Kur'an
people standing near high rise building during sunset

Opis onih koji vjeruju u Poslanika / Sura Muhammed

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) – jer se spominje na početku sure

El-Qital – borba, jer spominje propise borbe (džihada) i podstiče vjernike na borbu

Intencije sure:

Glavna intencija sure: kakvi trebaju biti oni koji vjeruju u Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni spominje one koji poriču Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, u one koji vjeruju u njega, te nagrade koje su pripremljene za obje skupine

2. Kakvi trebaju biti vjernici u Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, zatim detaljan prikaz nevjernika i munafika uz ono što očekuje svaku skupinu na ahiretu

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje naredbom na borbu protiv mušrika, a završava poniženjem i propadanjem njihovih djela na ahiretu. Sura govori o opisima vjernika čiji je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, pa se naziv sure sasvim uklapa sa tematikom, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta