Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Meleki koji čuvaju čovjeka

PITANJE: Esselamu alejkum, Negdje sam pročitao da čovjek vjernik pored dva meleka pisara sa lijeve i desne strane ima još dva meleka ispred i iza koji ga čuvaju od džina i šejtana, da li je to istina ?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Kaže Allah, tebareke ve te’ala: “Uz svakog od vas su meleki, koji se smjenjuju ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bdiju.” [Er-Ra’d, 11]

Prenosi et-Taberi u svome tefsiru od Mudžahida, rahimehullahu te’ala, da je rekao: “Nema čovjeka a da nema meleka koji je zadužen da ga čuva na javi i u snu od džina, ljudi i otrovnica (zmija, škorpiona i sl.). I ništa od ovoga mu ne dođe a da melek ne kaže: “Vrati se nazad!”, osim onoga što Allah dozvoli pa ga zadesi.” To su, dakle, meleci koji ga čuvaju na javi i u snu, te kod kuće i na putovanju, te u svakom stanju u kojem se nalazi. A Allah najbolje zna.
____________________________

Igrice u kojima ima širka

Pitanje: Esselamu alejkum.Poznajem dosta brace koji klanjaju redovno, obavljaju vjerske obaveze ali vole da igraju videoigrice pa i one u kojima se javlja širk, gdje se spominju neka božanstva i sl. Kakav je propis i da li oni time cine širk.

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

1. Ako se radi o igrama u kojima ima širka, obilježija širka ili radnji širka, ali igrač ne učestvuje u tome, nego se mimo toga pojavljuju, to nije djelo koje izvodi iz vjere, ali je stvar koja nije dozvoljena, te nije dozvoljeno igrati takvu igricu. Jer musliman je obavezan da se bori protiv širka i da ga ga suzbija, a najmanje što se može učiniti je preziranje srcem, kao što je došlo u hadisu od Ebu Se’ida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko od vas vidi neko zlo neka ga ukloni rukom, ako ne može onda jezikom, pa ako ne može onda srcem, a to je najslabiji iman” [Muslim, 49]. Prezireanje srcem je ono najmanje što svako može da učini, i to je vadžib (obaveza) svima.

2. Ako musliman prilikom igranja određene igrice čini neki jasni širk, igrajući igricu sa ciljem zabave i razonode, to učenjaci ubrajaju u djela širka. Kaže Allah, Uzvišeni: “Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar se niste Allahu, ajetima i znakovima Njegovim, i Poslaniku Njegovom rugali?’ Ne ispričavajte se! Jasno je da ste postali nevjernici nakon što ste vjerovali. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su prestupnici bili.” [Et-Tevba, 65-66] Kaže Ebu Bekr ibn el-Arebi: “Ono što su rekli može biti samo ozbiljno ili u šali, kako god da su to rekli to je djelo kufra (nevjerstva), jer je kufr i šala sa tim, te oko toga nema razilaženja.” [Ahkamul-Kur’an, 2/543]

Međutim, da bi se neko ko igra ovu igricu na ovaj način proglasio nevjernikom trebaju se ispuniti uvjeti i zapreke, jer nije svako ko učini djelo kufra (nevjerstva) nevjernik.

Sažetak odgovora šejha: Muhammeda ibn Saliha el-Munedždžida
________________________________

Momak i ja smo dalja rodbina

PITANJE: Eselamu alejkum.  Upoznala sam momka, s kojim sam usla u komunikaciju, i kroz priču smo zaključili da su moja nana i njegova nana imale isto djevojačko prezime. Pitali smo porodicu koja zna, i rekli su da smo mi dalji rod, 5. ili 6. koljeno.  Da li je dozvoljena veza između nas dvoje, ili je to ipak bliži rod. Unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Postoji nekoliko kategorija žena koje je Allah, tebareke ve te’ala, zabranio da se žene:

1. Sedam kategorija po krvi;
2. Sedam kategorija po mlijeku;
3. Pet kategorija po tazbinstvu.

Sedam kategorija po krvi su: majke, kćeri, sestre, tetke po ocu, tetke po majci, bratične, sestrične;

Kaže Allah, tebareke ve te’ala: “Zabranjuju vam se majke vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre majki vaših, i bratične vaše i sestrične vaše...” [En-Nisa’, 23]

Sedam kateogorija po mlijeku su: iste kategorije koje su i po krvi, odnosno: majke, kćeri, sestre, tetke po ocu, tetke po majci, bratične, sestrične;
Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “...Doista, ono što je zabranjeno po krvi zabranjeno je i po mlijeku.” [Muslim]

Pet kategorija po tazbinstvu su: majke od supruga, supruge od sinova, supruge od oca, spajanje dvije sestre u braku, te pastorke (kćeri od supruge sa kojima se ušlo u intimni odnos).

Kaže Allah, tebareke ve te’ala: “…i majke supruga vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim skrbništvom od supruga vaših s kojim ste imali intimne odnose; ako s njima niste imali intimne odnose, onda vam nije grijeh; i supruge vaših rođenih sinova, i da dvije sestre sastavite…” [En-Nisa, 23]

I kaže Allah, tebareke ve te’ala: “I ne ženite se onima koje su oženili očevi vaši nakon onoga što je bilo – to su bili razvrat, mržnja i ružan put.” [En-Nisa’, 22]

Prema tome, vaša udaja za tog mladića nije sporna sa šerijatske strane, jer ne ulazite ni u jednu od ovih kategorija koje su zabranjene, a Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio: Adnan Muratović, prof.

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta