Aktuelno

Savjet svakom pojedincu, humanitarnim udruženjima i organizacijama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Jako je lijepo vidjeti muslimane kako se brinu jedni o drugima, kako jedni kod drugih znaju da imaju obaveze i prava, i onda to praktično krunišu svojim dobročinstvom, pokazujući da pripadaju jednom tijelu. U toj brizi prema drugima, bez obzira koliko bili dobronamjerni i učeni, uvijek ima mogućnost da se pogriješi. Što potpuno razumijemo, jer nema onog koji radi a da ne griješi, ali od osobine vjernika je da se, nakon što uvidi gdje griješi, popravi.
 
Moj je savjet pojedincima a i humanitarnim udruženjima i organizacijama da prilikom uručivanja pomoći, pogotovo novčane, budu obazrivi pri dostojanstvu onoga kome se udjeljuje, na taj način da se ne stavlja na internet, a pogotovo na društvene mreže, sami čin uručivanja novca u ruke. Ljudi su dostojanstveni, samo traženje od drugih im teško pada, a pogotovo onda kada cijeli svijet vidi kako im se udjeljuje. Moguće je da se obrate određenoj organizaciji a da bližnji i komšije ne znaju za to, ali kada se to uručivanje pomoći stavi javno, svima da saznaju, onda pričini određeni vid poniženja.
 
Kaže Uzvišeni Allah u prevodu značenja: ‘’Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. – A Allah nije ni o kome ovisan i blag je.’’ (el-Bekare, 263)
 
‘’Allah Uzvišeni ovim hvali one koji svoj imetak troše na Njegovom putu ne prateći to dobročinstvo i milostinju isticanjem svojih zasluga prigovorima za to što su dali, budući da to oni čine bez prigovaranja bilo kome i bez samoisticanja bilo riječju ili djelom. U tom smislu, riječi Uzvišenog: “niti uvredama” znače da oni ne čine onome kome su učinili dobročinstvo ništa loše kako bi ga ponizili tim svojim dobročinstvom.’’ (Tefsir ibn Kesir)
Ovdje u ajetu se kaže ‘’ezaa’’ tj. vrijeđanje, a odnosi se na sve vrste ezijeta i šteta.
 
Neki su mi rekli da to rade kako bi se opravdali pred onima koji su učestvovali svojim dobrovoljnim prilozima. Na ovo imam poduži odgovor, sada ne bih o tome pisao, ali ću samo reći da ima mnogo načina da se pomogne musliman u nevolji a da se javno ne ponizi, da se opravdaju sredstva i da se motivišu drugi.
Allah vam svako dobro dao!
 
Abdullah Mujić
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta