Za sestre

Ljepota kod djevojke

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pobožnost je put koji nam je Allah odabrao i ispoljava se u pridržavanju Njegovih naredbi i ostavljanju Njegovih zabrana. To je put koji vodi Džennetu. Pobožna i pokrivena djevojka je najljepša sa svojom vjerom i maramom, jer marama ukazuje na ljepotu djevojke koja je ustvari pokornost i poslušnost Uzvišenom Allahu. Sestro moja voljena! Svaki korak sa kojim hodiš prema vjeri je znak Allahove ljubavi prema tebi. Ako te Allah opskrbi sa vjerom onda te On zaista voli…

Tko je lijepa djevojka? Šta znači ljepota? Nema sumnje da ljepota zaokuplja razum i srce djevojke, te da je to od njenih prioriteta, posebno u periodu mladosti. Naročito nakon što joj se dogode tjelesne i moralne promjene. Mnoge djevojke pitaju svoje majke: “Mama! Da li sam ja lijepa?”, ili: “Šta misliš o mom izgledu?”, ili: “Jesam li ljepša od Aiše i Zehre?” i sl. Ova tema je vrlo važna u životu svake djevojke, čak ako nije i najvažnija, naročito u današnje vrijeme kada se toliko traži “ljepota” u svim segmentima života, a često se zaboravlja da ljepota nije samo u spoljnem izgledu osobe već ima i drugačijih vidova i oblika ljepote od kojih su: umna i moralna ljepota, i ljepota pobožnosti.Spoljna ljepota „Da li sam lijepa?“

Govori jedna “obična” djevojka: “Ja sam djevojka koja ima 18 godina. Teško mi je jer nisam lijepa. Znam da me je tako stvorio moj Gospodar. Međutim moj mentalitet je loš. Ne prigovaram na Allahovu odredbu, međutim ovaj razlog me učinio da ne živim životom onako kako bi trebalo da živim. Osjećam da sam “nepotpuna” u odnosu na druge djevojke. S tim da ima drugih djevojaka, koje nisu lijepe, međutim vidim da one žive prirodnim životom. Ne shvaćam njihove osjećaje ili možda postoje stvari koje nadoknađuju njihovu umanjenu ljepotu. Mnogo razmišljam o estetskoj (plastičnoj) operaciji koju bi uradila, međutim znam da moja porodica nikada to nebi odobrila.”

Nećemo rješavati problem ove djevojke već želimo da pojasnimo neka shvatanja i osnove u razmišljanju. Pojedine osobe smatraju da je osoba lijepa ukoliko ima: “plave oči”, “plavu kosu”, “male tjelesne proporcije” i “bijeli ten”. Samo ona je lijepa i djevojka koja nema pomenute osobine nije lijepa. Odgovor njima bi bio: Nije lijepa svaka osoba koja ima lijepo lice. Ljepotu ne definiše samo spoljašnji tjelesni izgled, jer je on samo okvir, dok se stvarna slika nalazi u dubini duše i ponašanju “vlasnice okvira”.

Mi smo čovjeka u najljepšem obliku stvorili“ Ovaj plemeniti Kur’anski ajet ukazuje da čovjeku kod Allaha, subhanhu ve te’ala, pripada visok položaj i ugled u poretku postojanja na dunjaluku. I Allahova pažnja se ogleda u ljudskom stvaranju na najbolji način. Svejedno da li se radilo o njegovom preciznom tjelesnom i umnom oblikovanju ili pak o čudesnom duševnom oblikovanju. Zaista je čovječiji lik u najljepšem obliku. Njegove oči su lijepe u svome obliku, veličini, boji i u mjestu na kojem se nalaze. Da li bi bilo prihvatljivo da su stavljene na mjesto nosa, usta ili čela. Ili da budu malo udesno ili ulijevo??? Ili da su međusobno prilijepljeni jedno uz drugo ili da su malo više rastavljene. Ili da nam je Allah stvorio jedno oko? Zar ne bismo bili drugačiji?

Da li bi u tome slučaju čovjek bio prihvatljiv ili bi bio drugačijeg lika? Mjesto na kojem je Allah stvorio oči je jedino odgovarajuće mjesto za njih i ne bi se moglo zamjeniti, a ista je stvar i sa svim ostalim ljudskim tjelesnim organima. Rekao je Uzvišeni: “On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim.” (Prijevod značenja El-Mu’min, 64.) Ljudski lik kojeg mu je Allah odabrao je najljepši za njega, jer se ljepota i mudrost nalazi u svemu onome što je On, subhanehu ve te’ala, stvorio, a posebno u liku čovjeka: “Koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače.” (Prijevod značenja Es-Sedžda, 7.)

Lažna ljepota

Pojedine djevojke nepromišljeno “bulje” u djevojku koja joj je izložena na televizijskim ekranima. Smatra da je ona simbol ljepote, stila i vitkosti, i da je ona istinski lijepa. Zaboravila je jadnica, a i prevarena je, da je ljepota koju posmatra ustvari lažna i krivotvorena trgovačka ljepota. Djevojka koja se pojavljuje na ekranima reklamirajući razne proizvode ili pak glumice i “modeli” provedu duge sate ispred ogledala, koji mogu dostignuti čak i dvanaest sati, kako bi se pojavila u tom lažljivom obliku. A šta koristi lijep spoljni fizički oblik ako nema duševne ljepote i ljepote u vjeri i moralu? Islam nije protiv lijepog spoljašnjeg izgleda, jer je to poželjno kako nam je to spomenuo Poslanik, salallahu ‘alejhi ve sellem, u hadisu koji pojašnjava način izbora čestite supruge: “Žena se ženi zbog četiri stvari: njenog bogatstva, roda, ljepote i vjere…” (Buhari, 5090; Muslim, 1466-53.) Međutim neprihvatljivo je da učinimo da spoljašnji fizički izgled zaokupira svu našu pažnju i da zaboravimo na duševnu ljepotu i ljepotu vjere i morala.

Rekao je pjesnik:
Nije ljepota u odjeći kojom se ukrašavamo
istinska je ljepota ljepota znanja i ponašanja.

Tko je lijepa djevojka

To je svaka ona djevojka koja je uravnotežila između ljepote spoljašnjeg izgleda, duševne ljepote i ljepote u vjeri i moralu. Koliko je “lijepih” djevojaka koje ljudi ne vole i niti žele da ih upoznaju jer su one uobražene zbog svoje ljepote. Ponekad ljepota bude razlogom nesreće ili neuspješnog bračnog života i rastave, i to zbog supružine umišljenosti po pitanju njene ljepote. Svaka djevojka treba da vodi brigu o njenom spoljašnjem izgledu, Allah je lijep i voli ljepotu, s tim da ne smije zanemariti ljepotu duše, morala i vjere, jer se to međusobno upotpunjava, i sa njima biva kompletna istinska ljepota kod djevojke. Neka svaka djevojka, koja je “obična” ili “srednja” u spoljašnjoj ljepoti, zna da je ona u stvari lijepa kakav god bio njen izgled. Allah je taj koji te je stvorio u tom obliku. Allah te voli, samo imaj samopouzdanja, budi vjernica u Njega i Njegovu odredbu. A ona kojoj je Allah podario izrazito lijep spoljašnji izgled neka se ne obmanjuje i ne uobražava, jer je to svojstvo neznalica. Neka samoj sebi kaže: “Moja ljepota me neće obmanuti. To je Allahov dar, nisam je ja “oformila”, molit ću Allaha kako je uljepšao moj izgled da uljepša i moj karakter.”

Umna ljepota

Onaj koji posmatra današnju stvarnost uvidjet će da se djevojka “vrijednuje” samo po njenoj spoljašnjoj ljepoti, tj. svi gledaju samo u njeno lice ili tijelo. Ponekad to prelijepo tijelo biva samo tijelo bez duše ili tijelo bez uma dok se svaki čovjek sastoji iz tijela i uma. Zaista su um, znanje i pronicljivost osobine koje daju ljepotu djevojci. Ona koja ne uspije u nastavi, zar nije ružna? Pa čak iako je njen spoljni izgled lijep? Ispravno razmišljanje i mudrost jeste od ljepote i to da je ljepota počast koju Allah daruje robu. On je pohvalio mudre i razumne osobe kada je rekao: “A onaj kome je znanje darovano –darovan je blagom neizmjernim.”(Prijevod značenja El-Bakara, 269.) U sljedećim redovima ćemo navesti primjere žena koje su se isticale u umnoj ljepoti.

Hatidža kćerka Huvejlida

Ne može se zaboraviti događaj koji govori o početku objave Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem. U tim važnim i teškim trenutcima Poslanik je našao kod Hatidže, radijallahu ‘anha, duševni smiraj i bezbjednost. Rekla mu je: “Naprotiv. Tako mi Allaha! Neće te Allah nikada osramotiti. Ti zaista održavaš rodbinsku vezu, otklanjaš teret (od ljudi), udjeljuješ imetak, dočekuješ gosta i pomažeš u nesreći na istini.” (Buhari, 3; Muslim 160-252. Šerhu Muslim Nevevi) To su bile Hatidžine riječi u kojima je nabrojala njegova plemenita i dobra djela. Riječi koje su ga obradovale i smirile, da bi ona nakon toga postala prva vjernica. Allah je s njom olakšao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, tako da nikada od nje nije čuo riječ koju nije volio, ona ga je ohrabrivala, olakšavala mu, vjerovala mu… Džibril je došao i naredio Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve selem, da je obraduje sa dvorcem u Džennetu ukrašenim draguljima u kojem nema galame i umora. (Buhari, 1699; Muslim 6426.) Hatidža je bila čvrsta i razumna žena. Poslanik ju je zavolio velikom ljubavlju bez obzira na njene godine. Zar ova žena nije lijepa bez obzira što je zašla u godine?

Žena koja je izazvala tiranina

Allah je pohvalio Faraonovu ženu i njeno spominjanje u Kur’anu će biti do Sudnjeg Dana: “A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: ‘Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od Faraona i njegovog mučenja, i izbavi me od naroda nepravednog.'”(Prijevod značenja Et-Tahrim, 11.) Ima li pametnije žene od nje? Tražila je susjedstvo Plemenitog Gospodara. Dala je prednost komšijstvu nad kućom. Odbila je Faraonove dvorce i ukrase, jer je bio nevjernik. Tražila je bolju i vječnu kuću u susjedstvu Gospodara svih svjetova. Zar ova žena nije lijepa sa njenim umom?

Voljena, kćerka voljenog

Zaista znanje uvećava djevojčinu ljepotu i učini svjetlost na njenoj ličnosti. Ona je od žena koje su se isticale sa znanjem, ne imajući premca u svome vremenu. Njoj su se vraćali u Sunnetu i ona je bila prva žena pravnik u islamu, iako je bila u cvijetu mladosti, sa njenih devetnaest godina. Rekao je Urve ibn Zubejr: “Nisam vidio nikog znanijeg od ‘Aiše u fikhu, medicini i pjesništvu.” (Isabe; Ibnu Hadžer)

Seidov dragulj

Ona je kćerka Seida ibn Musejjiba, jedna od najljepših žena, najučevnijih u Allahovoj Knjizi, najznanija u Sunnetu Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selem. Kada ju je oženio Abdullah ibn Veddah, učenik njenog oca, ustao je ujutro želeći da izađe pa mu je rekla: “Gdje ćeš?” “Kod tvoga oca, da se podučim znanju.” – odgovorio je. Rekla mu je: “Sjedi, ja ću te podučiti Seidovom znanju.” Mjesec dana nije prisutovao nijednom naučnom skupu potpomažući se sa znanjem ove lijepe djevojke. Zar ona nije lijepa i pametna?

Moralna ljepota

Nećemo imati različita mišljena da je lijep moral sam po sebi ljepota koja ukrašava “njegovu vlasnicu”. Ukoliko vidimo djevojku lijepog spoljašnjeg izgleda, ali nije odgojena, da li ćemo reći za nju da je lijepa? Dok druga osoba nije lijepog spoljašnjeg izgleda, ali je lijepog ahlaka. Zar ona nije lijepa u svačijim očima. Naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upućivo dovu riječima: “Allahu moj, kako si uljepšao moj izgled uljepšaj i moju ćud.” (Ahmed, hadis sahih, Sahihu Džamia’, 1307, Albani.)

Lijep karakter je od imana

Na prethodno spomenuto ukazuju Poslanikove, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječi: “Vjernici najpotpunijeg imana su najboljeg karaktera.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu džami`a br.2110. Albani.) I rekao je: “Nema ništa teže na vagi roba vjernika na Sudnjem Danu od lijepog karaktera.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu džamia’ 5632. Albani.)

Lijep karakter je pobožnost poput posta i namaza

Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Zaista vjernik sa svojim lijepim karakterom dostiže stepene postača i klanjača.” (Ebu Davud, hadis sahih, Miškat br. 5082. Albani.) Lijep karakter je ono što ukrašava djevojku: nasmijano lice, činjenje dobročinstva i ostavljanje uznemiravanja drugih. Stid i čednost su osobine sa kojima se ukrašava isključivo muslimanska djevojka. Nema nitko ljepši od nje u njenom stidu, čednosti, pridržavanju Allahove vjere… Sestro muslimanko, ukrasi se sa ovim draguljima!

Ljepota pobožnosti vjere

Svaka djevojka, bila lijepa ili ne, natječe se u ukrašavanju sa onim što posjeduje od dragulja i odjeće, a sve ovo da bi rekla: “Ja sam lijepa.” Koristi razne vrste šminke i mirise, koji su lijepi i skupocjeni, kako bi se za nju reklo: “Moderna i savremena djevojka.” Poslije nekoliko sati oprat će šminku, skinuti dragulje i ostat će “orginalni dragulj” sa onim što se nalazi u srcu od imana. Poslanikov, sallallahu ‘alejhi ve sellem, hadis bi trebao biti mjerilo svakog mladića koji traži “djevojku snova”, u kom je rekao: “Žena se ženi zbog četiri stvari: njenog bogatstva, roda, ljepote i vjere, pa odaberi vjernicu.” (Buhari i Muslim.) U prethodnom hadisu su spomenute spoljašnja i duhovna ljepota, da bi kraj hadisa dao prednost duhovnoj ljepoti i ljepoti vjere. I što je žena više privržena vjeri-više se voli, nadajući se njenom dobrom završetku.

Značenje pobožnosti

Pobožnost je put koji nam je Allah odabrao i ispoljava se u pridržavanju Njegovih naredbi i ostavljanju Njegovih zabrana. To je put koji vodi Džennetu. Pobožna i pokrivena djevojka je najljepša sa svojom vjerom i maramom, jer marama ukazuje na ljepotu djevojke koja je ustvari pokornost i poslušnost Uzvišenom Allahu. Sestro moja voljena! Svaki korak sa kojim hodiš prema vjeri je znak Allahove ljubavi prema tebi. Ako te Allah opskrbi sa vjerom onda te On zaista voli i rečeno je: “Zaista Allah daje dunjaluk onome koga voli i koga ne voli, ali ne daje vjeru osim onome koga voli.” Neka naš prvenstveni cilj bude Allahovo zadovoljstvo i Džennet, koji je najljepše prebivalište.

Piše: Ummu Muaz Smajlović / www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta