Smrt i sudnji dan

Šta islam kaže o Sudnjem danu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

I kršćani i mi muslimani vjerujemo da je ovaj sadašnji život samo priprema za sljedeći, ahiretski život. Ovaj je život samo test za svakog pojedinca, test za život nakon smrti. Doći će dan kada će cijeli svemir biti uništen, a mrtvi će biti proživljeni kako bi pristupili Allahovom sudu. To je dan koji će biti početak života koji nikada neće završiti – Sudnji dan. Toga će dana svi ljudi biti nagrađeni od Allaha prema njihovim uvjerenjima i djelima.

Oni koji umru vjerujući da „Nema istinskog boga osim Allaha, a Muhammed je Allahov poslanik“, će biti nagrađeni tog dana i zauvijek će biti primljeni u raj, kao što je Allah rekao: „A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili – oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno boraviti.“ (El Bekare, 82), ali oni koji umru ne vjerujući da “Nema istinskog boga osim Allaha, a Muhammed je Allahov poslanik” ili nisu muslimani, zauvijek će izgubiti Džennet i bit će poslani u Džehennemsku vatru, kao što je Allah rekao: „A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima.“ (Ali Imran, 85), također kaže: „Zaista, nijednom od onih koji nisu vjerovali, a koji i umru kao nevjernici, neće biti prihvaćeno da se otkupe pa makar to bilo sve blago na Zemlji. Njima pripada patnja bolna i oni neće imati nikakvog pomagača.“ (Ali Imran, 31).

Netko bi mogao pitati: „Mislim da je islam prava vjera, ali ako bih se preobratio na islam, moja obitelj, prijatelji i drugi ljudi bi me ismijavali. Pa ako ne pređem na islam, hoću li ući u Džennet i biti spašen od Džehennemske vatre?“. Odgovor je ono što je Allah rekao u prethodnom ajetu: “A ko bude tražio neku drugu vjeru osim islama, to mu neće biti prihvaćeno i bit će jedan od gubitnika na onom svijetu.”

Nakon što je poslao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da poziva ljude u islam, Allah ne prihvaća privrženost bilo kojoj drugoj religiji osim islama. Allah je naš Stvoritelj i Onaj Koji brine o svemu. Stvorio je za nas sve što je na zemlji. Svi blagoslovi i dobre stvari koje imamo su od Njega. Dakle, nakon svega ovoga, kada neko odbaci vjerovanje u Allaha, Njegovog poslanika Muhammeda ili Njegovu vjeru islam, to je samo da on ili ona budu kažnjeni na ahiretu. Zapravo, glavna svrha našeg stvaranja je štovanje samoga Allaha i pokoravanje Njemu, kao što je Allah rekao u Časnom Kur’anu (51:56).

Život koji danas živimo vrlo je kratak. Nevjernici na Sudnjem danu pomislit će da je život koji su živjeli na zemlji bio samo dan ili dio dana, kao što je Bog rekao: “A koliko ste godina na Zemlji proveli?” – upitaće On. “Proveli smo dan ili samo dio dana” – odgovoriće – “pitaj one koji su brojali.“ (El Mu’minun 112.-113.), također je rekao: „Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?”,  neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!“ (El Mu’minun 115.-116.)

Život na Ahiretu je vrlo stvaran život, ne samo duhovno, već i tjelesno. Uspoređujući ovaj svijet sa Ahiretom, Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „’Dunjaluk je prema Ahiretu kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst sa čime se vraća.“ (Muslim). Dakle, vrijednost ovog svijeta u odnosu na onaj je poput kapi vode u usporedbi s morem.

Izvor: https://www.islam-guide.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta