Poučne priče i tekstovi
man in black crew neck shirt

Najteža vrsta sabura

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada čitamo ajete iz Kur’ana Časnog ili hadise od Poslanika sallahu’alejhi we selem, koji govore o veličini i vrijednosti sabura u čuvanju od harama, pomislimo da je nerealno da se on naziva najtežom vrstom a džihad sa vlastitim nefsom, najvećom vrstom džihada…

Međutim, ne treba nam dublja analiza da se uvjerimo koliko je teško osaburiti na očuvanju jezika od ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, hvalisanja, potvora, laži, izgovaranja ružnih riječi…

Koliko je samo teško sačuvat oko od zabranjenog pogleda. Uši su podložne želji da čuju ono što nije dozvoljeno a duša teži ka zabranjenom uz pronalaženje bizarnih opravdanja za loše postupke. Allahov Poslanik sallahu ‘alejhi we selem je jedne prilike rekaoMuazu: „Čuvaj svoj jezik!“ „Zar ćemo odgovarati za ono što pričamo ?“ „A šta će drugo ljude oborenih lica u Vatru poslati nego ono što su jezicima zaradili?“ /Tirmizi/

Na žalost, svjedoci smo velikog broja muslimana među nama koji svojom vanjštinom odaju sliku iskrenih mu’mina. Oni redovno namaz obavljaju, poste, u narodu su poznati po dobročinstvu i pozivanju na dobro a odvraćanju od zla ali sami zlo prije svega sebi čine jer sadaku koju podijele, ubrzo prigovore ili se njome pohvale. Svoje prijatelje, braću i sestre, komšije…ogovaraju i mahane im pronalaze i drugima otkrivaju. Njihovi jezici su prenosioci laži, gibeta i potvora i nikako da se oslobode tih ružnih osobina pa oni hadisi i ajeti koje drugima citiraju, kao da se na njih ne odnose a ustvari šejtan l.a im je prikazao lijepim postupke njihove.

Od Usamea b. Zejda, r.a., prenosi se kako je čuo da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Jedan čovjek će doći na Sudnji dan i bit će bačen u Džehennem: crijeva će mu poispadati u džehennemskoj vatri pa će se okretati u čevrntiju baš kao magarac oko žrvnja! Oko njega će se iskupiti džehennemlije i upitati ga: ‘O, taj i taj, šta ti se to dogodilo? Nisi naređivao dobro, a sprječavao zlo?!’ – a on će im odgovoriti: ‘Ja sam drugima naređivao da čine dobra djela, a sam ih nisam radio, i druge sam odvraćao od zlih djela, a sam sam ih činio!’“ (Buhari)

Subhanallah, koliko je danas vjernika na koje se odnosi ovaj hadis?! Sačuvao nas Allah toga da mi budemo od onih koji druge navode na dobro a odvraćaju od zla a doživimo da budemo poput svijeće koja je drugima koristila a sama izgorila ne okoristivši se vlastitom svjetološću! Teško onome ko ne pobjedi svoj nefs i ne osaburi na želji ka činjenu djela koja vode u džehenemsku vatru!

A naš Gospodar plemeniti nam poručuje na više od devedeset mijesta u Kur’anu Časnom da ćemo izaći kao pobjednici iz svakog iskušenja samo ako budemo strpljivi i ako se grijeha klonimo jer strpljivost nećemo postići bez Allahove pomoći a Njegovu pomoć nećemo zaslužit ukoliko se grijeha ne klonimo!

On, Sveznajući namu suri Ali imran 120.ajet poručuje: „I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi!“

U suri Hud 11.ajet kaže: “A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika“

Naš Gospodar je Onaj koji svoja obećanja ispunjava! Kako onda da sebi dozvolimo da na prolaznom dunjaluku pustimo naš jezik, naše strasti…da nam upropaste nagradu na vječnom ahiretu i uskrate uživanje u džennetskim baštama čija je ljepota neopsiva.

“To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni“ /Fusillet,35./ Pokazao nam je naš Gospodar i kako ćemo postići stepen onih koji su vrlo sretni: „A uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;oni će biti – sretnici!“ /El-Beled,17-18./

„Tako mi vremena, čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.“ /El-Asr,1-3/

To je onaj… “ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio“ /Jusuf 90./

„..i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama“/El-Azhab,35./

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallahu ‘alejhi we selem ,rekao: „Allah dž.š.,kaže: “Ko se neprijateljski ponaša prema Mome evliji (pravom robu), Ja ću mu objaviti rat. Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi). a zatim Mi se on približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Ja postanem njegov sluh, kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegove ruke, kojima on radi, njegove noge, kojima on putuje (u svemu tome pazi da se ne ogriješi o Allahov Zakon). Ako šta zatraži, to mu dadnem, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim.“!

Divan li je naš Gospodar koji nam je dao upustvo za svaku situaciju i svaki trenutak boravka na ovom svijetu a teško li nama zalimima koji sami sebi zulum nanosimo i Njegove blagodati ne iskorištavamo a upozorenja ignorišemo!!!

Zbog toga, dragi brate i draga moja sestro, posvetimo pažnju svom odnosu prema našem Gospodaru, popravimo ga i nadajmo se Njegovom oprostu!

Budimo pobjednici u džihadu sa vlastitim nefsom i strpljivi u iskušenjima koje nam naša duša i jezik priređuju. Budimo od onih koji su obdareni osobinama strpljivih i razumom obdarenih a to nećemo postići bez Allahove pomoći pa zaslužimo je i uputimo molbu da nam bude na pomoći na tom putu a On se dovi molitelja zasigurno odaziva!!!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta