Rekaik
person getting 1 U.S. dollar banknote in wallet

Ne prodaji svoju dušu za nisku cijenu…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

„Izvadi sebe iz ovog ograničenog svijeta bolesti ka širinama ahireta koji posjeduje ono što oko nije vidjelo. Ništa nije nemoguće tamo i ljubav nije izgubljena. O ti koji si prodao sebe zarad nečega što će ti uzrokovati samo patnju i bol i što će takođe izgubiti svoju ljepotu. Prodao si najvrijedniju stvar za najjeftiniju cijenu kao da nisi poznavao vrijednost robe niti niskoću cijene. Čekaj dok dođeš na Dan obostranog gubitka i dobiti i otkrićeš nepravednost tog ugovora. “Nema boga osim Allaha“ je nešto što Allah kupuje. Njegova cijena je Džennet a Poslanik je njegov zastupnik, i bit ćeš zadovoljan sa malim dijelom ovoga dunjalučkog života kako bi ga postigao. Dio koji izgubiš je mali dio od nečega što kao cjelina nije vrijedno koliko krilo komarca. “ (Ibn Kajjim)

„Ko god traži Allaha i želi plemenitost i veliku počast neka ne prodaje svoju dušu za nisku cijenu kada pred njim stoji Džennet i vječnost. Doista, mi smo samo stvoreni da živimo sa našim Stvoriteljem u džennetskim vrtovima koje je Uzvišeni Allah zasadio sa Svojim rukama. “ (Sejjid al-Affani)

„Nisam gledao ka bilo čemu a da nisam vidio da je Uzvišeni Allah bliže tomu od mene samog“. (Amir ibn Abd)

„Znaj da Allah azze we džell približava sebi srca Svojih robova shodno tome koliko se oni približavaju Njemu, zato dobro gledaj čemu približavaš svoje srce“. (Al-Džunejd)

„Poznavanje veličine Allaha, Vladara svih vladara, će učiniti lakšim osobi da postigne iskrenost. Isto tako, učinjeno je lakšim znajući da srca Allahovih robova leže u Njegovim rukama i da On upravlja svim njihovim stvarima; On naređuje i zabranjuje, uzvisuje i ponižava. On okreće srca stvorenja tako da srce onoga pred kim se želiš pokazati je u rukama Onoga kome si nepokoran. Nevjerovatno je da ga poznaješ a opet da nisi iskren prema Njemu, nevjerovatno je da čuješ Njegov poziv ali da odgađaš odazivanje. Doista sve ima zamjenu samo Allah ne može biti zamjenjen. “ (Al-Affani)

„Bori se sa tvojom dušom i čuvaj je uzroka pretvaranja, i pokušaj da zamisliš da su ljudi oko tebe poput stoke ili djeca tako da ne odstupaš od tvog ibadeta kada su prisutni ili odsutni, kada te vide ili ne vide, i budi zadovoljan sa činjenicom da te Allah vidi. “ (selef)

Ebu Derda je rekao:“O Allahu tražim utočište kod tebe od skrušenosti licemjera. “Rečeno mu je:“A šta je skrušenost licemjera?“ On reče:“Da vidiš tijelo skrušeno a da srce odbija da bude skrušeno. “

„Kada se pametni osjeća ugodno u svojoj osamljenosti onda je postigao iskrenost i na toj tačci, njegova mudrost će ga odvesti ka istini i ispravnosti u svim stvarima. “ (Zun Nun)

Ibn Kajjim kaže o onima koji imaju iskrenost u riječima i djelima i slijede stopama Poslanika: “Oni su iskreni ljudi riječi ‘Samo tebe obožavamo’. Sav njihov rad, riječi, davanje, uskraćivanje, mržnja, ljubav, vidljiva i sakrivena djela su posvećena isključivo Allahu Jedinom. Oni ne traže nagradu ili zahvalu ljudi, niti traže visok položaj u društvu. Ne traže da budu pohvaljeni, niti izbjegavaju da budu ocrnjeni jer oni smatraju ljude kao sahranjene mrtvace koji im ne mogu niti koristiti niti naštetiti, niti imaju moć nad životom i smrću ili oživljavanjem mrtvih. “

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta