Odgovori

Tri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Supruga se oblači izazovno kada izlazi vani

PITANJE: Moja žena i ja radimo i nismo u mogućnosti klanjati svaki vakat, ali se trudimo da obavimo onoliko koliko možemo namaza. Usto, muči me problem što moja supruga, kad izlazi napolje, oblači kratku ili usku odjeću. Koje dokaze da joj donesem da bih je uvjerio da čini veliki grijeh i kako da je nagovorim da se prestane izazovno oblačiti?

ODGOVOR: Onaj ko obavlja namaz može se nadati Božijoj milosti, a ko izostavlja namaz prekinuo je vezu s Allahom, džellešanuhu, i posljedice će sam snositi. Budimo uvjereni da će onaj ko klanja zadobiti dobro i da će ga namaz kad-tad odvratiti od stranputice i nevaljalih djela. To je tako, jer čovjek u namazu sriče kur’anske ajete i, ma koliko bio nemaran spram namaza, doći će vrijeme kad će razmisliti o značenju suri koje uči, pa će mu srce zadrhtiti. Ovome u prilog idu Allahove, džellešanuhu, riječi: “Doista, namaz odvraća od razvrata i ogavna djela!” (El-Ankebut, 45).

Neka čovjek nastoji da mu namaz bude poput hrane i pića. Kad čovjek preskoči ručak, osjeti da je poremetio ustaljeni red i jedva dočeka večeru. A zašto nam je svejedno kad propustimo namaz – za namaz ćemo prvo polagati račun? Ne bude li čovjeku namaz na Danu sudnjem primljen, nijedno njegovo djelo neće biti primljeno. Šta će s takvim čovjekom biti – ne treba ni pitati.

Brate u islamu, razgolićenost i neprimjereno odijevanje vodi društvo u širenje nereda, nemorala i smutnje. Zbog toga je Svevišnji Allah zapovijedio čednost i način odijevanja koji ne budi požudu i ne izaziva smutnju. Prema Resulullahovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima, žene koje se ne odijevaju u skladu s islamskim propisima (i zulumćari koji narodu čine nažao tukući ga) bit će stanovnici Vatre. Evo o tome hadisa: “Dvije kategorije stanovnika džehennema nisam vidio: muškarce koji tuku narod bičevima poput kravljih repova, i žene pokrivene a otkrivene, koje su skrenule s Pravog puta i druge navode na stranputicu, a njihove glave slične su grbama horasanskih deva. Neće one nikad ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris koji se osjeti na neopisivo velikoj udaljenosti” (Muslim).

Brate u islamu, pokušajte na lijep način objasniti svojoj supruzi da dragi Allah voli čestitost i islamsko odijevanje, a da prezire razgolićenost. Nastojte u srce svoje supruge uliti ljubav prema Allahu i dragom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem; kad to postignete, postigli ste svoj cilj: Vaša će se supruga sama pokriti. Kažite joj da je oblačenje široke odjeće bolje za nju, na oba svijeta. Uzasve to, nemojte zapostaviti dovu, koja je oružje vjernikovo. Sjetite se ajetâ i hadisâ u kojima se govori o tom da će Svevišnji Allah neizostavno uslišati pribrano i iskreno upućenu dovu.

Osim Sveznajućeg Allaha, niko ne zna u kakvom ste Vi iskušenju, pa se zato samo Allahu obratite; zamolite ga i to da Vam omili obavljanje namaza i podari Vam mogućnost da ga obavljate navrijeme, to jest, da nijedan namaz nikad ne propustite. Naposlijetku, budite primjer supruzi u svemu, pa ćete vidjeti da će se stanje, inšallah, nabolje promijeniti. Molim Svemogućeg Allaha da Vam olakša položaj i pruži Svoju pomoć! A Allah, džellešanuhu, opet, najbolje zna, On je Zaštitnik onih koji vjeruju.
________________________________

Učenje sure Jasin pred dušu umrlog

PITANJE: Članovi moje šire porodice traže od mene da učim suru Jasin pred duše umrlih, i plaćali su mi tu uslugu, iako to nisam željela ni tražila od njih. Prije određenog vremena shvatila sam da je trgovanje časnim Kur’anom zabranjeno i ne želim to više činiti, ali ne mogu uvjeriti svoje rođake da je bolje da udijele milostinju pred dušu umrlih. Šta mi savjetujete?

ODGOVOR: Prema šafijskom i malikijskom mezhebu, sevapi od učenja Kur’ana ne dopiru do umrle osobe i ona nema koristi od tog dobrog djela koje se čini pred njenu dušu. Oni svoj stav dokazuju činjenicom da prvi muslimani, ashabi, nisu učili Kur’an te sevape poklanjali umrlim osobama.

No, ipak, većina učenjaka prvih i potonjih generacija smatra da sevapi od učenja Kur’ana dopiru do umrle osobe i koriste joj. Ovaj stav, između ostalih, zastupaju imami Ebu Hanifa, Ahmed, šejhul-islam Ibn Tejmijja, en-Nevevi, potonji autoriteti šafijske i malikijske pravne škole te es-San‘ani. Ovi su učenjaci posegnuli za kijasom, analognim prosuđivanjem, pa su kazali da ako se za umrlu osobu može obaviti hadž, učiti dova, udijeliti milostinja i tome slično, može se Kur’an učiti i sevape pokloniti umrlom.

Ma koje od navedena dva mišljenja čovjek preferirao, treba znati da nijedan islamski učenjak nije dozvolio da se učenje Kur’ana naplaćuje. Zašto? Zato što je učenje Kur’ana ibadet koji će biti primljen samo ako se učini zarad Allahova lica i nagrade na ahiretu. I, ako neko prouči određenu kur’ansku suru te zasluži nagradu ali je naplati na ovom svijetu, poništio je sve sevape koje je mogao pokloniti umrlom, te od toga niko, osim onog koji uči, nema koristi. Zamolimo Svevišnjeg Allaha da u naša srca ulije bogobojaznost i da odustanemo od činjenja onoga što može imati kobne posljedice na ahiretu, onda kad se sve tajne otkriju i kad ne bude nikakvih nejasnoća! A Allah najbolje zna.
___________________________________

Pošćenje nafile u mj esecu ševalu

PITANJE:: Ima li smetnje da čovjek koji nije ispostio ramazan posti šest dana mjeseca ševala? Postupi li tako, hoće li postići vrijednost besprekidnog posta?

ODGOVOR: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko isposti mjesec ramazan, a zatim posti šest dana mjeseca ševala imat će nagradu kao da je postio cijelu godinu” (Muslim). Islamski učenjaci nemaju jednoglasan stav o pošćenju nafile prije napašćanja propuštenih dana ramazanskog posta. Neki autoriteti smatraju da se prvo mora ispostiti cijeli ramazan, a zatim postiti šest dana ševala. Drugim riječima, onaj ko iz opravdanih razloga (putovanje u udaljeno mjesto, teška bolest) nije ispostio cijeli ramazan – mora prvo napostiti dane ramazana koje nije postio, a tek onda postiti šest dana mjeseca ševala.

Kod mnogih se žena (jer većinom ne isposte ramazan u cijelosti) javlja nedoumica hoće li prvo postiti nafilu ili će napostiti dana ramazanskog posta. Na drugoj strani imamo islamske učenjake koji smatraju da obveznik može postiti nafilu o kojoj je riječ, a zatim će napostiti dane ramazanskog posta koje je ispustio. Ovdje nije na odmet da čovjek bude preodstrožan, pa da postupi prema prvom mišljenju – ako je u mogućnosti. A ako pak postupi prema drugom mišljenju, u kojem je jedna širina, neće pogriješiti. A Allah najbolje zna.

Abdurrahman Kuduzović, prof.

Vaša pitanja šaljite na adresu: fetve.num@hotmail.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta