Poučne priče i tekstovi

Ogranci imana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

„Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje, la ilahe illallah, a najmanji uklanjanje onoga što smeta s puta. Stid je jedan dio imana.“ (Muslim)

1. Vjerovanje u Allaha, Azze ve Dželle
2. Vjerovanje u poslanike
3. Vjerovanje u meleke
4. Vjerovanje u Časni Kur’an i sve objavljene Knjige
5. Vjerovanje o određenje dobra i zla od Allaha, Azze ve
Dželle
6. Vjerovanje u Sudnji dan
7. Vjerovanje u proživljenje poslije smrti
8. Vjerovanje da će ljudi biti iskupljeni nakon što budu
proživljeni iz svojih kaburova ka Mjestu stajanja
9. Vjerovanje da je kuća i utočište vjernika Džennet, a
da je kuća i utočište nevjernika Džehennem
10. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Allahu, Azze
ve Dželle

11. Vjerovanje u obaveznost straha od Allaha, Azze ve
Dželle
12. Vjerovanje u obaveznost nade od Allaha, Azze ve
Dželle
13. Vjerovanje u obaveznost oslanjanja na Allaha, Azze
ve Dželle
14. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem
15. Vjerovanje u obaveznost respektiranja
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovog
poštivanja bez pretjerivanja
16. Ljubav čovjeka prema svojoj Vjeri tako da mu
bacanje u Vatru bude draže od nevjerstva
17. Traženje znanja, a to je spoznaja Allaha, Njegove
Vjere i Njegovog Vjerovjesnika, sallalllahu alejhi ve
sellem, uz argumente iz Kur’ana i Sunneta
18. Širenje znanja i podučavanje ljudi
19. Respektovanje Časnoga Kur’ana njegovim
naučavanjem i podučavanjem drugih, poštivanjem
njegovih granica i propisa, znanjem o njegovom
halalu i haramu, uvažavanjem njegovih poznavaoca
i njegovo memorisanje
20. Čistoća i stalno čuvanje abdesta

21. Redovno obavljanje pet namaza
22. Izdvajanje zekata
23. Post, obavezni i dobrovoljni
24. Itikaf
25. Hadždž
26. Džihad na Allahovom putu
27. Stražarenje na Allahovom putu (čuvanje granica)
28. Čvrstina pred neprijateljem i izbjegavanje bježanja
sa bojnog polja
29. Izdvajanje petine ratnog plijena vođi ili njegovom
zamjeniku, za one koji su ubrali ratni plijen
30. Otpuštanje roba radi približavanju Allahu , Azze ve
Dželle

31. Obavezni iskupi za prekršaje, a oni su u Kur’anu
i Sunnetu četiri: Iskup za ubistvo, iskup za zihar,
iskup za zakletvu, iskup za spolni odnos u toku
posta mjeseca ramazana
32. Izvršavanje ugovora
33. Pobrajanje Allahovih blagodati i obavezna zahvala
na njima
34. Čuvanje jezika od onoga za čime nema potrebe
35. Čuvanje povjernih stvari i obaveza njihovog
isporučivanja vlasnicima
36. Zabrana ubijanja i zločina prema drugima
37. Zabrana bluda i obaveznost neporočnosti
38. Čuvanje ruke od zabranjenih imetaka, a u to spada
zabrana krađe, putnog razbojništva, mita, uzimanje
onoga na što čovjek sa stanovišta Šerijata nema pravo
39. Obaveznost suzdržljivosti u jelu i piću i
izbjegavanje onoga što nije dozvoljeno od njih
40. Izbjegavanje zabranjene i pokuđene odjeće i
posuđa

41. Zabrana igara i razonode suprotnih Šerijatu
42. Umjerenost u trošenju i zabrana nepravednog
jedenja imetka
43. Zabrana potkradanja i zlobe
44. Zabrana narušavanja časti ljudi i obaveza
izbjegavanja zapadanja u njih
45. Iskrenost djela Allahu, Azze ve Dželle, i ostavljanje
pretvaranja
46. Radost dobru, a žalost pred lošim
47. Liječenje svakoga grijeha iskrenim pokajanjem
48. Prinošenje žrtava, a one su općenito hedj, kurban i
akika
49. Pokornost nadređenima
50. Pridržavanje onoga na čemu je zajednica

51. Pravedno suđenje među ljudima
52. Naređivanje dobra i zabranjivanje zla
53. Saradnja u dobru i bogobojaznosti
54. Stid
55. Dobročinstvo prema roditeljima
56. Održavanje rodbinskih veza
57. Lijepo ponašanje
58. Lijepo ophođenje sa robljem
59. Poštivanje prava vlasnika roblja nad robovima
60. Izvršavanje prava djece i porodice

61. Zbližavanje sljedbenika Islama i međusobna ljubav,
širenje selama i rukovanje
62. Odgovaranje na selam
63. Obilazak bolesnog
64. Dženaza namaz umrlim pripadnicima Kible
65. Nazdravljanje onome ko kihne
66. Udaljavanje od nevjernika onih koji nered čine i
grubost prema njima
67. Počašćivanje komšije
68. Počašćivanje gosta
69. Prekrivanje griješnika
70. Strpljivost u nedaćama i ono čemu nefs (duša) teži
u vidu naslade ili strasti

71. Skromnost i kratkotrajno nadanje
72. Zdrava ljubomora i ostavljanje rasprave
73. Udaljavanje o pretjerivanja
74. Darežljivost
75. Samilost prema maloljetnom i poštivanje starijeg
76. Popravljanje međusobnih odnosa muslimana
77. Da čovjek musliman voli svome bratu muslimanu
što voli i sebi, a da mrzi za njega što mrzi i sebi

Iz knjige: SVJETLOST IMANA I TAMA NIFAKA

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta