Hadisi
brown sailboat in beach under white sky

Primjer lađe koja tone

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Od Nu’mana b. Bešira, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Primjer onoga ko čuva Allahove granice i onoga koji ih prelazi jest kao primjer naroda koji na lađi, izvlačeći strelice određuje ko će biti na gornjem, a ko na donjem dijelu. Kada oni iz donjeg dijela krenu da zahvate vodu, prođu pored onih koji su na gornjem dijelu, pa kažu: ‘Kada bismo mi sebi probušili rupu u svom (donjem) dijelu da ne uznemiravamo ove na gornjem dijelu?’ Ako ih ovi iz gornjeg dijela puste da to urade propast će svi, a ako ih spriječe spasit će se i svi će biti spašeni.”

[Vjerodostojan] – [Hadis bilježi imam Buhari]

Onaj koji čuva Allahove granice jest onaj ko je čvrst u vjeri, ko izvršava ono što mu je naređeno i ostavlja ono što mu je zabranjeno, a onaj ko prelazi Allahove granice jest onaj ko čini ono što je zabranjeno ili ostavlja ono što je naređeno. “…poput je naroda koji na lađi baca strelice”, tj. izvlače ko će biti na gornjem dijelu lađe. “…pa nekima dopadne gornji, a nekima donji dio. Kada bi oni koji su u donjem dijelu htjeli da zahvate vode…”, tj. kada bi tražili. “…prolazili bi pored onih na gornjem dijelu…”, jer ne mogu doći do vode osim da se popnu na gornji dio. “…kazali bi: ‘Kada bismo mi sebi probušili rupu u našem dijelu'”, odnosno kada bi probušili rupu u donjem dijelu lađe i kroz tu rupu zahvatali vodu da ne uznemiravaju one koji su na gornjem dijelu, to su htjeli i planirali uraditi. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako im to dopuste, svi će biti upropašteni…”, jer kada probuše rupu u donjem dijelu, kroz nju će ući voda i potopiti cijelu lađu. A ako ih spriječe, svi će biti spašeni. Ovaj primjer, koji je spomenuo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, veoma je značajan i poučan, jer su ljudi u vjeri poput ove dvije skupine na lađi u riječnom ponoru, nose ih valovi, a ako ih je velik broj na lađi, neko mora da bude u donjem dijelu, a neko na gornjem dijelu, da bi se uspostavila ravnoteža i da ne bi jedni drugima pravili tjeskobu. Ova lađa je njihovo zajedničko prebivalište, pa ako neko želi da je ošteti, ostali ga moraju spriječiti, da bi se svi spasili. Tako je i sa Allahovom vjerom: ako pametni i učeni nadvladaju neznalice i glupake, svi će biti spašeni, a ako ih ostave da čine šta hoće, svi će biti upropašteni. “I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava.” (El-Enfal, 25)

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta