Brak i islamska porodica

“Ukaži, poduči i uvježbaj” tehnika

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ovo je preporučeni islamski metod korigovanja i mijenjanja negativnih postupaka djece. On se sastoji iz tri koraka:

1. Ukaži jasno djetetu na njegovu pogrešku ili neko neprihvatljivo ponašanje na smiren, ali odlučan način. Naprimjer, ako dijete iskaže nepoštovanje obraćajući se nekome starijem ružnim tonom ili pravljenjem grimase, onda roditelj, koji bude rješavao ovu situaciju, treba pretpostaviti da dijete ne zna bolje, a zatim mu ukazati da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo. Učini ovo koristeći se prikladnim komentarima koji odgovaraju dječijem uzrastu, mirnim tonom u kojem nema srdžbe. Važno je ovdje naglasiti da se ovo treba izvesti na način pun poštovanja, kako bi se pružio primjer i pokazalo djetetu kako želimo da se ono ponaša.

2. Poduči dijete o nekom aktuelnom pitanju koristeći se kur’anskim ajetima i poukama poslanika Muhammeda, sallallahu /alejhi ve sellem. Naprimjer, kada dijete iskaže nepoštovanje, roditelj može spomenuti sljedeće riječi poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem:  “Onaj ko nije milostiv prema našim mlađima i ne poštuje naše starije, nije od nas.” (Tirmizi)

Kada budu govorili o stidu, roditelji mogu koristiti sljedeći kur’anski ajet: “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.” (El-Isra’, 36.)

Zamisli da tvoja djeca i ti gledate TV i da se pojavi neka nepristojna scena na ekranu. Reci im neka ga ugase i podsjeti ih da će Uzvišeni Allah pitati za sve što budemo čuli i vidjeli. Nemoj ignorisali ovakve situacije, jer će one ostati u dječijoj glavi. Moraš ih popratiti prikladnim komentarom i reći im da je to nešto u čemu ne smijemo učestvovati, pa čak ni posmatrati, jer ćemo odgovarati za to, kako nam je to Uzvišeni Allah kazao. Korištenje kur’anskih ajeta i učenja Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pomaže da dijete shvati da su naše krajnje reference Allahove naredbe i da se čak i od roditelja traži da ih se pridržavaju. Ovo će također pomoći roditeljima da izbjegnu konfrontiranje sa svojom djecom.

To uklanja uzroke koji dovode do svađa, jer roditelji nisu ti koji donose pravila i nameću ih djeci, već, ustvari, i roditelji i djeca izvršavaju Allahove naredbe. Također je važno ovdje ukazati na to da roditelji, kako bi mogli podučavati kako treba, moraju poznavati kur’anske ajete i riječi poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji se odnose na različita pitanja i koncepte koje žele usaditi u srca i umove svoje djece.

Islamska literatura na ovu temu je, uistinu, obilna. Knjiga šejha Muhammeda El-Gazalija pod nazivom The Muslim Character (Karakter muslimana) i knjiga šejha Abdulfettaha Ebu-Gude pod nazivom Islamic Manners (Islamski bonton) su dva vrlo dobra izvora kada je riječ o ovoj temi.

3. Uvježbaj dijete da redovno praktikuje pravilan način ponašanja, uz tvoj nadzor i upute. Nemoj očekivati da će se, ako budeš primijenio ove korake jednom, dijete uvijek ponašati kako treba i da neće praviti pogreške. Moraš ponoviti ovaj proces svaki put kada dijete ponovi pogrešku ili se bude ponašalo na neprihvatljiv način. Možda ćeš ovo morati ponoviti više puta prije nego ono postane navika djeteta. Uvježbavanje i praksa rezultiraju perfekcijom.
_________________________
Iz knjige: Odgoj djece u svjetlu Kur’ana i sunneta – Dr. Ekrem Bešir i dr. Muhammed Rida Bešir

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta