Odgovori

Šest pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Oženio bi je, ali ima vanbračno dijete

PITANJE: Es-selamu alejkum! Već godinu dana u vezi sam sa jednom djevojkom i oboje prakticiramo vjeru. Međutim, od samog početka imao sam osjećaj da krije neku tajnu i na kraju se ispostavilo da ona ima vanbračno dijete. Namjeravao sam je oženiti, ali kad sam saznao za ovo, osjetio sam strah da neću biti nepravedan prema tom djetetu i sad jednostavno ne znam kako da postupim a da nikoga ne povrijedim, jer mi to i nije namjera (i sâm sam odrastao bez porodice, tako da znam kako je biti u takvoj situaciji). Da li se dijete rođeno u ovakvoj vezi i koje odrasta bez oca smatra jetimom? Molim vas za savjet!

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Prvo, nema ašikovanja u islamu jer je to put i način koji vodi ka nemoralu. Malo-pomalo i desi se upravo ono što tebi zadaje problem. Postoji samo opcija braka, a ne nekakve veze čiji su konci u šejtanovim rukama. Ako se ta sestra iskreno pokajala od bluda – dozvoljeno ti je da je oženiš, a ako nije – onda ti nije dozvoljeno dok se ne pokaje i ne popravi. Znaj da će šejtan čekati priliku u braku da od ovog događaja napravi problem, tako što će ti ubacivati svakojake misli prema njoj i prema djetetu, pa budi spreman da se nosiš sa tim ako odlučiš da je oženiš.

Ukoliko bi pazio na to dijete i odgojio ga u okrilju islama, za to bi imao veliku nagradu. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “…Tako mi Allaha, da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka na pravi put bolje ti je negoli stado crvenih deva“, a zna se da su crvene deve veoma skupe. Ako bi dao da se hrani od onog što je tebi Allah dao – imao bi sadaku u tome. To dijete nije ništa krivo i treba se sa njim lijepo odnositi. Ti se možda dobro sjećaš kako je kad se odraste samo, bez roditelja i skladnog braka?

Ovo njeno dijete ne smatra se jetimom već djetetom rođenim iz bludne veze i time se ne pripisuje onome ko je učinio blud sa njegovom majkom, niti nosi njegovo prezime, već samo majčino i nema se šta tražiti od bludnika koji je odgovoran za blud sa djetovom majkom. Ukoliko misliš da se ne možeš nositi s tim, onda stavi tačku na to i traži sebi bogobojaznu sestru, a ako ti već sad smeta, a nisi još sa njom u braku, znaj da će ti se samo problem u braku povećati, ne dao Allah, ali ovo govorim iz iskustva, a Allah zna budućnost i niko drugi. Ukoliko ti to ne smeta, onda je izbor tvoj. A Allah zna najbolje!
______________________________________________

Dova za strah

PITANJE: Selam alejkum! Da li postoji dova koja od čovjeka može otkloniti uopćeni strah, strah od ljudi i drugih dunjalučkih nezgoda?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ibnus-Sunni u svom djelu bilježi predanje Sevbana, r.a., koji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, kad bi se prepao nečeg, učio: ”Huvallah, Allahu Rabbii, laa šerike leh” ‘On je Allah, Allah je moj Gospodar, i On nema druga.‘ U Sunenima Ebu Davuda i Tirmizije bilježi se predanje Amra b. Šuajba, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao da se protiv straha uči slijedeća dova: ”Euzu bi kelimaatillahit-taammati min gadabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejaatiini ve en jahduruun.” ‘Utječem se Allahu pomoću Njegovih savršenih riječi od njegove srdžbe, od zla Njegovih robova, od šejtanskih došaptavanja i njihovog prisustva.‘ A Allah zna najbolje.
___________________________________________

Čupanje obrva

PITANJE: Esselamu alejkum! Znam da je čupanje obrva haram, ali sam nekoliko puta pročitala da je ako se to radi samo zbog muža dozvoljeno.Ja i moj muž smo mladi i moj muž puno obraća pažnju na to kako ja izgledam.Često mi prebacuje zbog nepočupanih obrva. Oboje smo vjernici,ja sam pokrivena i nastojim ispunjavati sve islamske obaveze. Zanima me još da li žena može klanjati bosa kada je sama u kući. Da Vas Allah dragi nagradi najboljom nagradom.

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije ti dozvoljeno da čupaš obrve zbog muža kako bi mu se tako uljepšala. Neka on bude zadovoljan što želiš biti Allahu pokorna i neka te takvu još više zavoli. Treba da bude presretan, a ne da te odvodi u Allahovo proklestvo. Nije mala stvar i nisi obavezna da se u ovom pokoriš svome mužu.

Možeš klanjati bosa ukoliko ti je haljina doliko duga da ti se noge ne vide od haljine a ako nije tako onda si obavezna da obuješ čarape kako bi prikrila svoje tijelo. Samo ruke i lice može biti otkriveno za vrijeme namaza, a ostalo ne. A Allah zna najbolje.
___________________________________________

Kletva iznevjerene djevojke

PITANJE: Selam alejkum! Da li kletva nepravedno ostavljene djevojke ima ikakvu jačinu i da li će stići mladića koji je isprosio djevojku, upoznao se sa njenom porodicom i na kraju je ostavio?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Razlog koji ste naveli nikako ne opravdava kletvu. Allah Uzvišeni je Onaj koji određuje i treba biti zadovoljan Njegovom odredbom jer neće nam se desiti osim ono što nam je Allah propisao a od toga je udaja i ženidba. Poznavanje ovog i čvrsto vjerovanje u Allahovo određenje čini čovjeka smirenim i zadovoljnim. Proklinjati znači da onaj koji se proklinje bude daleko od svakog dobra i kaže se da bude daleko od Allahove milosti…

Nije dozvoljeno muslimanu/ki da proklinje nikog od muslimana osim onog koga je Allah prokleo u Svojoj knjizi ili koga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo. Nije dozvoljeno da se proklinje osoba koja učini grijeh, već takve se osobe mudro i blago savjetuju kako bi se njihovo stanje popravilo. Ukoliko neko proklete nekog ko to ne zaslužuje, neka zna da postoji opasnost da se vrati na onog ko proklinje. Proklinjanje nije osobina vjernika i prolinjanje jednog vjernika je kao i njegovo ubistvo. (Vidi hadis u Sahihajn koji ga prenose od Sabita ibn Dahhaka).

Problem današnjeg društva je rasprostranjenost slijeđenja strasti. Nažalost mnogi muslimani su krenuli tim putem. Prihvatili su mnoge običaje nemuslimana i zapostavili su islamske propise. Vas bih volio podsjetit na islamski propis prilikom udaje i da uskladite svoj život prema islamskim propisima, da budete što dalje od ašikovanja i onog što Allah zabranjuje jer time sebi osiguravate sigurnost u braku i na Ahiretu. Molite Allaha da Vam podari bogobojaznog bračnog druga. A Allah zna najbolje.
_____________________________________________

Ženina ljubomora

PITANJE: Selam alejkum! Kakav je islamski stav o ljubomori i šta muslimanka treba da uradi ako je previše (a možda i još više od toga!) ljubomorna u braku?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Islam ne voli krajnosti, ni u pretjerivanju ni u popuštanju. Zladna sredina je najbolja; tj. onako kako je Allah propisao, to je umjerenost. Drži se ove umjerenosti u svim poslovima kako se ne bi operetila preko granica svoje mogućnosti i na tome ustraj.

Dozvoljeno je ženi da bude ljubomorna na svog muža, ali kako i na koji način? Dozvoljeno je ženi da bude ljubomorna na svog muža kada on prelazi granice za koje je Allah Uzvišeni rekao da se ne prelaze, kada ne čini ono što je Allah naredio ili kada vidi da se ne kloni onog što je Uzvišeni Allah zabranio. Na ovakav način ženina ljubomora biva dozvoljena. Tada njena ljubomora biva zaštitna ljubomora. Treba znati razlikovati ljubomoru od uhođenja Sva osjećanja trebaju biti kontrolisana šerijatom. Žena može da osjeća ljubomoru u duši jer je to prirodan osjećaj kojeg imaju sve žene, ali ukoliko bi žena prešla dozvoljenu granicu u svojoj ljubomori, tada bi bila pokuđena.

Hadis Džabira bn ‘Atik al- Ensarija je mjerilo u ovom osjećanju, gdje prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Zaista postoji ljubomora koju Allah voli a isto tako postoji ljubomora zbog koje se srdi. Pa što se tiče ljubomore koju Allah voli, to je ona ljubomora u kojoj ima razlog za sumnju, a ona ljubomora koja Allaha srdi jeste ona ljubomora u kojoj nema razloga za sumnju.” (Hasen Hadis, al-Irva’, 7/80.)

Prvo što bi trebala da uradis ka tvom putu poravljanja ovog osjećaja jeste dova. Dovi da te Allah izliječi ovog problema. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dovio i ovom dovom: Vehdi kalbi veslul sehimete sadri (Uputi moje srce i izvadi iz mojih prsa pakost).

Drugo; čitaj Kur’anske ajete sa razmišljanjem,

Treće; čitaj biografiju poslanika Muhammeda, s.a.w.s.

Četvrto; čitaj biografije ashaba i ashabijki,

Peto; traži zaštitu kod Allaha kad ti šejtan dobaci loše misli, a pogotovo za ljubomoru.

Na kraju; sakrij svoju pokuđenu ljubomoru i na tome uloži veliki napor. Molim Allaha da ti olakša i zamjeni ti pokuđenu sa zaštitnom ljubomorom.
___________________________________________________

Roditelji mi brane da se pokrijem

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullah!

Čitala sam vašu rubriku pitanja i odgovori i pomislila kako bi možda i meni mogli pomoći i reći mi šta da radim. U vjeri sam godinu dana, redovno klanjam, postim i trudim se da što više saznam o našem dinu. Godinu dana razmišljam da stavim hidžab i odlučila sam da nema razloga više da čekam, želim da se pokrijem. Ali moji roditelji ne žele da čuju. Na svaki mogći način me žele odgovoriti od toga. Kažu mi da je marama novotarija, da mogu biti muslimanka i bez nje, da sam premlada i da ću sebi upropastiti život, da nikad neću moći studirati niti se zaposliti itd.

Kako vide da to puno ne utječe na mene počnu me još više odgovarati, pa mi ond kažu da ja nisam za pokrivanja, jer nisam dvoljno “fina”, niti dovoljno znam o islamu, optužuju me da sam sebična i da samo na sebe mislim, jer, kako kažu, sa maramom se nikada neću moći zaposliti i tako njima finansijski pomoći. Na kraju je babo rekao da će mi tu ideju izbiti iz glave pa makar i silom. Ja ne znam šta da radim, da pričam sa njima ne vrijedi, jer neće da slušaju. Da se nadam da će smekšati… pa mogu se nadati i do vječnosti. Jedino mi ostaje da im kažem da bez obzira na sve ja želim staviti maramu. Je li uredu u ovoj situaciji da im se suprotstavim? Allah vas nagradio za vaš trud. Amin!

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam we rahmetullah! Tvoje roditelje je šejtan u ovoj situaciji iskoristio kao svoje zastupnike jer je on neuspjeo, pa sad se hvata za svaku slamčicu za koju može. Ti se svojim roditeljima, po pitanju ovog i svake stvari ili situacije gdje se zalažu da Allahu budeš nepokorna, nećeš povinovati jer nema pokornosti stvorenju kad pozivaju na nepokornost Stvoritelju. Ti si mlada i počni svoj život kako treba. Dok ovo čitaš, stavi mahramu i više je u svom životu nemoj skidati pred osobama koje ti nisu mahremi.

Tvoji roditelji se koriste raznim metodama zastrašivanja, kao prijetnja silom, opskrbom, degradacijom… ali im neće pomoći. Allah upravlja svim situacijama. Ti ih upozori na Allaha i Njegovu silu, reci im da Allah opskrbu određuje i da On opskrbu daje. Zamisli, ko je spojio tvoju pupčanu vrpcu na ispravan način, ko ti je dao da sagorijeva tvoja hrana koju uneseš u želudac? Onaj Koji te je stvorio On će te i opskrbiti. Nemoj da te to pokoleba.

Ti se pokrij i na blag način se ophodi sa njima, ali im ne popuštaj po ovom pitanju. Neće ni tvoja mama niti tvoj babo leći zajedno sa tobom u tvoj kabur i polagati račun umjesto tebe. Sama ćeš stojati pred Allahom, pa zato gledaj Allahov hator. Tvoji roditelj će na početku biti uzrujani ali na kraju će popusti, ako Allah da. Molim Allaha da ti olakša! A Allah zna najbolje.

Na pitanja odgovorio prof. Abdullah Mujić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta