Problem i devijacije u društvu

Mom bratu, koji prodaje duhan!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Bratstvo po vjeri, povlači za sobom svoja prava i obaveze, i svaki musliman ima, određen vid, obaveza prema svojoj braći, muslimanima. Vjera je savjet, i niko od vas neće biti vjernik, sve dok ne bude volio svojem bratu, ono što voli samome sebi! Pošto među nama ima braće – muslimana, koji su iskušani problemom prodaje duhana, i njegovim stavljanjem u opticaj među narodom – na nama je obaveza opominjati tu našu braću, te ukazati im na težinu opasnosti onoga što rade!

Ovo je povod, našem, pisanju ovih redaka, braći – prodavačima duhana, ne bi li kako pronašli uho koje bi išta čulo, ili srce koje bi razmislilo. Ovo je, ono što mislimo, o ljudima koji prodaju duhan, i ono čemu se nadamo da će mu se odazvati. Opomena koristi vjernicima, a vjernik, kada bude opomenut, prihvata opomenu! Tako, dragi brate, ti koji se baviš prodajom duhana, navešću ti par stvari, za koje se nadam da će imati prođe kod tebe, te da ćeš ih, inšaallah, odmah prihvatiti.

PRVO:
Podsjeti se mili brate, toga, da si ti MUSLIMAN, i da si ti Allahov rob! Zato, imaj, makar, Allaha dželle še’nuhu, na umu, i znaj da musliman – a i ti si jedan od njih – voli Allaha dželle še’nuhu, i Njegova Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, i daje prednost ljubavi prema njima, kakvu inače ne daje prema bilo kakvoj drugoj ljubavi; i pokoravanje Allahu, i Njegovu Poslaniku, nije kao i pokoravanje ostalima. Ako ovi stavovi budu čvrsto usađeni u tebi, odgovori na slijedeće pitanje: Da li je prodavanje duhana vid pokornosti, ili neposlušnosti, prema Allahu dželle še’nuhu??? Da li je prodavanje duhana ono što Allah, i Njegov Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, vole, i time su zadovoljni??? Nema sumnje, dragi brate, da se ti slažeš sa mnom u tome da duhan nije vid pokornosti Allahu, i Njegovu Poslaniku, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, niti je duhan ono što Allah, i Njegov Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, vole!!! Kako onda TI, dragi brate, možeš biti zadovoljan njegovim prodavanjem, i širenjem među svijetom.

DRUGO:
Duhan je nešto ružno, ogavno i loše, i ubjeđen sam da nemaš ništa protivu toga, i ti znaš da naša vjera Islam dozvoljava lijepe i čiste stvari, a strogo zabranjuje ružne i ogavne stvari, a tvoj i moj Gospodar, Allah dželle še’nuhu, u Svojoj plemenitoj Knjizi kaže: ”…i koji će im dozvoljavati lijepe stvari, a od odvratnih ih odvraćati…”. (7:157) Kako onda, dragi brate, možeš tražiti sebi nafaku, i opskrbu u onome što je ružno, odvratno, ogavno i loše!?

TREĆE:
Duhan je opasan i štetan po tvoje zdravlje, a također i po zdravlje onih koji ga kupuju od tebe – već i po cijeli islamski Ummet i muslimane, a tvoj, i moj, Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, kaže, kako nam to prenosi Ebu Se’id el-Hudri Allah bio zadovoljan njime, da je Poslanik Allah gablagoslovio i mir mu podario, rekao: “Ne smije biti štete, niti oštećivanja – (la darere we la dirar).”

ČETVRTO:
Ti si ovisan o Allahu dželle še’nuhu, moleći Ga i noću i danju, i jednoga trenutka, ti ne možeš živjeti bez Njegove dozvole, pa ako te strefi kakva nesreća, i život na Zemlji ti postane tijesan, a ne budeš našao onoga koji bi ti otklonio muke – okrenućeš se svome Gospodaru, poniziti pred Njime, iskreno, samo Njega, zamoliti, kako bi ti dova bila uslišana, i ono što tražiš – da ti se da! Kako onda, očekuješ da ti se primi dova, i da ti se da ono što tražiš – a jedeš haram imetak, i prodaješ ono što je haram! Da li znaš da je jelo, haram imetka, jedan od najjačih razloga tome da ti se dove ne primaju, i da ti nisu kabul?! Ili si ubjeđen u to da ti nisi ovisan o Allahu dželle še’nuhu, da ti On dželle še’nuhu, ne treba, i da nisi u potrebi za Njime???

PETO:
Tvoj narod je u potrebi za zdravima, jakima, pametnima – pa da li si siguran, da i ti nisi jedan od onih koji žele oslabiti muslimane, i učiniti ih bolesnima, slabima i nerazumnima?! Sudeći po tvojim postupcima, ti želiš da muslimani budu bolesni, slabi, nikakvi, i na kraju, čak i razum da im oslabiš!!!

ŠESTO:
Da li si zadovoljan time da se, raznorazne, razarajuće bolesti, šire u društvu oko tebe, i međ’ sinovima tvoga naroda – muslimana??? Da li želiš praviti od muslimana – bolesne ljude i djecu??? Ne vjerujem da ti to želiš! Kako onda možeš prodavati duhan, koji je uzrok, velikom broju, razarajućih bolesti?! Da li znaš da je konzumiranje DUHANA, jedan od glavnih uzroka raka pluća, usana, ustiju, jezika, grla …

Da li znaš da konzumiranje duhana prouzrokuje bolesti, poput teška disanja, bolesti džigerica, moždana udara, probadanja u plućima, propadanja bubrega, kvarenja zubiju i njihovo žutilo, gubljenje osjetila mirisa i mnoge druge bolesti!!! Da li znaš da konzumiranje duhana, utiče na tvoje srce i mozak!!! Da li znaš da konzumiranje duhana umanjuje tvoj procenat inteligencije, prouzrokuje sljepilo i zapaljenje očnih kapaka??? Konzumiranje duhana utiče na plod trudnice, zagađuje vazduh, a i uzrok je velikom broju požara!!!

Da li želiš to da, i ti, budeš jednime od onih koji uništavaju muslimane, samo što to, ti, ne radiš puškom ili nožem, kao što to vole raditi jedni, nama dobro poznati (ćafiri svih boja i vrsta), već ti to odrađuješ polako, i neosjetljivo na prvi pogled?! Da li i ti igraš na kartu nevjernika-ćafira, kada je u pitanju nestanak muslimana sa ovih prostora??? Zatani, dobro razmisli, i pazi šta radiš!!!

SEDMO:
Da li ti je ikada palo na pamet to kako ubijaš nevino stvorenje, ili si jedan od glavnih razloga nečije prerane smrti??? Da li bi mogao podnijeti tako veliki grijeh na svojim plećima, i jedan takav kriminal??? Punim ustima bi rekao: NE!!! Onda, zar ne znaš da si ti, jedan od razloga, brojnih umiranja i stradanja muslimana, osjećao ti to ili ne, a sve to putem tvojeg prodavanja duhana, i njegova širenja među ljudima!!!
Zar ne znaš da je duhan jedan od glavnih razloga prerane smrti!!! Čak, šta više, najveći dio umiranja, u industrijskome svijetu, je zbog pušenja duhana, gdje godišnje, samo zbog pušenja, na svijetu umre oko 2.500.000 duša, a samo u Americi (SAD), oko 350.000!

OSMO:
Da li želiš da se muslimanska omladina izopači, odadne porocima, i to da si, i TI, jedan od razloga tome??? Reći ćeš: NE!!! Zar ne znaš da je konzumiranje duhana jedan od jačih poroka??? Pušenje duhana je početak kraja, i to pušenje je uvertira velikom broju ostalih poroka, a na prvome mjestu drogiranju, uživanju opojnih droga i sl., pa kako možeš, mili brate, biti zadovoljan upropaštavanjem muslimanske omladine, i muslimana uopšte??? Zar si siguran da i tvoja djeca neće proći kroz sve te golgote pušenja duhana, kojeg ti prodaješ drugima, trujući ih!!!

DEVETO:
Da li želiš pomagati tvoje neprijatelje (nevjernike), protivu tvoga naroda – MUSLIMANA??? Reći ćeš, kao po običaju: NE!!! KAKO!!! JA!!! NE!!! A ja ti kažem: DA, TI TO RADIŠ??? Reći ćeš: Kako? Odgovaram ti slijedećim: Ti, tvojim prodavanjem duhana, njegovim plasiranjem među muslimanima, i trgovanjem njime, obaraš i rušiš ekonomiju muslimana, i činiš da, muslimani, daju svoj novac, i troše ga u ono što im donosi samu i čistu štetu, a u isto vrijeme potpomažeš sve te jevrejsko-nevjerničke firme, koje proizvode duhan poput Marlboro, Kent, Dunhil, Drina, Point, Lovćen … Zahvaljujući tvome požrtvovanju, ti otrovi i crnilo, postaju jednim od najjačih jevrejsko-nevjerničkih sredstava, koje oni, maksimalno, koriste u borbi protivu MUSLIMANA i ISLAMA, dakle protivu tebe i tvojega naroda!!!

DESETO:
Dragi brate, zar se ne uzdaš u Allaha dželle še’nuhu? Zar ne znaš da je Allah dželle še’nuhu, Taj, koji ti daje opskrbu? Zar ne vjeruješ u to da osoba neće, i ne može, umrijeti, sve dok ne potroši svoju propisanu nafaku. Odgovorićeš: Kako da ne! Vjerujem, naravno!!! Onda, gdje je to, traženo, oslanjanje na Allaha dželle še’nuhu, i to znanje (ilum), vjerovanje (iman), za vrijeme tvojega prodavanja duhana, znajući da prodaješ, ono čija je namjena u startu – HARAM! Zar ne možeš sebi naći nešto što je HALAL???

JEDANAESTO:
Možda žudiš za velikim imetkom, pa možda budeš i iskušan njime? Ali, kakva je fajda i korist od imetka, ako ne budeš imao beriketa u njemu? Zar ne znaš da zarađivanje haram imetka, kvari čitav imetak, i čini da beriket tog imetka nestane! Pa, kakvog li to hajra očekuješ od imetka koji nema beriketa?!

DVANAESTO:
Možda ćeš reći: Ja znam da je konzumiranje duhana – Haram, i ja ne želim imetak na račun njega, već ga samo koristim, kao jednim od sredstava, kojim pridobijam svoje mušterije.Poručujem ti: Dragi brate, ko je taj koji čini da ti imaš mušterije? Ko je taj koji ti daje nafaku, i opskrbu? Da li je to DUHAN?! Ili ALLAH, Jedini, dželle še’nuhu, we dželle dželaluh. To što radiš je – Haram, i znaj da ciljevi ne mogu opravdati sredstva, i znaj da imaš loše mišljenje o Allahu dželle še’nuhu, Gospodaru svih svijetova!!!

TRINAESTO:
Možda ćeš reći: Ja ne uzimam ni jedne banke od prodaje duhana, već radnik u mojoj radnji to kupuje i prodaje, tako da ja nemam grijeha na sebi, i ja sam čist od toga?! Kažem ti: Koga to pokušavaš prevariti? Sebe? Narod? Ili tvoga Gospodara? Glavni grijeh je na tebi, jer si ti prvi sebeb (razlog), tome, jer si ti u stanju spriječiti tvog radnika od toga što on radi tj. od prodaje duhana, tako da ti imaš grijeh na sebi zbog neotklanjanja onoga što si u stanju otkloniti, i zbog pomaganja u grijehu i neprijateljstvu prema Allahu dželle še’nuhu. Kada bi tvoj radnik varao narod i mušterije, ili im prodavao pokvarenu robu, ti ne bi bio zadovoljan time, i ne bi rekao: to je greška mojeg radnika, već ćeš se naljutiti na njega, ili ga možda kazniti otkazom, ili na njegovo mjesto staviti drugu osobu, bojeći se gubljenja svojih mušterija?

S toga, dragi brate, pokaj se tvome Gospodaru, i vrati svojoj pravičnosti, i budi priseban šteta koje prodavanje, i konzumiranje, duhana povlače za sobom, i znaj da ćeš uticati na mnoge koji konzumiraju duhan, samim tvojim prestankom prodavanja duhana.

Traži sebi pomoći od Allaha dželle še’nuhu, i znaj da ko ostavi nešto radi Allaha dželle še’nuhu, Allah će mu to zamijeniti nečime boljim, i hajirnijim, po njega, bilo da je to imetak, ili berićetan imetak pa makar ga bilo i malo, ili otklanjanje nekakve nesreće koju ne zna niko drugi do Allah, ili smirenost srca i duše … Najvažnija kompenzacija tvoga ostavljanja prodavanja duhana jeste društvo sa Allahom dželle še’nuhu, snaga srca, njegova čilost i veselje, zadovoljstvo i smirenost … Onda, sjeti se nagrade od Allaha dželle še’nuhu, i sevaba koji se stiče ostavljanjem harama, u našem slučaju pušenja duhana, i prisjeti se koristi pokajanja i tewbe, i računa se samo dobar svršetak, a ne krnjav početak.

Podigni svoje ruke Allahu dželle še’nuhu, i zamoli ga da te pomogne protivu sebe, i protivu šejtana – džinna i ljudi, koji ti stoje na putu, i spriječavaju te u tvome vraćanju ka Allahu dželle še’nuhu. Nemoj slučajno da se predadneš šejtanskoj vesvesi, i njegovome plašenju time da će ti se prekinuti nafaka tvojim neprodavanjem duhana.

Traži utočišta kod Allaha dželle še’nuhu, od prokleta šejtana, i prisjeti se toga da je Allah dželle še’nuhu, Taj koji daje opskrbu, prisjeti se dana kada budeš stajao prd Allahom dželle še’nuhu, Gospodarom svih svjetova, na dan kada, ni imetak ni sinovi, od koristi neće biti, osim onoga koji Allahu čista srca dođe. Prisjeti se posljedica prodavanja duhana, jer svaki onaj koji se bude odavao haramu pušenja duhana, i ti ćeš imati udjela u njegovome grijehu.

Dragi brate, ovo je savjet tebi od osobe koja ti samo dobro želi, i kojoj si drag; koja želi uspjeha tebi i snage, zato molim Allaha dželle še’nuhu, da te nadahne pravednosti, i da te uputi onome što je najhajirlije po tebe, da ti olakša, i da ti ne oteža … Amin!!!

Sead Jasavic, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta