Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Kako da pustim prošlost i da krenem dalje?

PITANJE: Selam alejkum! Imam jedan veliki problem koji je vezan kako za moj sadašnji život tako i za moju prošlost. Naime, sada sam udata, imam dvoje djece, ali kao mlada sam se zaljubila i udaljila od svoga Gospodara, Allaha Jedinog. Zbog svog sadašnjeg muža tada sam počela da…

po prvi put lažem roditelje, a iako sam bila odličan đak, zbog njega sam zapostavila školu i sve svoje rođake. Maštala sam samo o njemu iako me je stalno ponižavao. Udala sam se za njega i bajka koja je bila u početku prerasla je u noćnu moru. Međutim, shvatila sam da mi se sve vratilo, moji grijesi su se obrušili na mene kao jedna velika planina i gušili me, gušili, da sam čak željela da umrem. Ali, hvala Allahu Jedinom koji me je poslije svega ipak uputio i nije me ostavio u zabludi, počela sam da klanjam, da čitam islamsku literaturu, hadise, da saznajem puno stvari o našoj predivnoj vjeri. Prestala sam da nosim usku odjeću, mada sam i ranije bila jednostavna, nikad nisam voljela da se dotjerujem i mijenjam svoj izgled.

Poželjela sam još da stavim mahramu da bih Allah, dž.š., bio zadovoljan sa mnom i jer sam znala da je to moj spas. Ali tada sam naišla na otpor svog muža. Pošto nije uspio da me natjera da prestanem da klanjam, rekao je da će me ostaviti i uzeti mi djecu ako stavim mahramu. Tada je nastupio period intenzivnih svađa. Djeca su još uvijek mala i nemam kud, nemam srca ni da pomislim da ih ostavim, ali ni da ih ostavim mužu, znam da ih voli i čak mi je draže da ja patim ovako nego da on pati zbog rastanka sa njima ako bih mu ih uzela, i znam da će mi moj Gospodar pomoći šta god da se desi.

Molim Ga da mom mužu omekša srce i uputi ga, ali mi se čini da sve dublje tone u ponor. Moj problem je što se stalno sjećam prošlosti, vremena prije udaje kada sam bila sretna i kada sam mogla da stavim mahramu i krenem Allahovim putem, ali sam zalutala… to me uništava, stalno se kajem što nisam postupila drugačije, jednostavno ne mogu da pustim prošlost, a znam da se vrijeme ne može vratiti. Kako u mom životu još nema nekih vidljivih promjena, ja sam ponekad nervozna i ‘’istresam’’ se na svoju djecu i onda me taj grijeh uništava, jer djeca nisu ništa kriva, žele samo ljubav i zahvalna sam Allahu što mi ih je dao.

Stalno molim Gospodara da mi poveća iman, da mi pomogne da se pokrijem i da budem bolja prema svojoj djeci. Ne želim da se vratim na stari put očaja i tuge. Kako da puštim prošlost? Želim da budem bolja osoba i strah me je da izgubim milost svog Gospodara, strah me je da opet zalutam, jer sada znam da je samo ovo sreća, najveća želja mi je da svoju djecu odgajam na putu islama i da, ako Allah dadne, budemo zajedno u Džennetu.

ODGOVOR:

Ve alejkumus-selam!

Iskreno pokajanje – tevba briše ono što je počinjeno prije trenutka okretanja nove stranice u životu, odnosno pokajanja. Treba zahvaliti Allahu na uputi i ostaviti prošlost, jer prokleti šejtan na taj način želi da kod muslimana izazove očaj i ostavljanje činjenja dobrih djela. Grižnja savjesti zbog grijeha pohvalna je osobina, ali ne smije rezultirati očajem i beznađem, već mora muslimana podsticati na dodatno činjenje dobrih i raznolikih djela.

Istinske osobine muslimana jesu jaka volja i htijenje, plemeniti ciljevi, borba sa samim sobom, svojom strašću i prokletim šejtanom, istinsko oslanjanje na Allaha, činjenje uzroka određene stvari, traženje pomoći od Allaha, lijepo mišljenje o Njemu, ubjeđenje da će Allah pomoći Svoje robove, optimizam, vjerovanje u Allahovu odredbu.

Vi se nadajte, sa Allahovim dopustom, svakom dobru, jer ste krenuli Allahovim stazama i Njegovim pravim putem. Činite ono čime je Allah zadovoljan i nadati se svakom dobru. Ne gubite nadu po pitanju vašeg muža, budite ustrajni u njegovom pozivanju u islam. Veliki ciljevi zahtijevaju velika odricanja, vrijeme, upornost. Molite Allaha da ga uputi na Pravi put, da omekša njegovo srce, da sačuva vašu porodicu, a Allah je u mogućnosti da to učini i niko Ga u tome ne može spriječiti. Molim Allaha da vam olakša! Allah najbolje zna!
____________________________________________

2. Kako prevazići nedostatak samopouzdanja

PITANJE:

Selam alejkum! Sad će godina dana otkako sam počeo redovno da obavljam namaz, hvala Allahu, dž.š., a također redovno čitam i Kur’an. Međutim, imam problema sa samopouzdanjem, tj. sigurnošću u sebe. Ovaj problem me mnogo sputava u životu, pa bih želio znati ima li kakva dova da se prouči za ovaj moj problem.

ODGOVOR:

Nedostatak samopouzdanja je jedan vid slabost sa kojom islam nije zadovoljan. Potrebno je da se musliman ističe smjelošću i da u svim životnim situacijama i okolnostima poduzima određene povode i uzroke kako bi postigao cilj kojem stremi, a da potom prepusti stvari Uzvišenom Allahu.

Imam Muslim, Allah mu se smilovao, bilježi od plemenitog ashaba Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jak mu’min je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog mu’mina, a u obojici je hajr.” Pridaj pažnju onome što će ti koristiti, tražeći Allahovu pomoć, i ne malaksaj. I ako te nešto zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio ovako, bilo bi tako i tako!’, već reci: ‘Allah je tako odredio i On čini šta hoće!’, jer riječ ‘da sam’ otvara (vrata za) djelovanje šejtana.”

S obzirom da je nedostatak samopouzdanja prezrena osobina, onda on nema ništa sa skromnošću, jer skromnost je pohvalna i ne suprotstavlja se samopouzdanju. Najbolji primjer za to nalazimo u ličnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio skroman ali i istovremeno hrabrar i smion, i u svakoj situaciji se oslanjao na Allaha. Rekao je Ibn Hadždž Maliki, Allah mu se smilovao: “Ukoliko se u srcu nađu poniznost i skromnost, u njemu će se naći i svako dobro, saosjećanje, nježnost, milost, pokornost, zadovoljstvo, skromnost, tevekkul, lijepo mišljenje, veliki stid, lijepa ćud, borba sa samim sobom, činjenje dobra, ispravnost duše, samoobračun, žurenje sa činjenjem dobra i sporost u zlu.” (Knjiga Medhal)

Onaj koji boluje od nedostatka samopouzdanja treba da se istinski boji Allaha, da vodi računa o pravovremenom i ispravnom obavljanju farzova, da prakticira jutarnji i večernji zikr, zikr prije spavanja, a naročito Ajetul-kursijju. Također, efikasan način liječenja nedostatka samopouzdanja jeste i mnoštvo upućivanja dove i traženje oprosta.

Imam Tirmizi, Allah mu se smilovao, bilježi od plemenitog ashaba Džabira ibn Abdullaha, Allah bio zadovoljan njime, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nijedan čovjek neće Allahu uputiti dovu u kojoj nema grijeha niti kidanja rodbinskih veza a da mu Allah neće njome dati jednu od tri stvari: ili će mu uslišati dovu na dunjaluku, ili će mu dati u njenoj vrijednosti nagradu na ahiretu, ili će otkloniti od njega zlo u vrijednosti te dove.” (Hadis je hasen)

Musliman mora biti jake volje i htijenja, tražiti pomoć od Allaha u svim svojim stvarima, oslanjajući se u potpunosti na Njega, ubijeđen da ono što ga je zadesilo, nije ga moglo zaobići, i da ono što ga je zaobišlo, nije ga moglo zadesiti.
Isto tako musliman mora imati lijepo mišljenje o svom Gospodaru, mora biti optimista, uvijek se nadati dobru i uspjehu, stalno težeći napretku i prosperitetu i postizanju ljudske savršenosti.

Na tom putu mora koristiti svoj razum i energiju i ona sredstva koja mu se nalaze pri ruci kako bi ostvario svoje ciljeve: “A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Ali Imran, 159.) Allah najbolje zna!
______________________________________________

3. Zikr prilikom buđenja

PITANJE:

Svaku noć prije odlaska na počinak, uzmem abdest, proučim Elif-lam-mim, Ajetul-kursijju, Ettehijjatu, sedam puta suru Nas, Felek, i zikrim. Međutim, i pored toga, veoma malo spavam, tek nekoliko sati, tako da mi se se rijetko kad desi da prespavam, uvijek se probudim prije sabaha. Nisam velika vjernica, ne klanjam, ali svoju vjeru cijenim i poštujem, prakticiram i trudim se da svakog dana o njoj nešto lijepo naučim. Zanima me šta bi bilo najbolje da uradim kad se probudim?

ODGOVOR:

Musliman je obavezan da se pridržava sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svim segmentima svoga života, pa je obaveza da i vi izučite sunnet prije spavanja i da ga prakticirate. Temeljni cilj izučavanja islama i stjecanja šerijatskog znanja jeste njegovo prakticiranje u svakodnevnom životu. Također u islamu postoje temelji, farzovi, sunneti, i musliman mora izučavati svoju vjeru na osnovu prioriteta, prvenstveno akida, ruknovi, šarti i farzovi. Isto tako rad muslimana mora biti na osnovu prioriteta, što znači da je u vašem slučaju lijepo činiti zikr, ali je stroga obaveza obavljati farz-namaze u njihovo vrijeme.

Inače, nakon buđenja iz sna uče se dove:

Elhamdulillahi-llezi ahjana ba’de ma ematena ve ilejhi-nnušuru – Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća”,

“La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir. Subhanellahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil-alijil-azim. Rabi-gfir li –

Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji Sebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je moć iznad svake druge moći, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je najveći. Nema moći i sile osim Allahove, Moćnog i Velikog. Gospodaru moj, oprosti mi’’.

“Elhamdu lillahi-llezi afani fi džesedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi – Hvala Allahu koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da Ga se sjećam spominjući”.

Prilikom prevrtanja u snu uči se dova:

La ilahe illallahul-Vahidul-Kahharu Rabbis-semavati vel-erdi ve ma bejnehumel-Azizul-Gaffar –

Nema boga osim Allaha, Jednoga i Silnoga, Gospodara nebesa i Zemlje i prostora među njima, Milog Oproštavatelja’’.

Protiv nemira i straha u snu uči se dova:

E’uzu bi kelimatillahit-tammati min gada-bihi ve ‘ikabihi ve šerri ‘ibadihi ve min hemezatiš-šejatini ve en jahdurun –

Zaštitu tražim pomoću Allahovih savršenih Riječi pred srdžbom Njegovom i kaznom Njegovom, protiv zla robova Njegovih, te protiv šejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva’’.

Isto tako kad neko usnije nešto što mu je drago, neka to ne kazuje nikome osim onome ko mu je drag, a onaj ko sanja san koji mu nije drag, neka puhne tri puta u lijevu stranu, i potom prouči: “E’uzu billahi” – moleći Ga za zaštitu protiv šejtana i ružnog sna, zatim neka se prevrne se na drugu stranu, ili ako želi, neka ustane i klanja (nafilu), i neka nikome ne obznanjuje san. Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Mr. Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta