Brak i islamska porodica

Odgoj djece u neislamskim sredinama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE:  Želimo vas zamoliti da nam date praktične savjete kako da mi muslimani koji živimo u neislamskim sredinama uspješno odgajamo djecu i zaštitimo ih od negativnih utjecaja sredine.
 

ODGOVOR: Odgoj djece u našem, modernom vremenu veliki je izazov za roditelje čak i kada žive u islamskoj sredini, a kada borave u neislamskoj zemlji, taj izazov još je veći. Postoje mnogi praktični koraci koje roditelji mogu poduzeti unutar kuće i van nje, a koji idu u prilog uspješnom odgoju djece, očuvanju vjere i islamskog identiteta.

Prije svega, roditelji se moraju potruditi da atmosfera u kući bude zdrava i prijatna, da se roditelji ne svađaju, a naročito ne pred djecom, jer nezdravu atmosferu djeca mogu lako povezati sa islamom i tako steći krivu sliku o islamu i vjerskim propisima. Roditelji moraju biti praktičan primjer djeci u primjeni islamskog kodeksa ponašanja i vjerskih propisa.

Roditelji trebaju nastojati da što više namaza obavljaju u džamiji vodeći sa sobom i djecu, a ako to nije moguće, onda će namaz obavljati kod kuće. Roditelji su dužni potruditi se da djeca steknu vjersku naobrazbu, da ih upišu u mekteb i omoguće im njegovo pohađanje. Čest boravak u džamiji ili islamskom centru omogućit će djeci da se upoznaju sa drugom muslimanskom djecom i da se s njima druže. Roditelj je dužan posebno povesti računa o tome da njihova djeca ne upadnu u loše društvo te da im prijatelji budu pristojna i lijepo odgojena djeca, jer upravo društvo ostavlja možda i najveći trag na ponašanje djeteta.

Roditelj mora nastojati da sa djetetom bude jako blizak, poput najboljeg prijatelja. Odnos između roditelja i djeteta ne smije se svesti na naredbe i zabrane. Da bi se izgradio blizak odnos između roditelja i djeteta, neophodno je da roditelj posveti veliku pažnju djetetu, da mu dā priliku da govori o svojim željama, problemima s kojima se suočava, a pri tome roditelj treba aktivno slušati dijete i posvetiti mu se. Mnogi roditelji, s obzirom na to da dobro poznaju svoje dijete, nemaju strpljenja slušati ga dok govori jer pretpostavljaju da već znaju šta će dijete reći, a često se radi o ne tako bitnim stvarima. Međutim, roditelj mora biti svjestan da je odgoj djece jedno on najboljih djela kojima se može baviti i da bez strpljenja roditelja odgoj ne može biti uspješan.

Stoga, kada se dijete obrati roditelju, neka mu posveti pažnju i pomno ga sasluša, jer će dijete tako znati da je roditelj uz njega i da se može na njega osloniti i njemu se povjeriti. Roditelj treba koristiti svaku priliku da potvrdi djetetu da ga voli, poštuje, vrednuje i shvata njegove potrebe. To je način da dijete svoje probleme dijeli sa roditeljem i tada će mu roditelj moći dati savjet u svakoj situaciji, ali ako dijete ne doživi bliskost roditelja, ono će primati savjet od drugova iz škole, sa ulice ili interneta, za koje ne znamo kakvog su morala i karaktera. Roditelj ne treba zabranjivati djeci ono što žele ako to Gospodar svjetova nije zabranio, naprotiv roditelj treba nastojati da prema svojim mogućnostima dijete učini sretnim i da mu ispuni želje u svemu što vjerom nije zabranjeno.

Zatim, roditelji se trebaju truditi da kod djece razviju svijest o Božijem nadzoru, da nas Svevišnji Allah vidi ma gdje bili, da se naša djela pišu i da ćemo za njih pitani biti na budućem svijetu. Djecu treba podsticati na čitanje islamske literature, pohađanje korisnih seminara i praćenje aktivnosti koje doprinose vjerskoj edukaciji i jačanju vjerske svijesti. Roditelji trebaju sebe i djecu zaštititi od neprikladnih prizora na ulici ili na ekranima.

Ako to mogućnosti dozvoljavaju, lijepo je da roditelji s djecom posjete sveta mjesta, Meku i Medinu, obavljajući hadž ili umru, vezujući ih tako za maticu islama i njegov centar. Isto tako roditelji nastoje djecu vezati za zemlju porijekla u kojoj su obilježja islama vidljivija i gdje se gaji i čuva islamska tradicija, čuvajući tako identitet i kulturu djeteta.

I na kraju, iako je to najvažnije, roditelj treba stalno i uporno doviti Svevišnjem Allahu da mu djecu uputi na pravi put, da srca njihova ispuni imanom, da im omili vjerovanje i dobra djela, a da im mrskim učini nevjerstvo i grijehe. Dova je ključ lijepog odgoja, jer samo Allah upravlja srcima, a pravim putem će krenuti samo onaj koga Allah uputi.

Ovo su samo neke napomene, a roditelji bi trebali okoristiti se literaturom koja govori o načinima i metodama islamskog odgoja, kako bi svoje znanje proširili i uspješnije se nosili sa svim izazovima s kojima se susreću u odgoju djece.

Dr. Hakija Kanurić
Izvor: el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta