Odgovori

Nagrada za slušanje Kur’ana na kompjuteru / Učenje Kur’ana na kompjuteru u periodu mjesečnice

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vjerodostojnost hadisa o tome da sura El-Ihlas vrijedi trećinu Kur’ana i nagrada za slušanje Kur’ana na kompjuteru

PITANJE: Selam alejkum! Da li je vjerodostojan hadis u kojem se kaže da ako neko prouči suru El-Ihlas tri puta, da mu se računa kao da je proučio Kur’an i da li dobijam nagradu ako slušam Kur’an na kompjuteru?

ODGOVOR: Što se tiče spomenutog hadisa, on je vjerodostojan, zabilježen je u raznim verzijama kod imama Buharije i Muslima. U jednoj od tih predaja stoji da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku i kazao: ‘’Allahov Poslaniče, ja imam komšiju koji klanja noćni namaz, a koji ne uči ništa drugo do suru Kul-huvallahu ehad koju neprestano ponavlja ne dodajući uz nju ništa drugo, kao da je umanjivao njenu vrijednosti’’, pa mu je Allahov Poslanik kazao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, doista ona vrijedi trećinu Kur’ana.” (Buharija)

U drugoj predaji se spominje da je Allahov Poslanik kazao: “Zar niste u mogućnosti da u jednoj noći proučite trećinu Kur’ana?’’ To je teško palo ashabima, pa su kazali: ‘’A ko to može?’’ Allahov Poslanik je rekao: “Allahul-Vahidus-Samed” je trećina Kur’ana.’’ (Buharija i Muslim)

Nema sumnje da će čovjek biti nagrađen za slušanje Kur’ana bez obzira da li to učenje dolazilo od nekoga ko uči uživo ili to bilo učenje preko kompjutera. Onaj ko sluša učenje Kur’ana, on je u ibadetu i pokornosti Uzvišenom Allahu. Uzvišeni Allah je kazao: “A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite pažljivo slušajući da biste bili pomilovani.” (El-Earaf, 204) Ovaj ajet je općenit i obuhvata svaku vrstu učenja, bez obzira da li bilo uživo ili preko TV-a, na radiju, kompjuteru i drugim elektronskim uređajima. A Allah najbolje zna!
__________________________________________

Učenje Kur’ana na kompjuteru u periodu mjesečnice

PITANJE: Selam alejkum! Da li žena u toku hajza može da uči Kur’an naprimjer na kompjuteru, da samo nastavi odakle je došla prije nego što je bila u hajzu? Hvala vam unaprijed!

ODGOVOR: U pogledu pitanja da li žena u periodu hajza može da uči Kur’an ili ne, učenjaci imaju oprečna mišljenja. Ja smatram da je jače mišljenje onih koji kažu da je ženi u periodu mjesečnice dozvoljeno da uči Kur’an, naročito ako se boji da će zaboraviti ono što zna napamet od Kur’ana.

Dokaz za to su opći argumenti koji podstiču na učenje Kur’ana, kao i to da ne postoji jasan dokaz na osnovu kojeg bi ženi bilo zabranjeno da uči Kur’an u periodu mjesečnice.Oni koji su to zabranjivali, kao dokaz za to spomenuli su analogiju. Oni kažu da kao što nije dozvoljeno da Kur’an uči džunub, isto tako to nije dozvoljeno da uči žena u hajzu.

Imam Ibn Baz, uvaženi alim današnjeg vremena, kada odgovara na taj dokaz, kaže: “Razlika između ova dva slučaja jeste to što je vremenski period u kojem je osoba u stanju džunupluka kraći. Takva se osoba može okupati odmah nakon spolnog snošaja, vremenski period takvog stanja je kratak i od njega zavisi kada će se okupati. U nemogućnosti da dođe do vode, uzet će tejemmum, te će klanjati i učiti Kur’an. Za razliku od ove osobe, žena u hajzu i nifasu ne utječe na svoju čistoću, nego to zavisi od Uzvišenog Allaha. Hajz i nifas traju danima i zato je u tim danima dozvoljeno učiti Kur’an kako joj ne bi prošao fadilet učenja Kur’ana kao i učenja šerijatskih propisa iz Allahove Knjige.’’

Mnogi učenjaci današnjeg vremena zastupali su spomenuti stav, a poznato je da je šejhul-islam Ibn Tejmijje također zastupao to mišljenje.

Na osnovu spomenutog, mi kažemo da nema smetnje da žena uči Kur’an u periodu mjesečnice, bez obzira da li to bilo napamet, ili na kompjuteru, ili iz mushafa, s tim što su mnogi učenjaci spomenuli da ako uči iz mushafa, ne treba da direktno dodiruje mushaf golim rukama. A Allah najbolje zna!

Mr. Elvedin Pezić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta