Odgovori

Ne mogu da isplatim mehr bivšoj ženi?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum! Moje pitanje o mehru žene sa kojom sam bio oženjen prije 4 god. Ja sam tada bio na početku vjere pa kad sam se odlučio da ženim jedan brat me posavjetovao da je najbolje da bude mehr hadž! Ona tada nije bila pokrivena, ali je rekla da će se pokriti, međutim poslije 1,5 god. braka ona se nije pokrila niti je ostavila šminkanje i izazovno oblačenje, loše je se ophodila prema meni i nikakvog vjerskog napretka od nje nije bilo i  pored mojih stalnih opominjanja i savjeta.

Da li sam dužan da joj to isplatim u novcu sada, jer nisam je vodio na hadž dok smo bili u brak pošto nisam ni bio u mogućnosti financijski? Sad ona živi u drugoj zemlji, podaleko od moje zemlje boravišta i ja nemam nikakav kontakt kako bi je mogao naći, niti trenutno imam novac da joj isplatim.

ODGOVOR:  Ve alejkumu selam. Mehr postaje dug supruga prema njegovoj supruzi i dužan ga je dati osim u slučaju da mu supruga oprosti davanje mehra jer je to njeno pravo i ona u potpunosti raspolaže sa njim I u mogućnosti je da ga uzme ili ne uzme. Rekao je Allah u prevedenom značenju ajeta: ”Draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. (Sure Nisa, ajet 4)

I: ’ A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka; a ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete, ta Allah zaista vidi šta radite.” (Sure Bekare, ajet 237)

Vi ste dužni da ispoštujete dogovoreno oko mehra, s tim da postoji mogućnost da se dogovoriti sa vašom bivšom suprugom da vam upotpunosti oprosti mehr ili da ga smanji ili da ga date na drugi način. Okolnosti koje ste spomenuli u pitanju boravište i slično nisu razlozi da se mehr ne isplati, jer postoji realna mogućnost da se pronađe pomenuta osoba i da joj se da njeno pravo.

Vrijedno je napomenuti da je od sunneta da mehr bude manji i blaži. Rekao je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem: “Najbolji mehr je najlakši- najblaži (Bilježi Hakim i Bejheki, hadis je vjerodostojan), također Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, pojasnio je kriterije odabiranja buduće supruge: ”Ženu udaje četvero: njen imetak, porijeklo, ljepota i vjera. Odaberi onu koja je dobra vjernica i imat češ svako dobro. (Bilježi Buhari).

Vi ste trebali pokoriti Poslaniku, salellahu alejhi ve sellem, i odabrati manji mehr kojeg ćete moći isplatiti a ne slušati pojedinu braću i zapadati u probleme i također da odaberete ženu vjernicu kako bi isto tako izbjegli moguće probleme. Allah najbolje zna.

Mr Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta