Tekstovi

Kuds je muslimanima važan kao Mekka i Medina

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ako bi vas vaš sin upitao: Čemu tolika briga i zainteresiranost za Palestinu i Kuds? Šta ćete mu kazati? Koji je vaš odgovor na to pitanje?

Predlažem čitatelju da, prije nego što se odluči odgovoriti sinu, razmisli o sljedećim važnim informacijama koje naša djeca moraju znati o Palestini i Jerusalemu ili Kudsu, kako bi shvatili zašto nam je toliko stalo do Palestine i onoga što se u njoj događa.

Stoga, recite svome djetetu: ”Sinko, Palestina je prebivalište Allahovih poslanika. Ibrahim, a.s., učinio je hidžru u Palestinu, Luta, a.s., Allah je spasio od kazne koju je spustio na njegov nevjernički narod, objavivši mu da ide u blagoslovljenu zemlju, a to je Palestina. Davud, a.s., živio je u Palestini i u njoj je sagradio svoj mihrab ili mjesto za ibadet. Sulejman, a.s., vladao je cijelim svijetom iz Palestine i poznata je priča o mravu koji se obratio ostalim mravima riječima: O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primjete!(En-Neml, 18.) Dolina mrava nalazi se u Palestini, pored grada Askalana. U Palestini, odnosno u Kudsu, nalazi se također i mihrab Zekerijaa, a.s., a Musa, a.s., tražio je od svoga naroda da uđu u ”erdul-mukaddese”, tj. svetu ili čistu zemlju (el-mutahhere), koja je očišćena od idolatrije i politeizma i učinjena mjestom življenja Allahovih poslanika.

Palestina je svjedok mnogih mu’džiza i nadnaravnih događaja, uključujući i rođenje Isaa, a.s., od njegove majke Merjem, a.s., koja je bila djevica i nije imala muža, zatim njegovo uzdignuće na nebo kada su ga Židovi odlučili ubiti i razapeti na krstu.  U Palestini je Merjemi, a.s., naređeno da zatrese palmino stablo neposredno nakon što je rodila sina Isaa, a.s., a to znači da joj je Allah naredio da zatrese stablo palme u stanju najveće slabosti i nemoći, ali je ona i pored toga uspjela to učiniti i po njoj su posule datule svježe.
______________

Jedan od velikih predznaka Sudnjega dana koji će se desiti u Palestini je silazak Isaa, a.s., koji će ubiti Dedžala kod vrata Ludda u blagoslovljenoj zemlji.  Palestina je zemlja okupljanja i u njoj će svoj kraj doživjeti narodi Jedžudž i Medžudž.

Sinko, u Palestini su se odigrali i mnogi drugi važni događaji i priče, poput priče o Talutu i Džalutu (Davidu i Golijatu) kada je mlađahni Davud, koji je bio u Talutovoj vojsci, ubio gorostasa i zulumćara Golijata.”
_____________

Sin je upitao: ”A kakva je veza Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa Palestinom?”

Rekao sam: ”Sinko, Kuds je na početku Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, misije bio prva kibla prema kojoj su se okretali muslimani u namazu, a nakon što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učinio Hidžru u Medinu, došao mu je melek Džibril u trenutku kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., predvodio namaz ashabima okrenut prema Mesdžidul-Aksa’u, pa mu je naredio da se okrene prema Mekki, odnosno prema Kabi. Zbog toga se taj mesdžid naziva Mesdžidul-kibletejn – Mesdžid sa dvije kible.

Zatim, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u toku svoga Isra’a i Mi’radža, prije samog uzašašća na nebo, svratio u Bejtul-Makdis i to je bila prva destinacija na kojoj se zaustavio u toku noćnog putovanja iz Mekke prema nebu i tu je Muhammed, s.a.v.s., predvodio namaz svim Allahovim poslanicima. Ebu Zerr, r.a., pitao je Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Koji je prvi mesdžid sagrađen na Zemlji?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Mesdžidul-Haram u Mekki.” Ebu Zerr, r.a., ponovo je upitao: ”A koji mesdžid je sagrađen nakon Mesdžidul-Harama?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Mesdžidul-Aksa’.” ”Kolika je vremenska razlika između njihove gradnje”, upitao je Ebu Zerr, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Četrdeset godina. Ali, gdje god te zatekne namaz ti klanjaj, jer cijela Zemlja je učinjena mesdžidom.”
_______________

Sinko, jesi li znao da Ebu Bekr, r.a., unatoč zaokupljenosti problemom otpadništva (riddet) Arapa sa Arapskog poluotoka i mobiliziranja vojske da se bori protiv otpadnika, nije otkazao pohod vojske prema Šamu, koju je mobilizirao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije svoga preseljenja na Ahiret, pod komandom Usame ibn Zejda, r.a., iako mu je bila potrebna svaka snaga kojom bi ubrzao smirivanje situacije i uspostavio stabilnost na Arapskom poluotoku.

Sinko, jesi li znao da je zlatno doba islamskih osvajanja bilo u vrijeme Omera ibn Hattaba, r.a., ali da on, kao halifa muslimana, nije napuštao Medinu da bi proslavio osvajanje bilo kojeg grada i mjesta u Iraku i Šamu, osim kada je osvojena Palestina i Kuds. On je tada lično otišao u Kuds i preuzeo ključeve te potpisao ugovor kojim je zagarantovao slobodu i sva prava kršćanima Kudsa, koji su do tada bili ugnjetavani od strane Bizantije.

Nakon toga, Salahuddin Ejubi je po drugi put oslobodio Kuds u povijesnom danu, u petak, 27. redžeba, 583. h.g., na isti dan i mjesec kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., doživio noćno putovanje na nebo i kada je svratio u Bejtul-Makdis.

Sin je upitao: ”Zašto se Jerusalem zove tim imenom – Bejtul-Makdis?” Rekao sam: ”To ime je bilo prije objave Kur’ana, a kada je objavljen Kur’an, nazvan je Mesdžidul-Aksa’. Također se zove i Kuds zbog svetosti i blagoslovljenosti tog prostora.
________________

Dakle, zemlja Palestina, zajedno sa Šamom, zemlja je stalne pripravnosti i džihada. Na tom tlu poginulo je oko 5.000 ashaba – šehida, da bi konačno oslobodili Kuds i spasili ljude od biznatijskog ugnjetavanja. Palestina je i danas zemlja šehida i zemlja ribata (pripravnosti)  i stalne borbe protiv okupatora.

Sin je primijetio: ”To znači da je važnost Mesdžidul-Aksa’a kao važnost Mekke i Medine, zar ne, oče?”

Rekao sam: ”Tako je! Allah, dž.š., je spojio ta tri sveta mjesta u ajetu:Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog bezbjednog.” (Et-Tin, 1.-3.) Komentirajući ovaj ajet, Abdullah ibn Abbas, r.a., rekao je: ”Smokva je Šam, maslina je Palestina, Sinajska gora je mjesto gdje je Allah razgovarao sa Musaom, a.s., a grad bezbjedni je Mekka.”

Allahove riječi: Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.” (El-Enbija’, 105.), po jednoj predaji znače da će Muhammedov, sallallahu alejhi ve sellem, ummet naslijediti svetu zemlju.

Sin je rekao: ”Sada znam vrijednost i važnost Palestine i Mesdžidul-Aksa’a, kao što znam da je namaz u Mesdžidul-Aksa’u vrijedan koliko 500 namaza na drugom mjestu, zar ne, oče?”

Odgovorio sam: ”Tako je, sine! I nikada ne zaboravi proučiti dovu za Palestinu i muslimane Palestine.”

dr. Džasim el-Mutawa’
Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta