Novotarije i sujevjerje

Turbe “Sedam braće” u Sarajevu – Opasno sujevjerje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Molitva i novčić na sedam prozora za ispunjenje želje

Jediler ili turbe “Sedam braće” koje se nalazi podno Bistrika, mjesto je koje posjećuju brojni građani iz cijele BiH i regije, a često i turisti. Podigao ga je Sulejman-paša Skopljak oko 1815. godine. Mnogi vjeruju da su u turbetu ukopana braća po krvi, ali zapravo u pitanju su nevino pogubljeni ljudi koji nisu bili u krvnom srodstvu.

Slaba vojska – To mjesto je, prema predanjima, zagrađeno u jednoj kućici jer se nad njihovim mezarima počela viđati svjetlost. Nakon što je to vidio i tadašnji namjesnik Sulejman-paša Skopljak, naredio je da se na tom mjestu napravi turbe sa sedam prozora. Napravljena je i kuća za turbedara, a kasnije je u toj kući nastala tekija. Iznad svakog mezara je prozor, a pored svjetiljka.

Predanja kažu da je tu ukopan izvjesni šejh koji je došao sa sultanom Fatihom. Kasnije su ukopana dva putujuća derviša, koja su bila osumnjičena za krađu novca iz pašinih Saraja 1494. godine, pa su nevino pogubljeni. Odmah nakon njihovog pogubljenja uhvaćeni su kradljivci. Posljednja su kopana četiri kapetana koje je Mustafa-paša Dalbatan dao pogubiti zato što nisu pravovremeno obavijestili o najezdi vojske princa Eugena Savojskog na Sarajevo 1697. godine.

– Bosanski valija je znao da je vojska bila slaba pa je zadužio četiri kapetana da paze da Savojski ne bi prodro u zemlju. Međutim, prošao je, i tada je valija pogubio sve koje je zadužio da paze. Ali, to pogubljenje je bilo ishitreno jer je Savojski ušao s druge strane pa su ti ljudi iz Drvara i Orašja nevini pogubljeni – pojašnjava arhitekt Mufid Garibija, dobar poznavalac historije Sarajeva.

Prve riječi

Danas turbe u Sarajevu posjećuju mnogi građani iz cijele BiH i regije, a često i turisti. Običaj je da se, za ispunjenje želje, pred prvim vratima i na svakom prozoru prouči Fatiha te da se rukama dodirne prozor i kroz sedam otvora ubaci isti iznos novca. Prema narodnom vjerovanju, poslije ubacivanja sedam novčića, od turbeta se ne treba vraćati istom ulicom kojom se došlo, a u povratku treba osluškivati koje će prve riječi izgovoriti slučajni prolaznici.

Čuvar Sarajlija osnovao tekiju

Sulejman-paša postavio je kasnije i čuvare turbeta, a jedan od njih bio je rođeni Sarajlija, šejh Sejfulah Iblizović. Po završetku školovanja u Carigradu 1865. godine, Iblizović je preuzeo dužnost čuvara turbeta. Osnovao je i tekiju koja je u početku bila samo prostorija za čuvara turbeta “Sedam braće”.

Miladin: Nijet na unukovo zdravlje

Kod turbeta “Sedam braće” zatekli smo Menu Miladin koja nam kaže da svakog petka dolazi i tu ostavlja novac. – To je tradicija koju sam naslijedila od roditelja. Sadaka se mora davati. Odlučila sam da to bude ovdje, a nijet je na zdravlje mog unuka – pojašnjava Miladin.

DNEVNI AVAZ
_______________________________________

MOGU LI MUSLIMANI POSJEĆIVATI TURBETA, POSEBNO NA ĐURĐEVDAN, KAKO BI TIME TRAŽILI LIJEKA ZA OZDRAVLJENJE?

PITANJE: Kod nas se nalazi turbe cara Murata na Kosovu, gdje muslimani svake godine na Đurđevdan posjećuju ovo turbe, tražeći od njega pomoći protiv raznih bolesti i dr. Šta vi mislite o tome?

ODGOVOR: Posjećivanje turbeta cara Murata na Kosovu, na način kako čitalac iznosi, predstavlja težak grijeh. Islam najstrožije zabranjuje posjećivanja turbeta u smislu traženja pomoći, bez obzira ko leži u tom turbetu. Islam je uklonio sve prepreke između Boga i čovjeka. Na toj relaciji nema posrednika. Svaki čovjek ima čast i pravo da se direktno obraća Bogu. Obraćanje posredniku ili preko posrednika predstavlja, prema islamskom učenju, jednu vrstu širka-idolatrije.

Ono što muslimanske mase iz neznanja rade kod nas i u mnogim islamskim zemljama okupljajući se prilikom raznih zgoda, čak prilikom kršćanskih praznika, kao što je slučaj posjete na Kosovu oko turbeta, i tražeći pomoć od umrlih, stoji bez sumnje u najstrožijoj oprečnosti sa islamskim učenjem o Božijem jedinstvu, koje isključuje svakog posrednika, makar on bio Božiji poslanik.

NA PITANJE ODGOVORIO: HUSEIN EF. ĐOZO (IZABRANA DJELA, FETVE I)
__________________________________________

Kakav je stav islama o gradnji i posjećivanju turbeta?

PITANJE: Zanima me islamski stav u vezi izgradnje turbeta i njihovog posjećivanja. Naime, znam da pojedini muslimani odlaze na takva mjesta i upućuju razne dove. Da li to ima uporišta u islamskom učenju, i da li takva mjesta mogu išta pomoći? Da li se oni smatraju evlijama koji mogu pomoći ljudima koji dove ili je nešto drugo posrijedi?

ODGVOOR: Posjećivanje mezarja, nazivanje selama i učenje dove umrlima je šerijatski utemeljeno i pohvalno djelo. Obilazak turbeta i učenje dova kod njih s nadom da će ukopani u njima pomoći, nema osnova u islamu. Pomoć se može tražiti samo od Allaha dž. š. Ko je evlija, a ko ne, zna samo Uzvišeni. Ljudi mogu samo nagađati i pretpostavljati.

na pitanje odgovorio: fetva-i-emin prof dr Enes Ljevaković

__________________________________________

I ibadet bez iskrenosti i slijeđenja Poslanika nije ispravan. Ovo je, dakle, jedno od najvećih pitanja paganskog doba – upućivanje ibadeta pobožnim i dobrim ljudima, umrlim ili odsutnim, traženje pomoći od njih, utočišta kod njih, traženje ispunjenja potreba od strane tih umrlih ili odsutnih, kao što je današnji slučaj, u potpunosti, s onima koji obožavaju kabure. Upućivanje ibadeta mrtvima u kaburima, približavanje istim, upućivanje dove njima, a ne Allahu, traženje pomoći od njih – to su upravo bila obilježja pagana, kao što Uzvišeni kaže: “Oni, pored Allaha, obožavaju one koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: ‘Ovo su naši zagovornici kod Allaha.’” (Junus, 18)

Takav je slučaj, u potpunosti, danas. Oni koji obožavaju kabure, kada se razgovara s njima i kada im se zabrani upućivanje ibadeta kaburima, kažu: “Mi ne obožavamo kabure, jer ibadet se upućuje samo Allahu. Međutim, ovo su posrednici između nas i Allaha i naši zagovarači kod Allaha.” Ovo je upravo ono zbog čega je Allah ukorio pagane, rekavši: „Oni, pored Allaha, obožavaju one koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: ‘Ovo su naši zagovornici kod Allaha.’“ (Junus, 18)

I kao što je rekao: „A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: ‘Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili.’” (Ez-Zumer, 3)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta