red car parked on gray concrete road

Što god te zadesilo nije te moglo mimoići

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ništa se ne desi na zemlji a da nije zapisano u Levhi mahfuzu ili „knjizi pomno čuvanoj“ gdje je Allah zapisao  sve o stvorenjima, život, opskrbu, starost, djela itd. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Allah je zapisao sudbinu svih stvorenja pedeset hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje.“ (Muslim)

Slično tome, svaka nedaća koja zadesi roba je bila predodređena od Allaha.

Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko –da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce, (Hadid, 22-23)

Allah u ovim ajetima navodi mudrost iza predodređenja kako rob ne bi očajavao ako ga pogodi nedaća niti postajao ponosan i nadut prilikom postizanja dobra jer je svaka nedaća koja ga zadesi bila prethodno određena za njega a sve blagodati su iz Allahove dobrote i milosti.Tako, što god ga zadesi ga nije moglo mimoići a što god ga je mimoišlo nije ga moglo ni zadesiti.Ovo vjerovanje je temeljni dio imana. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem bio upitan: „Šta je iman?“ On je odgovorio: „Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahov kader – odredbu dobra i zla.'(Muslim)

Rob se takođe treba suzdržati od špekulacija i pretpostavki poput riječi, ‘Da sam uradio tako i tako…rezultat bi bio različit…’ ili ‘Bio bih spašen od ove nedaće…’ itd. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „I ako te nešto zadesi nemoj reći: ‘Da sam uradio ovako bilo bi tako i tako!’, već reci: ‘Allah je tako odredio i On čini šta hoće!’, jer riječ ‘da sam’ otvara djelovanje šejtana.” (Muslim)

Uzvišeni Allah je obećao darovati smirenost i uputiti srce vjernika ako se suzdrži od špekulacija.Allah kaže:

Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna. (At-Tagabun, 11)

Ibn Abbas, radijallahu anhu je rekao da Allahovo upućivanje srca roba znači da će Allah uputiti njegovo srce ka jekinu/ubjeđenju.Tako će on znati da ono što mu je došlo ga nije moglo mimoići a ono što ga je mimoišlo nije mu moglo ni doći. (Taberi)

Imam ibn Kesir, rahimehullah je napisao u svom tefsiru: „…nakon patnje od nedaće, ako rob vjeruje da se ona desila Allahovom odlukom i odredbom, i strpljivo je podnese očekivajući nagradu, onda će Allah uputiti njegovo srce i nadoknadit će mu njegov gubitak na ovom životu darujući uputu njegovom srcu i ubjeđenje u vjeru.Allah će zamjeniti šta god je izgubio sa istim ili onim što je bolje.“

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta