Tekstovi

Pomaganje drugima liječi stres

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogi hadisi koje je izrekao Poslanik Milosti, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuju na važnost saradnje, pomaganja drugih i zadovoljenja njihovih potreba. Velikodušni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  je kazao da Allahov, s.v.t., rob nije potpunog imana sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samom sebi! On, sallallahu alejhi ve sellem, smatra da je nepotpun iman onoga koji spava a zna da mu komšija gladuje, ali i da je iman onoga koji je primio gosta, a nije mu ukazao počast, također, nepotpun.

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Nijedan od vas neće biti istinski vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli  sebi. (Sahih Albani, 7384), i, također: Musliman je brat muslimanu. On ga ne ugnjetava i ne ostavlja na cjedilu. Ko pomogne svome bratu u nevolji, Allah će njemu u nevolji pomoći. Ko otkloni nedaću jednom muslimanu, Allah će njemu otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. A ko prikrije sramote jednog muslimana, Allah će prikriti njegove na Sudnjem danu(Sahih, Albani, 7988).

Na osnovu ovih predivnih hadisa, shvatate opseg Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, brige za pomaganje drugima i dobrohotne ljubavi prema njima, jer koji god posao uradite kako bi otklonili nedaću jednog muslimana na ovom svijetu, pokrili njegove mahane ili ispunili potrebu… Allah, s.v.t., će vam umnogostručiti to što ste učinili na ovom svijetu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne nanosi štetu svome komšiji, ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti svoga gosta i ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori ono što je dobro ili neka šuti. (Buhari i Muslim). Velikodušnost prema gostu je sunnet (praksa,tradicija) kojeg vole Allah, s.v.t, i Njegov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i On, s.v.t., za to daje veliku nagradu. Islam ne samo da je naredio pomaganje drugima, nego zahtijeva da se izbjegava i prestaje nanositi im se šteta.

Sada, nakon što smo saznali kako islam vodi brigu o socijalnom aspektu i održava sigurnost društva, koheziju i širenje ljubavi, naklonosti, prijateljstva i suosjećanja među vjernicima, želimo pitati: Postoji li naučna nadnaravnost ili medicinske i psihološke koristi ovog dobrog djela?!

Istraživanja svjedoče da pomaganje drugima liječi stres

Stručnjaci iz oblasti psihologije potvrđuju da pomaganje drugima vodi do smanjenja stresa, gdje uključenost u pomaganje drugima potiče izlučivanje endorfina, hormona koji potpomaže postizanju unutrašnjeg mira i olakšanja. Allan Lex, bivši direktor “Health Promotion Institute” u SAD-u, potvrdio je da pomaganje drugima pomaže pri smanjenju intenziteta stresa, gdje pomaganje drugima umanjuje razmišljanje o vlastitim brigama i problemima i na taj način osoba osjeća psihičko olakšanje.

Istraživač je ukazao na neophodnost postojanja tri temeljna uvjeta pri pomaganju drugima kako bi iskusili određene prednosti ispunjavanja tuđih potreba: pomoć mora biti planirana, ostvarenje osobnog kontakta između pomagača i onoga ko je tražio pomoć i onaj koji je tražio pomoć treba da bude izvan kruga poznanika, porodice i prijatelja.

Istraživač tvrdi da čovjek nije obavezan da pomaže strancima i ima potpunu slobodu da odluči hoće li pomoći ili ne. Ta sloboda smatra se veoma važnom za postizanje potrebnih psiholoških rezultata pomaganja drugima; s druge strane, čovjek može osjećati obavezu da pomaže prijateljima i rodbini.

Depresija, bolest savremenog doba, pogađa milione godišnje u svijetu izvan islamske zone. Bolest dovodi do samoubistva; međutim, islam je okrenut vjerniku i traži od njega da voli dobročinstvo i pomaganje drugima zato što Svemogući Allah zna da ovo djelo liječi depresiju i jača imunitet… Pogledajte veličinu ove vjere… Zar ne zaslužuje da je se pridržavamo!

Prethodna naučna istraživanja su pokazala  važnost tolerancije, opraštanja i izbjegavanja vrijeđanja drugih… Sve ovo vodi ka poboljšanju efikasnosti imunog sistema čovjeka, te ga, prema tome, štiti od različitih bolesti. Možemo reći da bilo koje dobro djelo koje učinimo može pomoći u poboljšanju raspoloženja, podizanju nivoa imunog sistema i daje tijelu dodatnu dozu otpornosti na bolesti, a posebno stresa.

Koliko islam brine o dobrim djelima, on je legalizovao ovaj čin u korist čovjeka, društva i učinio da za njega dobije nagradu i na ovom svijetu i na Ahiretu. Stoga, nailazimo na mnoge ajete koji pozivaju vjernika da sarađuje i besplatno i bez nagrade pruža usluge drugima.

Pogledajte, kako je ovaj istraživač nakon brojnih ispitivanja otkrio da je najbolja vrsta pomoći kad ne tražite novac ili pohvalu kao zamjenu za vašu pomoć. Ovdje imamo priliku shvatiti važnost riječi Svemogućeg: “I hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!” (ed-Dehr, 7-8)

Allahu naš, učini da naša djela budu čista, zbog Tvog zadovoljstva, straha od Tvoje kazne i ljubavi prema Pečatu poslanika, s.a.v.s..

Napisao: Abduldaim el-Kahil
Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta