Rekaik
long-exposure photograph of star over mosque

O tragaoče dobra, gdje si ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Neke misle i iskrene riječi o Ramazanu od Ibn Dževzija, rahimehullah, iz njegove knjige „Bustan al-Va’izin“:

„. . . Gdje su oni koji poste i gdje su oni koji klanjaju noću? Gdje su oni koji su pokorni svom Gospodaru i gdje su oni koji čine dobra djela? Gdje su oni koji su prvi i gdje su ponizni? Gdje su oni koji se sjećaju (svog Gospodara) i gdje su oni koji su mu posvećeni? Gdje su iskreni i oni koji su strpljivi? Gdje su davaoci sadake? Gdje su oni koji naređuju dobro, koji spašavaju one problematične i zabranjuju zlo? Gdje su oni koji pažljivo promatraju i oni koji slušaju dobre savjete i životne lekcije? Tako mi Allaha, doista su otišli sa dobrima (Salihin), vratili se vjernicima (Mu’minin), nastanili se sa Poslanicima (Enbijja) i borave sa iskrenima (Siddikin). A mi, mi smo ostali iza sa neznalicama, nastanili se sa nevaljalcima i uzeli smo bezobzirne i nepromišljene kao naše vodiče. . .

Post je štit naroda, čuva ga od džehennemske Vatre

A pošćenje je tvrđava za svakoga ko se boji  te vatre

Post je pokrivač za sve ljude dobra

One koji se boje tereta ukora i grješnosti

I ovaj mjesec je mjesec Gospodara prijestolja

Najmilostivijeg Gospodara koji sakriva teške grijehe i terete

U njemu poste ljudi koji su na dobitku

Njihova nagrada leži kod Uzvišenog i Onoga koji prašta

I tako će se oni nastaniti u vječnim vrtovima

Okruženi sa djevicama, i rijekama i plantažama. . .

Stoga radosne vijesti onome ko je pokoran Najmilostivijem Vladaru u ovom mjesecu  milosti, ovom mjesecu Ramazanu. Podnijeli su strpljenje za nekoliko dana pa ih je tako pratila i stigla dugo očekivana milost i izdašne blagodati. Svaki put kada uradiš dobro u ovom mjesecu bit ćeš nagrađen za ostatak tvog života jer je dobročinstvo navika a zloba samo tvrdoglavost.

Gdje si ti koji postiš, koji klanjaš noću? Dođi ka dobru i pobjedit ćeš sa vječnom srećom!Napravi trgovinu sa svojim Gospodarom i bićeš na dobitku, radi sa Njim i bit ćeš uspješan, pokaj se i On će prihvatiti tvoje pokajanje, traži Njegov oprost i On će ti oprostiti grijehe, približe se Njemu i On će uzdignuti tvoju patnju, traži od Njega Njegovu darežljivost i On će ti raširiti tvoju opskrbu i povećat će tvoj udio (u životu).

O moj dragi brate, u ovom mjesecu sve mahane i greške su sakrivene, sve duše i srca su raznježene, grijesi i tereti su oprošteni, i Allah Uzvišeni  olakšava svakom tužnom i zabrinutom. On kaže Svojim melekima: „O meleci Moji, pogledajte na one suhih jezika kako su ovlaženi sjećanjem na Mene. Pogledajte na one teških očiju, kako su niježni  i plaču zbog straha od Mene, i pogledajte na prefinjena stopala koja čvrsto stoje u namazu iz želje za Mnom!“ O moj dragi brate, kada god daš hranu drugima u ovom mjesecu radi Allaha, Gospodara nebesa i Zemlje, bićeš uzdignut na visoke stepene u uzvišenim džennetskim predjelima i bićeš obučen sa potpunom dobrotom i oslobođen svih grijeha …”

Ibn al-Dževzi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta