Odgovori

Ne mogu da oborim pogled i prekinem posmatranje žena

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE:

Moje pitanje se odnosi na jednu kompliciranu i složenu situaciju… Ovdje, u Kanadi, je velika kriza morala. Ljudi, a posebno mnoge žene, može se reći, ništa ne oblače na sebe… Moj problem se ogleda u tome što ne mogu da odolim i prekinem posmatranje tih žena… Svjestan sam da mi je ženidba stroga obaveza – fard i da moram otići u svoju islamsku domovinu, ali je to ono što trenutno ne mogu učiniti. Da li mi možete pružiti bilo kakav savjet kojim bi ste mi pomogli u pogledu ovog problema?

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š. Ovdje smo, u nekoliko navrata, govorili kako nije dozvoljen boravak u nevjerničkim državama onima koji za to nemaju validno šerijatsko opravdanje. U tim državama su na svakom koraku prisutni ateizam, poroci, nemoral i grijesi. Također, u velikoj mjeri je prisutno izopačenje urođene ljudske prirode sa kojom je Uzvišeni Allah, dž.š., stvorio sve ljude. Između ostalih poroka koji su široko prisutni u tim državama jeste razuzdano i nepristojno odijevanje do te mjere da su žene tako oskudno odjevene da se skoro ne može reći da su, uopće, obučene, kao što je to iznešeno i napomenuto u pitanju. Ovakva stvarnost vodi ka zabranjenim stvarima i velikim grijesima kao što su nedozvoljene veze, kontakti i blud. Početak svih spomenutih stvari je pogled. Zbog toga je Šerijat došao sa zabranom svih puteva koji vode ka razvratu, a jedan od tih puteva je i gledanje u strane žene.

a) Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.” (En-Nur, 30.)

Imam Ibn Kesir, r.a., u tumačenju ovog ajeta kaže: “Ovo je naredba Uzvišenog Allaha, dž.š., Svojim robovima, vjernicima da obore svoje poglede od onoga što im je zabranio. Oni trebaju da gledaju samo ono što im je dozvoljeno, a svoje oči da sklapaju i zatvaraju od zabranjenog. Ako se, pak, dogodi da, bez namjere, njegov pogled padne na zabranjeno, neka svoj pogled brzo skrene na drugu stranu!” Vidi: (Tefsir Ibn Kesira, 3/282.)

b) Allah, dž.š., kaže: “A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca.” (El-Ahzab, 53.)

c) Prenosi se od Džerira ibn Abdullaha, r.a., da je kazao: “Upitao sam Allahovog Poslanika, ﷺ. o iznenadnom pogledu, pa mi je naredio da skrenem svoj pogled.” (Hadis bilježi Muslim u Sahihu, hadis br. 2159.)

Imam Nevevi u tumačenju navedenog hadisa kaže sljedeće: “Iznenadni pogled” znači da bez namjere njegov pogled padne na stranu ženu i u tom prvom trenutku on nema grijeha za taj pogled, ali mora trenutačno da ga skrene. Ako ga u trenutku skrene, nema grijeha, ali ako nastavi sa gledanjem u predmet posmatranja, onda ima grijeh za to. To smo zaključili na osnovu ovog hadisa, pošto je Allahov Poslanik, ﷺ. naredio Džeriru, r.a., da skrene svoj pogled, a tu je i ajet koji kaže: “Reci vjernicima da obore poglede svoje…”

Obaveza i dužnost muškaraca je da obore svoje poglede od žene u svim situacijama, izuzev validnih, po šerijatu dozvoljenih, potreba. To su sljedeće situacije: svjedočenje, liječenje, prosidba, kupovina robinje, kupoprodajne i druge transakcije i sl. U svim navedenim situacijama pogled u strane žene je dozvoljen samo u granicama istinske potrebe, a ne i ono što pređe tu granicu. Allah, dž.š., najbolje zna.” (Komentar Muslimovog Sahiha od Nevevija, 14/139.)

Drugo: Postoje određene pomoćne metode koje pomažu da se pogled obori u datom trenutku. Molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., da pomogne kod njihovog postizanja i ostvarenja:

Sjetite se i predstavite sebi da vas Uzvišeni Allah, dž.š., promatra i prati. On vas vidi i zna šta radite. Može se u konkretnom slučaju raditi o izdajničkom vjerolomnom i prevarantskom pogledu za koji tvoj komšija ne zna, ali ga Uzvišeni Allah, dž.š., sigurno zna. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju.” (El-Mu’min, 19.)

2- Tražite pomoć od Allaha, dž.š., i padnite Mu na sedždu, skrušeno se obraćajući dovom. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!’” (El-Mu’min, 60.)

3- Da znate i da budete svjesni činjenice da su sve blagodati koje uživate od Allaha, dž.š. One od tebe traže da se zahvališ na njima. Zahvala na blagodati vida očituje se u tome da ga čuvate od onoga što je Uzvišeni Allah, dž.š., zabranio. Da li se dobro nagrađuje osim dobrim. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Od Allaha je svaka blagodat koju uživate.” (En-Nahl, 53.)

4- Da se borite protiv svog nefsa i da ga privikavate na obaranje pogleda, te da se strpite na tom putu. Morate se, također, čuvati i biti oprezni od očaja i beznađa. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “One koji se budu zbog Nas trudili Mi ćemo, sigurno, putevima koji nama vode uputiti.” (El-Ankebut, 69.)

Allahov Poslanik, ﷺ. je u tom smislu rekao: “Ko bude tražio čednost, Allah, dž.š., će ga učiniti kreposnim. Ko bude tražio da bude neovisan i bogat, Allah, dž.š., će ga učiniti nezavisnim i imućnim. Ko bude pokazivao strpljivost, Allah, dž.š., će mu uliti strpljenje…” (Buhari u Sahihu, hadis br. 1400.)

5- Da se klonite mjesta na kojima se čovjek plaši iskušenja za svoje poglede, ako on, svakako, ima izbor i alternativu. U tu kategoriju spada odlazak na trgove i pijace, sjedenje kraj puteva… Allahov Poslanik, ﷺ. je rekao: “Čuvajte se sjedenja kraj puteva!”

Ashabi su odgovorili: “Moramo tako postupati, pošto su to mjesta našeg okupljanja gdje vodimo razgovore.” Allahov Poslanik, ﷺ. tada reče: “Ako ste ustrajni u svom stavu, onda morate putu dati njegovo pravo.”

“Koje je pravo puta?”- upitaše ashabi. Allahov Poslanik, ﷺ. odgovori: “Obaranje pogleda, sprečavanje i otklanjanje štete i nepravde…” (Buhari u Sahihu, hadis br.2333. i Muslim u Sahihu, hadis br. 2121.)

6- Da znate i shvatite da nemate izbora u pogledu ovog pitanja. Kakva god situacija i uslovi bili u pitanju, kakve god vas pobude zla navraćale, kakve god se emocije i bure pokrenule u vašem srcu, obaranje pogleda od harama ostaje dužnošću u svakom vremenu i prostoru. Vi ne možete navoditi kao izgovor i izliku pokvarenost naše zbilje, niti opravdavati svoju grešku postojanjem onoga što poziva iskušenjima i fitni. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (El-Ahzab, 36.)

7- Da povećate i intenzivirate nafile u svojim ibadetima. Njihovo povećavanje, uz čuvanje izvršavanja farzova, jedan je od uzroka čuvanja čovjekovih organa. U jednom hadisi-kudsiji Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “…Moj će mi se rob približavati sa nafilama sve dotle dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, biću njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka koju pruža, njegova noga kojom hodi. Ako nešto zatraži, Ja ću mu dati, a ako zatraži od Mene utočište, Ja ću mu ga pružiti.. “ (Buhari u Sahihu, hadis br. 6137.)

8- Da se prisjetite svjedočenja Zemlje na kojoj činiš grijeh. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Toga dana će ona (Zemlja) vijesti svoje kazivati.” (Ez-Zilzal, 4.)

9- Da se prisjetite meleka koji bilježe i pišu vaša djela. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (El-Infitar, 10-12.)

10- Da se sjetite ajeta iz Kur’ana koji zabranjuju puštanje pogledu na volju, kao što su riječi Uzvišenog Allaha, dž.š.: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje!” (En-Nur, 30.)

11- Da izbjegavate suvišne i nepotrebne poglede. Gledajte samo u mjeri svoje potrebe, a nikako ne dopustite svom pogledu da luta desno lijevo, pa da, na kraju, dođete u situaciju da se ne možete brzo i lahko riješiti uticaja pogleda u kojem se krije iskušenje.

12- Da se oženite i na taj način skrasite. Brak je najkorisniji lijek za ovaj problem. Allahov Poslanik, ﷺ. kaže: “Ko je u stanju da se ženi, neka to učini! To mu je sigurnije da sačuva pogled i da svoj spolni organ očuva kreposnim. A ko nije u prilici da se ženi, neka posti, zaista mu je post štit.” (Buhari u Sahihu, hadis br. 1806., i Muslim u Sahihu, hadis br. 1400.)

13- Da postite, a potvrda za to je prethodni hadis.

14- Da obavite i izvršite naredbe Uzvišenog Allaha, dž.š., onako kako je On naredio. Od tih strogih naredbi je i namaz. Allah, dž.š., kaže:

“Namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno!” (El-Ankebut, 45.)

15- Prisjetite se hurija kako bi vam to bio vodič da se strpite i sačuvate od onoga što je Allah, dž.š., zabranio, tražeći tim svojim postupkom susret sa njima. Allah, dž.š., kaže: “I djevojke mlade, godina istih.” (En-Neba, 33.)

Allahov Poslanik, ﷺ. kaže: “…Kada bi se jedna žena stanovnika Dženneta ukazala stanovnicima Zemlje, ispunila bi svjetlošću prostor između neba i Zemlje, a svojim mirisom bi obuhvatila čitavu Zemlju. Njena kruna koja joj je na glavi vrijednija je od čitavog dunjaluka i onoga što je na njemu.” (Buhari u Sahihu, hadis br. 2643.)

16- Da se sjetite koje sve mane i manjkavosti posjeduje posmatrana osoba i šta sve nosi od neprijatne prljavštine i nečistoće u svojoj utrobi!?..

17- Da težite ka uzvišenijim stvarima.

18- Da preispitujete s vremena na vrijeme svoj nefs i da se borite protiv njega, tako što ćete obarati svoj pogled. Znajte, kao što se u poslovici kaže, da svaki plemeniti i dobar konj ima posrtaja i padova.

19- Prisjetite se bola i žalosti koji slijede nakon ovog pogleda. Govor o posljedicama i uticaju davanja slobode pogledu već je prethodio.

20- Spoznajte koje su sve koristi od obaranja pogleda. O tome smo, također, već govorili.

21- Povedite razgovore na ovu temu na sijelima i okupljanjima, te pojasnite drugima koje se sve opasnosti kriju iza toga.

22- Pokušajte da popravite stanje kod svoje rodbina na taj način što ćete im savjetovati da ne oblače onu odjeću koja će privući poglede i istaći ukrase i ljepote. U te ukrase spadaju način odijevanja, svijetle i žive boje, način hoda, izvještačenost u govoru i sl.

23- Odagnajte i odbacite loše pomisli i šejtanske vesvese prije nego što one postanu odlukom i prije nego što pređu u sljedeću etapu, a to je djelo. Ko bude spustio svoje oči kod prvog pogleda, spasit će se nebrojenih šteta. Ako ponovi pogled, neće biti sigurnim da u njegovom srcu neće biti posijano sjeme koje će poslije biti teško iskorijeniti i uništiti.

24- Da se plašite loše završnice na ovom svijetu i kajanja na smrtnom času.

25- Da se družite sa dobrim ljudima. Ćud i mentalitet se preuzimaju od ljudi sa kojima se čovjek druži. S kim si, takav si. Čovjek je one vjere koje je i njegov drug. Drug povlači za sobom. Ovo su bile neke poslovice na ovu temu.

26- Da shvatite da oko čini blud pogledom. Ovaj momenat je dovoljan da se shvati odvratnost ovog djela.

Preuzeto iz poslanice “Obaranje pogleda” koju su napisali neki učenici, uz izvjesnu preradu.

Allah, dž.š., najbolje zna.

Muhammed Salih el-Munedždžid

(Izvor: aplikacija “Pitanja i odgovori”)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta