Poučne priče i tekstovi

ŠTA TI DONOSI TVOJ KURBAN

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada bi musulimani istinski prepoznali blagodati koje sa sobom nosi izvršavanje islamskog obreda klanja kurbana u ime Allaha, tada ovaj obred nebi postao samo formalnost kojoj pribjegavaju i oni koji od islama ništa drugo osim klanja tog kurbana i nemaju. Islamsko žrtvovanje u ime Allaha nije poput žrtava koje prinose raznorazne sekte i zabludjele vjere već je to veličanstven čin kojim se približavamo našem Milostivom Gospodaru, jer On kaže: “I namaz u ime Gospodara svoga obavljaj i žrtvu prinesi.“(el Kevser 2.)

Dakle, bez namaza u ime Allaha nema pripadnosti ovoj najodabranijoj vjeri pa je to veliko upozorenje onima koji misle da mogu samo da ponekad zakolju kurban i time završe sve islamske dužnosti. To je potpuno pogrešno mišljenje koje s razlogom dovodi u pitanje i ispravnost nijeta osobe koja na takav način prinosi žrtvu. Najbolji primjer toga su sinovi Adema, a.s., Habil i Kabil i činjenica da je jednom bio kurban primljen jer je bio na Allahovom putu i prinijeo žrtvu u ime Allaha, a drugom nije bio primljen jer njegov nijet nije bio iskren i jer je imao osobine nevjernika koji se kasnije pokazao kao ubica.

“I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli. Pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah prima samo od muttekija,” reče onaj.” (El-Ma’ide, 27.)”

Zbog toga dragi moj brate i draga sestro, ne dozvolimo sebi da nam šejtan, l.a, pokvari naše nijete i da nam naši kurbani budu svjedoci protiv nas, a ne za nas na Sudnjem danu kako nas je obavjestio naš Čestiti Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najbolje čovjekovo djelo i ono što Allah najviše voli na Kurban-bajram je prolijevanje kurbanske krvi.” “Doista će kurban na Dan stajanja (Jevmu-l-kijameh) doći sa svojim rogovima, vunom i papcima. Zaista kurbanska krv stigne Allahu prije nego što padne na zemlju, pa zato lijepo postupajte sa kurbanima.” (Ibn Madzdze i Tirmizi)

Takođe je rekao: “O ljudi, koljite kurban i računajte na nagradu za njegovu krv, jer doista kurbanska krv, iako pada na zemlju, na čuvanju je kod Moćnog i Uzvišenog Allaha” (Taberani)

SubhanAllah, koliko je naš Gospodar milostiv prema nama. U tako jednostavnom činu dao nam je toliko blagodati. Imamo u isto vrijeme priliku da postignemo oprost grijeha i još puno više. U samo jednom danu, toliko veliko povećanje dobrih dijela.
Zapitajmo se da li smo u današnjem vremenu gafleta(nemara)sposobni u deset godina da uradimo toliko dobrih dijela sa koliko je dlaka prekriven naš kurban?!

Potrebno je da samo očistimo naše nijete i čitavu godinu se pripremamo za ovako veličanstveno djelo. Ukoliko bi analizirali njegove blagodati, tada bi sigurno poželjeli da čitavu godinu zarađujemo sevape na našem kurbanu, a to bi značilo da bi uzimali malena jagnjad kojem bi sa puno ljubavi i pažnje prilazili i pažljivo ga odgajali u tu žrtvu koja nam donosi spas i zaštitu od dzehenemske vatre. To bi nam bila jedinstvena prilika da vježbamo da nam Allah bude draži od svega drugoga na ovome prolaznom svijetu pa čak i najbližih članova porodica naših, jer u trenutku kada povedemo naš kurban ka mjestu klanja, koji smo tako brižljivo hranili i za koji smo se srcem vezali, da nam prevagne ljubav prema Allahu kako bi trebala prevagnuti naspram ljubavi prema bilo čemu dunjalučkom.

Razmislimo o vrijednostima i smislu našeg prinošenja žrtve te ovom činu prilazimo sa ljubavlju i poštovanjem, a ne mahinalno ispunjavajući”tradiciju naši pradjedova”.

I za kraj razmislimo o poruci našeg Sveznajućeg Gospodara: “Reci:”Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika…” (El-En’am,162-163.)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta