Kur'an
man in white thobe sitting on white floor tiles

Odgojne smjernice muslimana u društvu / Sura Hudžurat

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Hudžurat – zbog spominjanja Poslanikovih, sallallahu alejhi we sellem, soba u suri

Intencije sure:

Glavna intencija sure:
Bonton (edeb) prema Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, i bonton prema muslimanima

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje bonton prema Poslaniku, sallaahu alejhi we sellem

2. Uopćene odgojne smjernice kojih se treba pridržavati u muslimanskom društvu

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje usađivanjem svjesti o Allahovom nadzoru (El-Muraqabeh) u srcima vjernika, kako bi im ona olakšala primjenjivanje bontona. Najefikasniji odgojni put jeste put razvijanja svjesti o Allahovom nadzoru. Sura završava istin principom, potvrdom Allahovog apsolutnog znanja i vida.

Povezanost imena sure i intencija:

Ime sure ukazuje na događaj koji se desio 9 .g.h. kada je delegacija plemena Temim došla pred Poslanikove, sallallahu alejhu we sellem, sobe i dozivala ga povišenim glasom, što je loš edeb prema Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem. Pošto sura govori o edebu, naziv po ovom događaju se sasvim uklapa u tematiku sure.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta