Kur'an

Istinitost Sudnjeg dana / Sura Kijamah

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Qijameh – Sudnji dan, jer Allah govori o njemu kroz cijelu suru.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Sudnji dan.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje poricanje Sudnjeg dana od strane nevjernika i pobija njihove tvrdnje.

2. Neki od događaja na Sudnjem danu koju ukazuju na njegovu istinitost

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje potvrdom da je Allah kadar proživjeti ljude, a završava se potvrdom da ih je stvorio prvi put i da je Onaj koji je kadar stvoriti ni iz čega kadar proživjeti stvorenja.

Povezanost imena i intencije:

Glavna intencija sure je Sudnji dan pa sura nosi naziv po njemu.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: