Akida

Povodom koronavirusa

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Povodom bezbroj informacija o širenju koronavirusa, straha i panike koja se u isto vrijeme širi u javnosti, musliman treba da zna slijedeće:

Naša vjera nas uči, da se ništa ne događa, osim Allahovom voljom i određenjem. Od nas traži i zahtijeva, da budemo zadovoljni Allahovom odredbom i određenjem, traži da se samo na Njega oslanjamo, od Njega pomoć tražimo, u Njega se pouzdamo, jer On, tebareke ve te’ala, je Moćni, Snažni i Svemogući, a Njegova su djela- odredbe- vrhunac mudrosti i pravednosti. Stoga, iskreni vjernik je zadovoljan Allahovom odredbom, i vjeruje, da ono što ga je zadesilo nije ga moglo zaobići, kao i ono što ga je zaobišlo, nije ga moglo pogoditi.

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje: “Jednog dana sjedio sam iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: ‘Mladiću, podučit ću te nekim riječima: Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati! Čuvaj Allaha, imat ćeš Ga stalno ispred sebe. Kada moliš, moli Allaha, a ako tražiš pomoć, traži je od Allaha. Znaj, kada bi se cijeli ummet sakupio da ti pomogne u nečemu, ne bi ti mogli pomoći, osim onoliko koliko ti je to već Allah propisao. A i kada bi se sakupili da ti nanesu neku štetu, ne bi ti mogli nauditi više, osim onoliko koliko ti je to Allah već odredio. Podigla su se pera i osušile su se stranice.’” (Tirmizi)

Stoga, vjernik čvrsto vjeruje, da Onaj ko otklanja teškoće, nedaće, probleme, i dunjalučke katastrofe, a u isto vrijeme čuva i pazi vjernike, je Uzvišeni Allah, tebareke, ve te’ala. Zato takav vjernik, vezuje svoje srce za Allaha, povećava svoj ibadet Njemu, čini pokajanje i traži oprosta i mnogo uči dovu da ga Uzvišeni sačuva belaja, nedaća i iskušenja, koja ne može podnijeti.  Iskreno vjeruje da je Uzvišeni Allah, Svemoćan, blizu i da se odaziva dovi vjernika.

Uzvišeni Allah, ukazujući na vrijednost dove, kaže: “Reci: ‘Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.’ I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!“(Et-Tewba, 51.) “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.”( El-Bekare, 186.)

Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite!”(En-Neml, 62.) “O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.”(Muhammed, 7.)   “A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.”( Et-Talak, 2.)

Sanel Ramić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta