Kur'an
person pointing white paper on wall

Savršenstvo islama / Sura Šura

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Eš-Šura – dogovaranje, jer se u njoj spominje međusobno dogovaranje muslimana

Ha-Mim Ajn-Sin-Qaf – jer Allah počinje suru ovom kraticom

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Jedinstvo ummeta na temeljima vjere i ispravnog islamskog vjerovanja

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah poziva u Iman i tevhid, i pobija zablude mušrika

2. Poziv u pridržavanje za šerijat kroz prizmu savršenstva Allahovog zakona i savršenstva stvaranja stvorenja

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje spominjanjem objave, i završava se spominjanjem objave

Povezanost imena i intencije sure:

Sura potvrđuje savršenstvo ove vjere i poziva u pridržavanje za uže islama i imana. Samim tim, ona naređuje na ujedinjenje oko ovih načela, koje proizilazi međusobnim dogovorima muslimana, pa nosi ime Eš-Šura. A Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta