istigfar, Allah će mu dati iz svake poteškoće i brige izlaz i opskrbiće ga odakle se i ne nada.” Znači imamo tri stvari kada je istigfar u pitanju: izlaz iz poteškoće i brige i opskrbu koju dobijamo zbog istigfara ako ga budemo redovni izgovarali.

2. HASBUNALLAHU VE NIMEL VEKIL (Dovoljan nam je Allah i divan je On zaštitnik)

Uzvišeni Allah opisuje u Kur’anu jednu situaciju kada su mušrici pokušali da uplaše muslimane pa su im spomenuli određene stvari i vojsku koja ih čeka u zasjedama da ih poubijaju, pa su muslimani tad povikali: “Hasbunallahu ve nimel vekil”. U ovoj situaciji, kaže Uzvišeni Allah: “I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan” Allah ih je zbog tog zikra pomogao. 

3. LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH (Nema ni snage niti moći osim kod Allaha)

Ovim riječima čovjek se predaje Allahu, Njegovoj snazi i odredbi. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ove riječi su lijek za stotinu bolesti, od kojih je najlakša briga.”

4. LA ILAHE ILLA ENTE, SUBHANEKE, INNI KUNTU MINEZ-ZALIMIN (Nema drugog božanstva osim Tebe, neka si Slavljen, a ja sam samome sebi nepravdu učinio)

Uzvišeni Allah spominje da je Junus, alejhis-selam, zapao u veliku nedaću: “Pa poslije u tminama zavapi: ‘Nema boga osim Tebe, hvaljen neka Si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!’ Pazite odgovor Uzvišenog Allaha: “Odazvasmo se i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike.” (El-Enbija, 87-88)

5. JA HAJJU, JA KAJJUM, BI RAHMETIKE ESTEGIS (O Živi, O Vječni, Tvojom milošću tražim od tebe pomoć)

Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u poteškoćama bi ovim riječima tražio od Allaha pomoć.

6. HASBIJALLAHU, LA ILAHE ILLA, HUVE ALEJHI TEVEKELTU VE HUVE RABBUL ARŠIL AZIM (Dovoljan mi je Allah, nema drugog Boga osim Njega, na Njega se oslanjam i On je Gospodar Arša veličanstvenog)

Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko kaže ove riječi 7 puta dnevno, biće sačuvan brige koja bi ga mogla pogoditi toga dana.”

7. Donošenje mnogo salavata.

Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata.” Tj. daje mu milost i pomaže ga, vadi ga iz problema u kojima se nalazi.

8. Udjeljivanje sadake. Čim te snađe neki musibet, udijeli sadaku na svoje ime, za svoje roditelje, svoju djecu… Što možeš više, na više mjesta. Ibn Kajjim, rahimehullah, je rekao: “Sadaka ne samo da ostavlja pozitivne rezultate na muslimane, nego čak i na nemuslimane.” Daje im ugodan život na ovome svijetu. Znači čak i nemusliman kad udijeli sadaku, i on će imati koristi na ovome svijetu od toga.

Molimo Allaha, subhanehu ve te’ala, da nam olakša i da otkloni naše brige. Uzvišeni Allah kaže: “A doista se uz zikr smiruju srca.”

Mr. Sead Islamović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta