Odgovori

Tri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li moja cura i ja možemo obavljati namaz u džematu?

PITANJE: Selam alejkum! Želim znati da li moja cura i ja možemo obavljati namaz u džematu (znači samo nas dvoje). Završili smo medresu i držimo se šerijatskih propisa, hvala Allahu.

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Nije dozvoljeno čovjeku da predvodi namaz i klanja u džematu sam sa ženom kojoj on nije mahrem. Dokaz za to su mnogobrojni hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima zabranjuje osamljivanje sa ženom strankinjom, odnosno sa onom kojoj nije mahrem. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma: “Neka se niko od vas ne osamljuje sa ženom, osim sa onom koja ima mahrema“. [Buhari i Muslim]

Od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka nikako ne ulazi niti jedan čovjek nakon ovog dana, tajno, ženi čiji je muž odsutan, osim ako su s njim još jedan ili dvojica ljudi“. [Muslim] A Allah najbolje zna.
________________________

Oprost grijeha

PITANJESelam alejkum, stalno sam kockao i želim prestati s tim i imam potrebu da sve ispričam svojoj majci, ali se bojim kada bi čula da bih izgubila povjerenje u mene, duša me boli , želim se promjeniti ali ne želim izgubiti povjerenje majke. Šta da radim ?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Cijenjeni brate, Allah te učvrstio na pravom putu i pomogao u svakom hajru. Kao prvo trebamo imati na umu da je Allah, subhanehu ve te’ala, taj koji poznaje tajne svakog od nas, i koliko dobra činimo i koliko zla činimo. Njemu jedinom trebamo da se žalimo i od Njega izlaz i pomoć da tražimo, radi Njega sve grijehe ostavljamo, nadajući se Njegovom, subhanehu ve te’ala, zadovoljstvu i milosti. Kaže Allah, tebareke ve te’ala, u svojoj plemenitoj Knjizi: “I požurite oprostu Gospodara vašega, i Džennetu širokom kao nebesa i Zemlja – pripremljenom za bogobojazne” [Alu ‘Imran, 133]

A što se tiče tvoga povjeravanja majci, znaj da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio nam da svoje grijehe ne kazujemo i ne iznosimo u javnost. Nego da ih sakrivamo, jer je Allah sakrio naše grijehe od ljudi i nije dozvolio da iko sazna za njih. Te bi onda naš govor o grijesima bio otkrivanje tajni koje je Allah sakrio.

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je kazivao: “Čuo sam Allahova Poslanika, a.s., da je rekao: ‘Svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji (svoje) grijehe javno čine. U razotkrivanje spada (to) da čovjek preko noći nešto uradi, a ujutro, nakon što mu je to Allah pokrio, nekoga zovne i kaže: ‘Sinoć sam uradio to i to’ – tako da zanoći prekriven zaštitom svoga Gospodara, a osvane skidajući Allahovu zaštitu sa sebe.’” [Muttefekun alejh]

Potraži oprost od Gospodara svjetova, našega Stvoritelja, i saburi Allaha radi, te traži samo od Njega da te učvrsti i da ti da izlaz i olakšanje iz situacije u kojoj se nalaziš.
_____________________________

Da li je obavezna akika za djecu

PITANJE: Eselamu alejkum! Možete li mi odgovoriti je li akika za djecu obavezna? Pošto starijoj djevojčici nismo klali kurban, a sada se aBd trebam poroditi,  a pročitala sam da treba zaklati kurban (akiku)  7,14,21 dan po rodjenju. Sada me zanima je li možemo i starijoj djevojčici zaklati akiku (uplatiti) ili samo maloj što se aBd treba da rodi? Allah Vas nagradio .

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Učenjaci su se razišli oko vremena klanja akike shodno predajama koje su došle. Jedna skupina učenjaka dokazuje sa hadisom kojeg bilježi el-Bejheki od Burejde, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Akika se kolje sedmi, četrnaesti i dvadeset prvi dan”, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Međutim, hadis ima problem u lancu prenosilaca i to je prenosila Ismail ibn Muslim koji je ocijenjen kao slab. Drugi stav učenjaka je da u ovome ima širine i da ne postoji vjerodostojan hadis koji ukazuje koje je to vrijeme u kojem se kolje akika.

Dakle, dozvoljeno je i propisano klati akiku za dijete sve dok dijete ne postane šerijatski punoljetno, jer ne postoji dokaz koji to ograničava. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu: “Naredio nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da koljemo akiku za djevojčicu ovcu a za dječaka dvije ovce.
I kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Svako dijete je vezano za svoju akiku“.
Dijete je širok pojam, te hadisi ukazuju na dozvolu klanja akike za novorođenče i dijete sve do šerijatskog punoljetstva.

A što se tiče obaveznosti akike ona je sunnet i nije vadžib po ispravnom i odabranom mišljenju učenjaka, i najviše što bi se moglo kazati shodno hadisima koji govore o akiki je da pritvrđeni sunnet. A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio: Adnan I. Muratović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta