Tekstovi

Ko je istinski sretan?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Moji voljeni rada Allaha, ko je istinski sretan? To je onaj koji je svoje srce vezao za Allaha. To je onaj koji i kad omrkne i kad osvane, u njegovom srcu nema ništa do Allaha Uzvišenog. To je onaj čije srce u sjećanju na Allaha nalazi smiraj, i njegov jezik stalno Allaha veliča. To je onaj kome je Allah dao zadovoljstvo u pokornosti Njemu, i on čineći svaki dan dobra djela nalazi zadovoljstvo Allaha.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji zadnje momente na dunjaluku dočeka smirena srca i sa jezikom koji se sjeća Allaha, jer on je zadovoljan Allahom, pa je i Allah zadovoljan njime. To je onaj koji kada mu se približi posljednji čas, i primakne čas obračuna, i dođu mu izaslanici (meleci) Gospodara njegova, sa radosnom viješću o mirnoj tišini i miomirisnim cvjetovima, i milosti i oprostom, i da je Allah njime zadovoljan i da nije srdit na njega. To je onaj kome je dat sretan kraj, tako da posljednje riječi na dunjaluku budu: “Nema drugog istinskog Boga osim Allaha.”

Ko je istinski sretan? To je onaj kojeg Allah obraduje u kaburu i učini njegovo oko sretnim. Iako je ušao u kabur, i u toj rupi je zatvoren, Allah mu učvrsti dušu i učvrsti mu jezik i tako rekne: “Moj Gospodar je Allah! Moja vjera je islam! I moj poslanik je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem!” Tada će se čuti sa nebesa: “Moj rob istinu je rekao.” Pa se za njega rasprostre ogrtač iz Dženneta, i otvore se njegove kapije, pa će iz njega čuti milozvučne glasove i osjetit će prijatne mirise, pa će istinski sretnik reći: “Moj Gospodaru, učini da brzo Čas dođe!” U žudnji za Allahovom milošću… U čežnji za velikim nagradama koje ga iz Allahove milosti čekaju.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji kada bude proživljen iz svoga kabura i krene ka mjestu suđenja, bude se nalazio među sretnima. Meleci će ga dočekati, neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: “Evo ovo je vaš dan, vama obećan!” (El Enbija, 103) To je onaj koji će kada se Sunce stvorenjima primakne i kada će svaki ugledni ponižen biti, i svaki govornik ušutjeti, i kada se poveća žar Sunca, i vrelina ogromna postane, i ljudi na Zemlji u znoju 70 lakata budu bili, i kada se teškoće i užas povećaju, tada će taj sretnik biti u Allahovom hladu, kada drugog hlada osim Njegovog neće biti.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji kada bude stajao pred svojim Gospodarom, stajat će smireno, i kome će Allah njegov stepen povećati, i njegov jezik učiniti da govori najljepše riječi, pa će ga dozvati Allahov glasnik i obradovati ga Džennetom. To je onaj koji je stigao do svog cilja, i čija će presuda biti: ulazak u Džennet, mjesto sretnika i dom pravednika.

Moji voljeni radi Allaha… To je istinska sreća, koju želi svaki dobri rob. To je sigurno istinska sreća, kada Allah otvori kapije Svoje, pa ti ih niko neće moći zatvoriti. Kada Allah želi Svoga roba učiniti sretnim, prvo što mu dadne je vjerovanje u Allaha Uzvišenog. To je onaj koji Allaha poznaje sa Njegovim najljepšim imenima i Njegovim uzvišenim svojstvima. I Allah ga opskrbi ispravnim vjerovanjem, i čvrstim srcem, i koji sve svoje poslove i potrebe povjeri Svemilosnome. I koji duboko iz srca vjeruje da nema skloništa, niti spasa, niti pribježišta osim kod Allaha.

Sretnik... To je onaj čije je srce Allah ispunio vjerovanjem, pa kada ga zadesi dobro on se zahvali i to bude dobro po njega, a kada ga zadesi kakvo zlo on osaburi, pa to bude dobro za njega. Njegovo stanje se ne mijenja, kao ni njegova uputa, jer on pred svojim očima ima sliku Dženneta i Džehennema, pa radi za Džennet i boji se Vatre.

I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.” (2:281)

Šejh Muhammed Mukhtar eš-Šenkiti
Priredio islamski portal N-um.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta