Kur'an

Početak Objave i dolazak Džibrila / Sura Muzemmil

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Muzzemmil – onaj koji je umotan, jer se Allah obraća Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, na početku sure ovim opisom.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:
Poziv u praktikovanje noćnog namaza koji olakšava imanske obaveze.

Suru dijelimo u 3 cjeline:
1. Uvod u kojem Allah poziva Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, u praktikovanje noćnog namaza koji će ga pomoći u da’wi.

2. Kazivanja o nevjernicima koji su dali prednost rahatluku i odmoru dunjaluka nad imanskim i šerijatskim obavezama.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje noćnim namazom i završava istim.

Povezanost imena sure i intencija:

Riječ “El-Muzzemmil” aludira na početak objave i dolazak Džibrila od čega je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, imao strah i poteškoću. U tome je priprema Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, za misiju da’we a u ovoj suri je lijek za poteškoće u vidu noćnog namaza, pa se ime sure poklapa sa intencijama.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta