Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li da budem pokrivena pred mužem?

PITANJE: Esselamu alejkum. Već su dvije godine kako sam se pokrila. Mom suprugu se to ne sviđa, a pored ostalih problema odlučio se da se odseli. Posto živi kod sestre nije našao drugi stan, a ponekad dođe po nešto od stvari. Da li i pred njim moram biti pokrivena? Da li ga uopšte više mogu puštati samog u stan? 

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah. Hvala Uzvišenom Allahu.

Iz pitanja ne mogu razumjeti da li ste se rastali ili ne. Ukoliko ste se rastali, onda nije dozvoljeno da budete pred njim otkrivena.

Allah vam podario sve najbolje na dunjaluku i ahiretu.
___________________________

UZIMANJE GUSULA

PITANJE: Esselamu alejkum! Da li je ispravan gusul onima koji ga uzimaju tako da se isperu usta i nos tri puta, a zatim opere cijelo tijelo, tj. na način na koji se uči u mektebima i iz ilmihala itd..? I ukoliko je ispravan, da li se poslije takvog gusula ima abdest? Ne uzimam gusul na ovakav način, ali me zanima da li je ispravan obzirom da mnogo ljudi tako radi, ukoliko nije ispravno voljela bih da nam svima ukažete na propust, i da se ako Allah da popravimo. Allah Vas nagradio na odgovoru.

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah. Gusul ima samo jedan rukn, a to je „pranje cijelog tijela“. Prema tome, ko opere svoje cijelo tijelo (kod nekih učenjaka usta i nos su dio tijela pa ih tako ne treba zapostavljati) njegov gusul je ispravan. Redoslijed pranja dijelova tijela nije rukn gusla po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka.

Što se tiče pitanja da li se nakon gusula ima i abdest, potrebno je da kažemo dvije bitne stvari:

1. Ako se radi o gusulu koji je vadžib, odnosno ako se radi o gusulu zbog dženabeta, hajza ili nifasa onda osoba ima i abdest. Prema tome, ako uzimamo gusul zbog džume namaza (koji je pohvalan) ili ako se okupamo kako bi se osvježili, onda nemamo abdest.

2. Potrebno je prije uzimanja obaveznog gusula imati nijjet da uzimamo gusul zbog velike i male ritualne nečistoće (velikog i malog hadesa), odnosno trebamo nijjetiti gusul i abdest, jer je u poznatom hadisu Omera, radijallahu anhu, došlo: „Djela se vrednuju prema namjerama.“ A Allah najbolje zna.
________________________________

Propis tehijjetu-l-mesdžida

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! Da li je obaveza da prilikom ulaska u džamiju/mesdžid, klanjamo dva rekata, prije početka obaveznog namaza? I kakav je propis po pitanju toga? Allah da vas nagradi. Allahumme amin!

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuh. Ovo pitanje u sebi sadrži dva pitanja. Jedno se tiče toga šta je to džamija/mesdžid (jer samo u džamiji možemo klanjati tehijjetu-l-mesdžid [dva rekata prije nego sjednemo]) i drugo pitanje se tiče samog propisa tehijjetu-l-mesdžida.

Kada neki objekt ili prostor postaje mesdžid?

Iz govora uleme možemo zaključiti da neki prostor mora ispuniti tri neizbježna uvjeta da bi ga mogli nazvati mesdžidom. Moj učitelj Muhammed ibn Salih El-Munedždžid kaže sljedeće:

„Od spomenutog možemo zaključiti da je mesdžid/džamija onaj prostor koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. Treba da bude vakuf (kupljen) i nije više imetak/imovina onoga ko ga je postavio/napravio.

2. U njemu postoji opća dozvola obavljanja namaza, tj. nikome se ne sprječava da klanja u njemu.

3. Objekt koji je napravljen sa ciljem kako bi se u njemu uspostavljalo pet dnevnih namaza na regularnoj/permanentnoj bazi.“

Ukoliko jedan od spomenutih šartova (uvjeta) nije ispunjen, ne može se smatrati mesdžidom i u njemu se ne može klanjati tehijjetu-l-mesdžid i nema razilaženja da žena u hajzu može boraviti u takvom prostoru i mogi drugi propisi koji važe za mesdžid ne važe za musallu (prostor u kojem se obavlja namaz ili prostor koji ne zadovoljava spomenute uvjete).

Da li je tehijjetu-l-mesdžid vadžib ili ne?

Ispravan stav islamskih učenjaka u ovom pogledu jeste da je tehijjetu-l-mesdžid sunnet (poželjno djelo) onome ko uđe u džamiju pod abdestom. Ovaj stav zastupaju sve četiri poznate pravne škole: hanefije, malikije, šafije i hanbelije. Neki učenjaci, kao što su Nevevi, El-‘Ajni, Ibn Redžeb, Ibn Hadžer i Ibn Abdi-l-Berr, prenose idžma’ (konsenzus) po ovom pitanju.

Prenosi se od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Kada neko od vas uđe u džamiju/mesdžid, neka klanja dva rekata prije nego sjedne!“ (Buhari [444] i Muslim [714])

Ovaj hadis se razumije u smislu pohvalnog djela i nagovaranja na dobro i poželjno djelo, a ne razumije se kao naredba.

Rekao je imam El-Kurtubi, rahimehullah: „Davud (Ez-Zahiri) i sljedbenici zahirijske pravne škole smatrali su da je tehijjetu-l-mesdžid vadžib (obavezan). Ovo je batil (neispravno) mišljenje. Ako bi ovo bilo tako kao što govore, onda bi bilo zabranjeno čovjeku da uđe u džamiju bez abdesta! Međutim, kako je meni poznato, nema nikog ko je ovo rekao (prije njih)!“ (Tesir El-Kurtubi, 12/274)

A Allah najbolje zna.

Molim Uzvišenog Allaha da vam podari sve najbolje na dunjaluku i ahiretu.

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Slijedeći tekst će biti poslat administratorima stranice: