Tekstovi

Šta će meni vjera?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li vam se ikada desilo da vas neko pita ‘’Šta će meni vjera?’’. Vjerujte da ima ljudi koji se pitaju šta će im vjera u životu. Danas je došao vakat da moraš biti dobro potkovan da bi nekom insanu mogao jasno i konkretno, zadovoljavajuće odgovoriti na ovo pitanje. “O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teško.” (Fatir, 15.- 17.)

Šta će ti vjera moj prijatelju? Moj prijatelju vjera je tvoja navigacija u životu, kako jedan daija kaže, vjera je tvoj GPS u životu. Ako nemaš vjere u svome životu, sigurno ćeš zalutati, ko je još uspio bez vjere? Svaki put vjerniku kad se nađe u teškoj situaciji, vjera pokaže izlaz. Allah je pokazao, objasnio na koji način čovjek treba da živi, objasnio insanu šta smije, a šta ne smije. Allahova Knjiga, Kur’an, je upustvo, koje ako budeš slijedio, definitivno ćeš uspjeti, i znat ćeš se snaći u životu. ‘’Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.’’ (El-Bekara, 1.-2.)

Vidimo u ajetu da Allah govori da je uputa u Kur’anu, da čovjek treba da krene stazama sreće, stazama Kur’ana, jer su u Kur’anu opisane staze sreće, s toga je nužno da svako od nas SVAKODNEVNO ISČITAVA TE UPUTE, ODNOSNO DA ČITA PREVOD KUR’ANA, TAKO DA BI ZNAO KAKO ĆE SE VODITI U ŽIVOTU, ŠTA ĆE MU BITI VODIĆ.

Allah ljude u Kur’anu poziva u Džennet, i objašnjava putanje s kojim se trebaš kretati da bi dospio u Džennet. Put je jasan, Istina je jasna, jasno se vidi onaj ko je na Pravom putu od onoga koji nije krenuo stazama Dženneta, nego je krenuo mimo Allahovoga Pravog puta, te se pati, stalno se susreće sa novim problemima iz kojih ne zna da nađe izlaz, muči se na dunjaluku, a tek će se mučiti na ahiretu. “Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio.” Teško tebi! Teško tebi! I još jednom: Teško tebi! Teško tebi! Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?” (El-Kijama, 31-36)

Vidimo danas da ljudi, najčešće omladina nema vjere (praktično) u svome životu, da samo gledaju da zadovolje prohtjeve duše i tijela. Vjera u njihovim životima je zapostavljena, ali oni takav život žive neko vrijeme, i onda osjete kasnije posljedice takvih postupaka. ”A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći.” (Merjem, 59.)

S toga na kraju, da se zaključiti da ako kreneš putevima mimo Kur’ana, nećeš daleko dospjeti, pa odgovor na tvoje pitanje ‘Šta će mi vjera?’ jeste, vjera je tvoj GPS u životu, ako budeš imao vjeru u srcu, na jeziku, i praktično, znat ćeš kako se boriti sa životom i svakodnevnicom i čeka te lijep završetak, u protivnom, teško tebi, teško tebi, i još jednom, teško tebi, teško tebi!

Adijan Šarić, student na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, 4. decembar 2016.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta