Dove i zikr

Odnos snaga dove i nevolja (iskušenja) / Kakav je propis kada je u pitanju upućivanje dove?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ovaj odnos ima tri mogućnosti:

1. Da dova bude jača od nevolje i da je odbije.

2. Da bude slabija od nevolje uslijed čega će nevolja ojačati i potpuno savladati čovjeka. Međutim, ova dova ponekad može ublažiti nevolje iako je sama po sebi slaba.

3. Da borba izmelju njih bude neriješena.

Hakim u svome Mustedreku navodi hadis Aiše, r.a., koja prenosi da je Božji Poslanik, s.a.w.s., rekao: “Ne može se opreznošću spriječiti ono što je sudjeno. Dova pomaže u onome što se dogodilo i u onome što se nije dogodilo. Nesreća nekada dodje, a dova je dočeka i uhvati se s njom ukoštac do Sudnjeg dana“.

Na ovo ukazuje i hadis koji Ibn ‘Umer prenosi od Poslanika s.a.v.s: “Dova pomaže kod stvari koje se nisu desile, ili koje su se desile. Zato, Allahovi robovi, često budite u dovi“.

Sevban prenosi hadis u kome Božji Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kader ne može promijeniti ništa osim dove. Život može produžiti samo dobročinstvo. Čovjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje počini”.

______________________________

Kakav je propis kada je u pitanju upućivanje dove?

Pitanje: Es Selamu alejkum! Želim vas samo pitati kakav je propis kada je u pitanju upućivanje dove (za ahiretske ali i ovosvjetske potrebe) Allahu azze ve dželle. Na koji način se to radi po vjerodostojnom sunnetu? Da li se to čini sa podignutim rukama, da li se može praktikovati poslije svakog namaza i da li se dova na sedždi može upućivati na bosanskom jeziku na farzovima ili samo nafilama kao sto je noćni namaz?

Odgovor:  Ve alejkumu selam. Vaše pitanje spada pod temu edebi prilikom upućivanja dove, tako da je to teško obraditi u jednom odgvoru, zato bi bilo poželjno da isčitate tu tematiku naročito zato što je vezana za vrlo važan ibadet u životu muslimana.
Dozvoljeno je muslimanu da upućuje dovu za ovodunjalučko i ahiretsko dobro:” A ima i onih koji govore: “Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!” Njih čeka nagrada koju su zaslužili! – A Allah brzo sviđa račune.“( Bekare 201 – 201 ).

Poželjno je prilikom dove da osoba bude pod abdestom, lijepo obučena, okrenuta prema kibli, podignutih ruku i da upućuje dovu u vremenu u kojem se prima. Dovu će upućivati na arapskom jeziku, shodno kako je došla u Kur’ànu ili vjerodostojnom sunnetu. Počinjati će dovu i završavati za zahvalom Uzvišenom Allahu i salavatom i selamom na Njegova Poslanika, alejhi selam. Dova može uputiti u obliku koji nije došao u Kur`anu i sunnetu stim da ne sadrži u sebi stvari zabranjene islamom. Također ukoliko klanjač zna arapski jezik nije mu dozvoljeno da moli i drugim jezikom mimo njega, a ako nije u stanju da moli na arapskom jeziku, moliće svojim jezikom dok ne nauči arapski. Isto tako nema zapreke da se uputi dova van namaza na nekom jeziku mimo arapskog naročito ako je na taj način njegovo srce više prisutmo priliko upućivanja dove.Također se može povremeno upućivati dova poslije namaza stim da Poslanikova, alejhi selam, praksa nije bila da upućuje dovu iza svakog namaza ili farz namaza. Allah najbolje zna!

Mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta