Odgovori

Tri pitanja od kršćana koji razmišljaju o prelasku na islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Djevojka sam u pubertetu. Imam veliku želju za prihvatanjem islama i razmišljam o tome. Međutim, ne znam da li ću biti u mogućnosti obavljati namaze za vrijeme nastave. Molim vašu pomoć.

ODGOVOR: Mnogo ti hvala što si uputila ovo pitanje. Bodrimo te da odmah prihvatiš islam, jedinu kod Allaha priznatu vjeru. Raduj se dobroj budućnosti i ugodnu životu kada uđeš u vjeru!

Vezano za tvoje pitanje, želimo dati odgovor na jedno drugo pitanje, pri čemu imamo ozbiljne namjere i nije nam cilj bilo kakva šala i sarkazam:

Naime, kada bi učenik za vrijeme časa osjetio potrebu da mora otići u toalet, šta bi uradio? Očekivani odgovor je: Upitao bi nastavnika da izađe. Tako, obavljanje namaza u određeno vrijeme važnije je od odlaska u toalet, te vezano za to preporučujemo i napominjemo slijedeće:

Prvo

Vremenski periodi u kojima se može obavljati namaz su, hvala Allahu, dovoljno dugi. Tako, naprimjer, period u kome se može obaviti podne-namaz (a to je obično u vrijeme nastave) završava se tek početkom perioda za ikidniju-namaz, tj. pred tobom je period od trenutka kada je Sunce na polovini neba do trenutka kada se sjena svakoga predmeta uveća za još jedan put. Taj period traje nekoliko sati i nije nemoguće naći priliku za obavljanje namaza.

Drugo

Obično između časova prave se pauze, makar od pet minuta, koje se mogu iskoristiti, kao i vrijeme za odmor ili za užinu između časova. Ukoliko to nije slučaj, može se iskoristiti vrijeme nakon izlaska iz škole do kraja perioda u kome je dopušteno obaviti podne-namaz. Ako i to nije slučaj, zatraži dozvolu da izađeš nešto prije kraja časa da obaviš namaz. U nekim zemljama postoje zakoni koji vjernicima omogućavaju da zadovolje svoje vjerske potrebe i u vrijeme radnog vremena i nastave, tako da se može okoristiti i ovim zakonima ukoliko postoje u tvojoj zemlji.

U svakom slučaju, Allah dadne izlaz onome ko Ga se boji i olakša mu probleme. Kada Allah, dž.š., vidi da se njegov rob trudi da obavlja propisane dužnosti, On mu pomaže u tome. Zahvaljujemo ti po drugi put na postavljenom pitanju. Molimo Uzvišenog Allaha da te ubrzo uputi na pravi put, podari ti zdravlje i ugodan život, te uspjeh u životu i da te sačuva od svakog zla. Neka su salavat i selam na Vjerovjesnika, s.a.v.s., njegovu porodicu i sve njegove ashabe.
___________________________________

PITANJE: Imam dvadeset sedam godina i živim u USA. Nakon perioda od nekoliko mjeseci, koliko je trajalo moje strpljivo i studiozno proučavanje islama, došao sam do vlastitog otkrića i zaključka da je islam, bez ikakve sumnje, veoma jasna i savršena vjera i da predstavlja riječ Istine od Uzvišenog Gospodara. Došlo je do žustre rasprave oko Isaa, a.s., ali poslije pažljivog iščitavanja njegovih riječi, shvatio sam da su one potpuno u skladu sa kur’anskim govorom.

Do ovog trenutka još nisam prihvatio islam i da budem iskren do kraja, kod mene još uvijek postoji izvjesna doza dvoumljenja. Veoma je teško opisati osjećaj koji imam prema kršćanstvu, posebno ako napomenem da je ono bilo usađeno u moju nutrinu od rane mladosti, skoro četvrtinu vijeka.

Ovog ljeta sam startovao sa učenjem arapskog jezika, a već slijedećeg ljeta sam planirao nastaviti školovanje u jednoj od škola u Sani u Jemenu. Moje pitanje glasi: Da li je, uistinu, neophodno da učinim i taj posljednji korak (u vezi s primanjem islama), pošto Kur’an napominje da će oni kršćani kod kojih bude sumnja postići svoju nagradu? Iskušao sam svoje mogućnosti u pogledu izvršavanja svih šerijatskih propisa kao što su namaz, lijepo islamsko ponašanje, odnosi sa ženama, način ishrane itd… Sada me interesuje da li je, zaista, toliko važno da učinim još i taj korak? Ako bih primio islam, da li bi u tom slučaju bilo nužno i mijenjanje moga imena odgovarajućim islamskim ili je to samo stvar koja se preporučuje? Da li je ime Ismail odgovarajuće u tom smislu?

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š. Ovo pitanje je kod nas naišlo na veoma topao prijem i duboko poštovanje. Trud koji je uložen sa tvoje strane, na putu istraživanje i studioznog proučavanja, vrijedan je svake hvale, posebno ako se ima na umu činjenica da si došao do ispravnih i sjajnih zaključaka. Čvrsto smo uvjereni u nužnost i obavezu prihvatanja islama za nemuslimane i da je on jedina vjera koju prima Uzvišeni Allah nakon što je objavljen kao pečat svim drugim vjerama i vjerozakonima.

Saosjećamo se sa tobom o pitanju težine napuštanja ustaljenog običaja i prisne navike. Ali razuman čovjek je svjestan svoje dužnosti da slijedi istinu, pa makar je shvatio tek nakon nekoliko godina, ili bio odgojen i odrastao na drugim stavovima koji su u suprotnosti sa istinom. Zato Uzvišeni Allah kori i osuđuje one koji odbijaju slijeđenje istine zbog ugledanja na svoje pretke. Allah, dž.š., kaže: ”A kada im se kaže: ´Pristupite onome što Allah objavljuje, i Poslaniku!´- oni odgovaraju: ´Dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili.´ – Zar i ako preci njihovi nisu ništa znali i ako nisu na pravom putu bili?!” (El-Ma’ide, 104)

A kad im se govori: ´Slijedite ono što vam Allah objavljuje!´ – odgovaraju: ´Ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših.” Zar i onda kad ih šejtan poziva na patnju u ognju?!” (Lukman, 21) “I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: ´Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.´ ´Zar i onda´ – govorio bi on – ´kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?´ A oni bi odgovarali: ´Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!´” (Ez-Zuhruf, 23-24)

Ovaj problem ti, ako Bog da, neće teško pasti. Ako prihvatiš islam, onda samim tim priznaješ sve poslanike i sve nebeske objave.
Uzvišeni Allah kaže: ”O vjernici, vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj koji ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u Knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao.” (En-Nisa’, 136)

Tvoj islam ne znači tvoje odvajanje od ispravnih i zdravih korijena. Svaki musliman vjeruje u Isaa, a.s., kao poslanika i vjerovjesnika i vjeruje u Indžil, prije njegova iskrivljavanja, kao Knjigu koja je objavljena od Allaha, dž.š. Možda će te još jedna činjenica više podstaći da prihvatiš islam, a to je saznanje da svakom onom ko bude vjerovao u Isaa, a.s., a zatim povjeruje u Muhammeda, s.a.v.s., pripada dvostruka nagrada.

Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom svoga kontakta sa Heraklom, vladarom kršćanske Bizantije, u svom pismu u kojem ga poziva u islam, spomenuo slijedeće: ”U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Od Muhammeda, Allahovog roba i Njegovog Poslanika, Herakliju, velikodostojniku Bizanta. Neka je mir (selam) na onoga koji slijedi Božiju uputu. Primi islam, bićeš spašen. Primi islam, Allah će ti udvostručiti nagradu. Ako odbiješ, snosićeš grijeh Erisijjuna. ´O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo! Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ´Budite svjedoci da smo mi muslimani!´” (Ali Imran, 64 ) (Buharija, 2723)

Na drugom mjestu Vjerovjesnik islama, s.a.v.s., kaže: ”Trojica ljudi će imati dvostruku nagradu: ehlu-Kitabija koji bude vjerovao u svog Poslanika, a zatim doživi poslanstvo posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa povjeruje u njega i postane jedan od njegovih sljedbenika, njemu pripada dvostruka nagrada…” (Muslim, 219)

Ako imamo u vidu sve ovo izrečeno, onda možemo odgovoriti na tvoje pitanje: Veoma je važno, čak neizostavno, da učiniš još i taj korak koji će u potpunosti izmijeniti daljni tok tvoga života. Tek tada ćeš se osjećati sretnim i bliskim Allahu, dž.š., zbog ispravnog očitovanja Njegove jednoće.

Isto tako, osjetićeš istinsku slast zbog činjenja ibadeta Gospodaru svih svjetova, Njegovog spominjanja (zikra), sticanja nagrade činjenjem djela koja odslikavaju tvoju pokornost Allahu, dž.š., te čuvanja dobrih djela za Dan kada će čovjeku biti potrebno svako dobro djelo: ”Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i loše djelo koje je učinio – poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.” (Ali Imran, 30)

Što se tiče pitanja imena, dozvoljeno ti je zadržati staro ako ono u sebi ne sadržava primjese širka ili kufra. Ime Ismail je veoma pogodno, a kako i ne bi bilo kada ga je imao i Allahov poslanik, a.s., o kome Uzvišeni Allah kaže slijedeće: ´I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik, i tražio je od čeljadi svoje da namaz obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar Njegov je bio njime zadovoljan.” (Merjem, 54-55)

Upućujemo dovu Uzvišenom Allahu za nas i za tebe da nam ukaže na ono što On voli i sa čim je zadovoljan, te da nas uputi na pravi put, a On upućuje koga hoće! Allah, dž.š., najbolje zna one koji su na pravom putu!
________________________________________

PITANJE: Prije svega želim se predstaviti – Ja sam djevojka odgojena u duhu kršćanstva. Prije nekoliko mjeseci počela sam čitati o islamu. Već sam okončala čitanje prijevoda Kur’ana i nekoliko knjiga koje govore o islamu. Ovome se mogu pridodati članci i drugi tekstovi do kojih sam uspjela doći na internetu i drugim mjestima. Ipak, ne tvrdim da poznajem i shvatam svako pitanje. Ima dosta stvari koje me zbunjuju i imam poteškoća u prihvatanju određenih elemenata islama i tumačenja o kojima sam čitala.

Međutim, vjerujem u Allaha, dž.š., vjerujem da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i da je Kur’an Allahov, dž.š., objavljeni govor. Moje pitanje glasi: “Kako da se postavim prema svemu ovome?” Kao što sam već napomenula, ima još dosta toga što ne poznajem i dobro ne shvatam. Odluka koju treba da donesem veoma je važna i, da budem iskrena do kraja, osjećam da preda mnom stoji ogromna i zastrašujuća odgovornost. Najviše što me uznemirava jeste pitanje do kojih granica sam u stanju, nakon prihvatanja islama, pridržavati se islamskih propisa? Neke stvari u svom životu već sam promijenila, tako da sam ostavila alkohol, izbjegavam svinjsko meso, trudim se da oblačim košulje dugih rukava i duge pantalone ili suknje prilikom izlaska.

Ali, isto tako, smatram da određene stvari neću moći izvršavati neposredno nakon prihvatanja islama. Za to postoji nekoliko razloga (u najmanju ruku, tako mi se trenutno čini). Jedna od tih stvari je i islamski način oblačenja, odnosno nošenje hidžaba.
Trenutno studiram u inostranstvu (u Sjedinjenim Američkim Državama), a moja porodica živi u Evropi. Svojoj porodici se vraćam za vrijeme božićnih praznika i smatram da neću imati snage da ih, odmah nakon mog dolaska, obavijestim o prelasku na islam.

Zbog toga ne znam da li ću biti u stanju, za vrijeme mog boravka s njima u toku tih praznika, obavljati određene vjerske dužnosti, kao što su klanjanje namaza pet puta dnevno, post, kao i uustezanje od konzumiranja svinjskog mesa. Da li ću pogriješiti ako prihvatim islam uz moje prethodno znanje da neću biti u stanju obavljati sve dužnosti koje proizilaze iz tog čina (u najmanju ruku to neću biti u stanju činiti na samom početku). Isto tako, svjesna sam činjenice da ima mnogo stvari koje ne shvatam najbolje ili nalazim poteškoću u njihovom prihvatanju i to zbog manjkavosti u shvatanju i znanju. Očekujem da mi ukažete na pravi odgovor!

ODGOVOR: Hvala pripada Uzvišenom Allahu. Svakako da je, o razborita i mudra djevojko koja želiš doći do Istine, ovo što si do sada postigla divno i ogroman poduhvat kome je još jedino preostalo da se okonča apsolutno najvažnijim korakom i potezom u tvom životu, a to je izgovaranje šehadeta i prihvatanje islama kao svoje vjere.

Uistinu, sa svoje strane, iskazujemo veliko poštovanje prema tvom trudu koji si uložila da pročitaš prijevod značenja Kur’ana u cjelosti, kao i određeni broj knjiga i članaka o islamu. Ovome se treba pridodati i tvoje ustezanje od zabranjenih stvari, kao što su konzumiranje alkohola i svinjskog mesa. Važnije od svega nabrojanog jeste tvoje sticanje čvrstog uvjerenja o vjeri islamu, Poslaniku i Knjizi islama. Na osnovu pitanja, tvoje probleme možemo svesti na dva osnovna:

– neka društvena ograničenja i sustezanja i

– postojanje određenih stvari i problema koje još nisi dobro upoznala ili shvatila.

Vezano za ovaj drugi problem, da bi neko prihvatio islam nije uslov da prethodno upozna čitavo učenje islama, pošto je on more znanja. Čovjek treba prihvatiti islam, kao prvi korak, a zatim ga proučavati i u sebi upotpuniti i razvijati uvjerenost i zadovoljstvo u izvršavanju ostalih vjerskih dužnosti.

Za početak je dovoljno da posjeduje vjerovanje u šest imanskih šarta (to su: vjerovanje u Allaha, dž.š., Njegove meleke, Knjige, poslanike, Sudnji dan i da sve što se događa – biva Allahovom, dž.š., voljom i određenjem). Tu je, također, opće znanje i prihvatanje pet islamskih šarta (svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik, klanjanje namaza, davanje zekata, post mjeseca ramazana i obavljanje hadždža za one koji to budu u stanju učiniti).

Moraš znati da znanje i čvrsto uvjerenje dolaze postepeno i da se iman (vjerovanje) povećava izvršavanjem ibadeta i činjenjem dobrih djela. Sve ovo podstiče na prihvatanje svih vjerskih dužnosti koje je propisao Uzvišeni Allah.

Što se tiče prvog pitanja, potpuno smo uvjereni da će ti, nakon što prihvatiš islam, iskreno povjeruješ u Allaha, dž.š., i počneš činiti dobra djela, Allah, dž.š., podariti snage, čvrstine, odvažnosti i nepokoljebljivo uvjerenje. Uz pomoć ovih osobina bićeš u stanju suprotstaviti se svim izazovima i poteškoćama i uspješno ih savladati. Žene koje su prije tebe prihvatile islam imaju određena iskustva koja mogu poslužiti kao dobar primjer za tvoju budućnosti u pogledu primjene šerijatskih propisa, kao što je nošenje hidžaba i drugih obaveza, bez obzira na nevjerovanje sredine u kojoj osoba živi i radi.

Ovdje možemo dodati i slijedeće: kada bi neka žena postavila pitanje da li da prihvati islam bez nošenja i obaveze adekvatnog hidžaba ili da ostane u stanju kufra, naš odgovor bi, bez sumnje, glasio – neka prihvati islam! Grijeh, opasnost i težina nesreće ostanka u nevjerovanju ne može se, ni u kom slučaju, porediti sa prihvatanjem islama uz činjenje grijeha!

Potpuno shvatamo poteškoće i društvene prepreke o kojima govoriš. Isto tako, pouzdano znamo da suprotstavljanje i oponiranje osobe svojoj porodici i društvu u kome se kreće vrlo teško pada čovjekovoj duši, ali Allah, dž.š., olakšava svaku tešku stvar i situaciju. Uzvišeni Allah kaže: ”A Allah je na strani izdržljivih.“ (El-Bekare, 249) ”A Allah je zaštitnik vjernika.” (Ali Imran, 68) “A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.” (Et-Talak, 2) “Allah će, sigurno, poslije tegoba, slast dati.” (Et-Talak, 7) “One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti.” (El-Ankebut, 69)

Želimo, također, pojasniti da je osobi koja je prihvatila islam i koja se plaši da joj zbog tog čina može biti nanesena neprijatnost koju neće moći podnijeti, dozvoljeno da prikrije svoje prihvatanje islama koje će ostati tajna. Svoje praktikovanje ibadeta će skrivati od pogleda ljudi koji je okružuju. Na taj način će, zasigurno, naići na poteškoće, ali na putu slijeđenja Istine i spašavanja od džehenemske vatre sva odricanja postaju lahkim i vjernik izlazi kao pobjednik iz svih tih problema i nevolja sa kojima se susreće.

Na kraju odgovora, ne preostaje nam ništa drugo nego da ti se zahvalimo za uloženi trud, učinjene korake i interesovanje za postavljanjem pitanja. Žarko bismo željeli da tvoj slijedeći i brzi korak koji ćeš učiniti bude jasan do kraja na osnovu i uz pomoć našeg odgovora. Spremni smo, uz veliko zadovoljstvo, da ti pomognemo, u budućnosti, na bilo koji način i u bilo kom pitanju. Molimo Uzvišenog Allaha da te izvede na pravi put, da ti pomogne i olakša tvoje probleme! Allah, dž.š., upućuje na pravi put!

Iz knjige: “Odgovori o islamskom vjerovanju” – Muhammed Salih Munedždžid

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta