Tekstovi

Ljubav u islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Naša je vjera puna ljubavi, one ljubavi koja je u skladu sa šerijatom; čedna i velika ljubav – prema Uzvišenom Allahu i prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ta je ljubav izvor sreće i bez nje se nitko ne može spasiti od Allahove kazne. Naša ljubav prema Uzvišenom Allahu treba biti sa velikim stupnjem pokornosti i strahopoštovanja, poštivanjem Njegovih naredbi i zabrana i svega onoga što On voli i ne voli. Mi mu se približavamo farzovima, oslanjanjem na Njega, pokajanjem za svoja nedjela, saburom i svime što On voli.

Približavamo se Uzvišenom Allahu izvršavajući naredbe i izbjegavajući sve ono što On ne voli i što je zabranio, kao i dobrovoljnim ibadetima, da bismo stekli onaj stepen ljubavi zbog kojeg poziva meleka Džibrila alejhisselam., da mu kaže o toj ljubavi. O tome govori hadis koji se prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, alejhisselam , i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’ i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’ i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buhari)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Kod koga se nađu tri stvari osjetit će slast imana: da mu Allah Uzvišeni i Njegov Poslanik budu draži od svega drugog, da voli čovjeka samo u ime Allaha i da mrzi povratak u nevjerstvo (kufr) – nakon što ga je Allah  od toga spasio – kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru.”‘ (Buhari)

Također gajimo ljubav prema porodici, prijateljima itd. Ipak, ove ljubavi nipošto ne smiju prevladati našu ljubav prema Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem niti nas odvratiti od sjećanja na Allaha. U Časnom Kur’anu Allah kaže: „O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.“ (El Munafikun, 9)

Kao što smo ustanovili, naša ljubav treba biti samo radi Allaha. Dakle, ako volimo, volimo samo radi Allaha. Ako mrzimo, mrzimo radi Njega. Kada dajemo, dajemo radi Allaha i uskraćujemo radi Njega. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedan čovjek je krenuo u posjetu svome bratu po vjeri, pa je Allah poslao meleka da ga presretne. Kada naiđe, melek da upita: “Gdje si krenuo?” Čovjek reče: “Želim da posjetim svog brata po vjeri koji živi u ovom mjestu.” Melek ga upita: “Jesi li mu krenuo radi neke dunjalučke koristi?” Čovjek odgovori: “Ne, nego ga volim u ime Allaha.” Melek mu reče: “Ja sam Allahov izaslanik koga je Allah poslao tebi da te obavijestim da je i Allah tebe zavolio kao što si ti, u ime Njega, zavolio svoga brata po vjeri.” (Muslim)

U hadisu koji dodatno motivira srca vjernika (kada je riječ o ljubavi u Allahovo ime) je hadis u kojem Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem da će Allah, dželle šanuhu, na Sudnjem danu reći: „Gdje su oni što su se voljeli radi Moje veličanstvenosti? Danas ću ih skloniti u Moj hlad, kada nema drugoga hlada osim Moga!“ (Muslim)

Kao i u svemu, tako je i u ljubavi bitan nijet i iskrenost. Skrenut ćemo još malo pažnju na prijateljstva u ime Allaha. Vrlo je važno sa kime se družimo i koga uzimamo za prijatelje, jer neminovno je da će prije ili kasnije čovjek postati poput onih sa kojima se druži i provodi vrijeme. Zato je vrlo bitno družiti se sa čestitima i iskrenima, koji će nas podsjećati na Allaha. Ponekad nas prijateljstvo sa krivom osobom može mnogo koštati, ne samo na dunjaluku već i na ahiretu, zato je potrebno da sjednemo i zapitamo sebe sa kime se družimo, koga volimo i kome svoje vrijeme posvećujemo?

U suri El Furkan Allah nas upozorava govoreći: „Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!…“ (El Furkan, 27.-29.)

Ovaj Ramazan je idealna prilika da preispitamo sebe i popravimo svoj odnos prema Allahu, jer dunjaluk je prolazan, a ahiret vječan.

N-um.com

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta