Prilozi posjetitelja

Svim kršćanima želim dobro i zato im neću čestitati “Božić”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pošto se bliži najveći kršćanski praznik/blagdan, tzv. Božić, želio bih da ukažem na neke činjenice, tačnije na jedan drugi pristup u viđenju ovog problema, tj. čestitanja nemuslimanskih praznika. Mnogi muslimani – i pored jasnih kur’ansko-sunnetskih zabrana čestitanja nemuslimanskih praznika i zabrana koje su izrekli ispravni učenjaci – i dalje u ime navodne tolerancije čestitaju ovaj praznik, ne znajući da time nanose štetu i sebi i onima kojima čestitaju…

Na samom početku želim istaći da kršćanima ne čestitam ovaj praznik jer sam iskren i želim im dobro. Dakle, prema kršćanima se ophodim u duhu najveće tolerancije koju je prema njima iskazao islam. Nemam ništa protiv kršćana, čak štaviše želim im više dobra nego što im žele oni koji im čestitaju Božić, a najveće je dobro Allahova uputa, tj. vjera islam. Dakle, moje nečestitanje Božića motivirano je željom da im ukažem na najveće dobro. Čestitanje Božića je licemjerno, jer svaki musliman je svjestan da nijedna osoba koja smatra da postoji više bogova ili da Bog ima sina nikada neće ući u Džennet.

Znači, svaki musliman koji čestita Božić svjestan je da je taj kršćanin u zabludi zbog svog pogrešnog vjerovanja u trojstvo, ali mu i pored toga čestita na toj njegovoj zabludi. Musliman koji kršćaninu uistinu želi sve najbolje, iskreno će mu ukazati na pogrešnost kršćanskog vjerovanja. Kao ilustrativan primjer za to možemo zamisliti da imamo nekog dragog prijatelja kojeg gledamo kako se kreće prema rubu provalije i sekunde ga dijele od strovaljivanja u bezdan. U ovom slučaju svaki normalan čovjek upozorio bi svog prijatelja na provaliju koju on ne vidi iz nekih razloga.

Dakle, iskren čovjek potrudio bi se da upozori i spasi svoga prijatelja, a ne bi rekao: “Ja ga volim, ali hajde, neka se strovali”. Da, postoje i ono koji bi postupili ovako: izrazili verbalno ljubav, ali ne bi ništa poduzeli i mirno bi gledali kako se njihov prijatelj strovaljuje u bezdan – tako bi postupili licemjeri. Situacija je ista i u slučaju čestitanja Božića: Kako da nekom kršćaninu čestitam Božić i zaželim mu sve najbolje, a u dubini duše smatram da će on biti stanovnik Vatre?

Kakav sam ja to dobronamjernik ako smatram da ćeš ići u Vatru zbog svoga širka – pripisivanja sudruga jednom Bogu – a u isto vrijeme ti upućujem čestitku za taj širk i kao želim sve najbolje?! Ne, ne! Moje nečestitanje Božića kršćanima pokazuje moju plemenitost i dobre namjere koje nemaju i ne pokazuju oni koji im čestitaju Božić. Zašto i kako? Ako ja smatram da će kršćanin ići u Vatru zbog svoga vjerovanja u Sveto trojstvo ili vjerovanja da je Isa, alejhis-selam, Bog ili Božiji sin, onda ne čestitajući mu Božić ja pokazujem da mu stvarno želim dobro, tj. da želim da ga spasim od Vatre.

Uzvišeni Allah u Kur’anu jasno kaže: “Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih, sin Merjemin!’” (5:72), a nevjernici idu u vječnu Vatru. Znači, kako da nekome čestitam nešto za što vjerujem da će ga odvesti u vječnu Vatru?! To je isto kao kad bi neko krenuo da izvrši samoubistvo skokom sa zgrade i to svima obznani, a mi umjesto da ga spriječimo u toj namjeri i spasimo, mi mu samo čestitamo i zaželimo sve najbolje… Gdje je tu razum?

Ja kršćanima želim dobro i spreman sam uvijek sa svima sarađivati da zajednički radimo dobra djela, ali iz svoje dobrote ne mogu i ne želim čestitati nekome Božić navodno iz kulture, a u srcu ga smatrati nevjernikom. To je, po meni, licemjerno. Također, oni muslimani koji će i dalje čestitati Božić, neka znaju da će ih na Sudnjem danu taj isti kršćanin kome su čestitali praznik možda upitati što ga nisu upozorili na njegovo nevjerstvo, što mu nisu ukazali da radi pogrešno… Nadam se da ćete shvatiti opasnost ovakvog postupanja, jer zbog ovih njegovih riječi Uzvišeni Allah može i vas kazniti! Pa znajte da ste upozoreni!

Da zaključim: Kršćanima želim dobro i upravo zbog toga im neću čestitati njihov praznik, jer kako da im čestitam nešto, a smatram da će ih to odvesti u Vatru. Dakle, odbijam da budem licemjer, a pravi kršćanin koji shvata religiju shvatit će i cijeniti ovaj moj postupak, jer ovim dokazujem da mu stvarno želim dobro.

Onima koji smatraju da kršćanima treba čestitati Božić zbog tolerancije, izgradnje dobrosusjedskih odnosa i poštivanja njihovih osjećanja, postavljam dva pitanja:

1) Da sutra u BiH odjednom bude dva miliona sektaša koji počnu vjerovati da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Bog (euzubillahi) i dan njegovog rođenja proglase svojim praznikom, kao da je tada rođen Bog, da li biste im čestitali taj njihov praznik isto u duhu tolerancije i dobrosusjedskih odnosa, a imajte na umu da ih je dva miliona u Bosni?

2) Ako sutra u BiH bude tri miliona homoseksualaca i legaliziraju svoje brakove i postanu moćna sila u BiH i utemelje svoj praznik, “gej” praznik, koji bi čak bio i državno priznat, da li biste im vi, muslimani, opet čestitali taj praznik u duhu tolerancije i dobrosusjedskih odnosa? Oni koji su razumom obdareni shvatit će na šta ova pitanja ukazuju!

Neka Allah spusti Svoj mir i spas na sve muslimane koji pročitaju ovaj tekst, a uputi nemuslimane! Allah vas nagradio svakim dobrom!

Brat T. E.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta