Rekaik

Uopšteni odgovor onima koji su u problemima i koji traže sreću

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahova Poslanika, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve koji ih budu slijedili u dobru do Sudnjeg dana.

S obzirom na mnoštvo pitanja u kojima osoba traži savjet i odgovor u vezi iskušenja koje je snašlo, odlučio sam da, uz Allahovu pomoć, napišem uopšteni odgovor svakoj iskušanoj osobi kojeg treba pročitati, prije nego li se odgovori na konkretno pitanje koje je muči.

Život na ovom svijetu je često pun nedaća, gorčine i teških dana, na njemu se smjenjuju i radost i tuga, jer takav je dunjaluk, on je poprište borbe između dobra i zla sve do samog kraja, međutim na tebi je da se trudiš…

Uzvišeni Allah kaže: Onaj Koji je stvorio život i smrt da bi iskušao ko će od vas bolje postupati… (Al-Mulk, 2.)

Dakle, čovjek je na ovom dunjaluku stvoren radi ispita i iskušenja koja će mu odrediti njegov položaj na budućem vječnom svijetu, Džennet ili Džehennem, nema treće… Sve u životu je iskušenje. Allah Uzvišeni nas iskušava nedaćama – kako bi Mu se povratili, ali i blagodatima, da li ćemo na njima zahvaljivati.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čudno li je stanje vjernika! Njemu je uvijek dobro i takav slučaj nije ni s kim drugim osim sa vjernikom: ako ga snađe kakva blagodat, on je na njoj zahvalan, pa mu je u njoj dobro, a ako ga snađe kakva nevolja, on je na njoj strpljiv, pa mu i u njoj biva dobro.” (Muslim, 2999)        

Najvažnija obaveza koju je Uzvišeni Allah naredio svojim robovima jeste tevhid – vjerovanje u Allahovu jednoću, jer samo ko ga istinski uspostavi i ostvari ući će u Džennet, a ko ga ne ostvari ući će u Vatru, da nas Allah sačuva od toga, zato se prvo tevhidu poduči!

Cilj je da svaki naš uzdah, pokret, misao, osjećanja i sve što je u našim mogućnostima učinimo da bude iskreno radi Allaha, i po praksi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi li se na najbolji način pripremili za susret sa Gospodarom, jer svi ćemo umrijeti i Gospodaru se vratiti…

Ti, kao i svi ostali, tragaš za srećom, i ukratko, recept za istinsku sreću jeste u slijeđenju Allahove upute, pa onoliko koliko budemo Allahu pokorni toliko ćemo biti i sretni, a onoliko koliko budemo udaljeni od Allahove upute toliko ćemo biti i nesretni. Tako da je ovo ključno rješenje za tvoje probleme! Ne postoji bolje psihoterapije (liječenja duše) od slijeđenja Allahove upute!

Uzvišeni kaže: Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti… (Kur’an, Ta-ha, 123-124)

Da li ti živiš teškim životom…? Koliko žudiš Allahovoj blizini i tome da On Uzvišeni bude zadovoljan tobom?

Znaj da se sreća krije u troje: kada si u blagodatima da na njima zahvališ, kada te nedaća zadesi da se strpiš, kada pogriješiš da se iskreno pokaješ i Allaha za oprost grijeha zamoliš.

– Da li zahvaljuješ Allahu na blagodatima?

Uzvišeni kaže: Sjetite se Allahovih blagodati da bi ste uspjeli. (El-E’araf, 69) I kaže: Ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. (Ibrahim, 34)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko od vas osvane siguran na svome putu (u svome narodu), zdravog tijela, ima hrane za čitav dan; tome kao da je svo dunjalučko bogatstvo dato!”(Tirmizi)

Da bi shvatili važnost ovih blagodati, sjetimo se onih koji ih nemaju… Sjetimo se ubijenih muslimana i njihove djece, zatvorenika, sestara čija je čast uzeta, teško bolesnih, gladnih…

Uživaš u raznim blagodatima, zar ne? 

Da upitamo bilo koga kada bi osoba znala da će oslijepiti, šta bi sve dala da sačuva svoj vid!? – Sigurno bi dala sve što ima! No mi nikada nismo dali ništa, a On Uzvišeni obdario nas je bezbrojnim blagodatima, pa zar da ne budemo zahvalni i Allahu pokorni!?

– Da li saburaš na nedaćama?

Uzvišeni Allah kaže: Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj strpljive. (El-Bekara, 155)

Samo jedan tren u Džennetu će da učini da zaboraviš svu bol i patnju na dunjaluku, zato se strpi! Kada zdravi vide koliko su dobili oni koji su saburali na bolesti i nedaćama poželjet će da su im tijela trgana kliještima pa da su to osaburali i dobili nagradu za to…

Naš je život protkan iskušenjima. Nema osobe koja nema neki problem. Neko je iskušan siromaštvom, neko bolešću, neko gubitkom voljene osobe, neko problemima u porodici, neko sihrom, neko psihičkim problemima ili raznim drugim problemima…

Znaj da ono što te je snašlo nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo nije te moglo snaći. Allah je zapisao sudbinu svih stvorenja pedeset hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje.

Uzvišeni Allah nas iskušava nedaćama kako bi Mu se povratili, kako bi nam grijesi bili oprošteni i kako bi nam podario velike nagrade i povećao stepene ukoliko budemo strpljivi, a katkad to biva kao opomena i kazna za počinjene grijehe.

Jedan čovjek je upitao imama Šafiju, rahimehullah, da li je bolje i vrijednije za čovjeka blagostanje ili iskušenje nedaćama. On odgovori:  “Blagostanje ne dolazi osim nakon iskušenja, stoga, strpi se u iskušenjima, pa se raduj blagostanju.”

Jer zaista je Allah iskušao Nuha, i Ibrahima, i Musaa, i Isa’a, i Muhammeda, nek je na sve njih Allahov mir i blagoslov, pa kada su se strpjeli onda im je Allah dao uspjeh i pobjedu, zato nemoj da iko pomisli da će se u potpunosti spasiti boli i nedaća.

Zato ako ti je zemlja postala tijesna, ako srce hoće da ti pukne, ako su se svi putevi pred tobom zatvorili zajecaj: “O Allahu!” Jer Allah je utočište svim bićima, sve se kapije zatvaraju osim Njegove. Uzvišeni kaže: Pozovite Me i zamolite Ja ću vam se odazvati! (El‐Mumin, 60)

Kada tama noći dostigne vrhunac, znaj da zora je blizu… Okreni se Allahu i čekaj olakšanje! Allahu se pokaji i povrati u potpunosti!

Ono što ti želim reći jesu riječi Uzvišenog: Onome ko se istinski Allaha bude bojao, Allah će mu IZLAZ dati i opskrbit će ga odakle se on i ne nada, a ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan! (Et-Talak, 2-3.)

Uzvišeni Allah je rekao da prvo budemo bogobojazni a onda će dati izlaz, a ne obrnuto da čekamo izlaz pa onda da budemo bogobojazni.

Bogobojaznost, biti svjestan Allaha u svakom trenutku, prije svega znači i zahtijeva da ostaviš sve ono što je Allah zabranio i da izvršiš ono što je naredio.

Dovoljno je da je osoba nemarna prema namazu, pa da je Allah iskuša svim problemima svijeta. Kako misliš da te tvoje noge odvedu u Džennet, ako te ne mogu odvesti na namaz!? Dovoljno je da je punoljetna muslimanka otkrivena, da je zadese sve nedaće ovog svijeta… Razmisli, zar ti je preče udovoljavanje sopstvenim strastima ili zadovoljstvo ljudi i šta će oni reći od Allaha Uzvišenog?

Znaj, samo onda kada Allaha budemo stavili na prvo mjesto, sve će doći na svoje mjesto!

Neću ti puno govoriti o ljepotama pokornosti Allahu, jer to je nešto bez čega se ne može živjeti, i što se samo može osjetiti… Život ima smisla jedino uz vjeru.

Zato, ukoliko želiš izlaz i rješenje za svoje probleme, sreću i bereket u svom životu, ostavi se grijeha i izvršavaj obavezno, klanjaj namaze, čini dobročinstvo roditeljima, uči Kur’an, zikri, poduči se jutarnjim i večernjim zikrovima, ustani u zadnjoj trećini noći, klanjaj i dovi, čini istigfar, donosi salavate i selame na Allahova Poslanika, čini što više dobrih tajnih djela, posti, udjeljuj sadaku, lijepo i pravedno se ponašaj prema svima…

Uzvišeni Allah kaže: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (En-Nahl, 97)

Nikada svoju sreću ne veži za nekoga ili nešto drugo mimo Allaha, ma ko on bio, ili ma šta to bilo! Onaj koji te danas voli i tebi je blizu, jednog dana će umrijeti! Imetka će nestati! Zdravlje će bolest smijeniti! Nikoga i ničega neće ostati, osim Allaha, Vječno Živog i Onoga o kome sve opstoji!

Zato, veži srce za Allaha i nikada se nećeš razočarati, neka ti Allah bude na prvom mjestu i na Njega se osloni! Jer Onaj koji je dao iskušenje jedino može i izlaz dati! Neka ti glavna briga bude Ahiret, Allah će ti dati i dunjaluk i Ahiret. Ono što ostaviš radi Allaha, On će ti nadoknaditi boljim od toga. Popravi svoj odnos spram Allaha, Allah će popraviti tvoje stanje, i dati ti izlaz.

– Da li tražiš oprost za svoje grijehe?

Allah Uzvišeni je rekao: Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i on je milostiv.” (Ez-Zumer, 53)

Znaj koliko god tvoji grijesi bili veliki, Allahova milost je veća, i On će ih oprostiti ako se iskreno pokaješ. Vrata pokajanja su otvorena sve do posljednjeg daha, a tebi je obaveza odmah se pokajati, Allahu se povratiti i grijeh ostaviti, jer ti doista ne znaš kada će tvoj posljednji uzdah biti, zato ne smiješ pokajanje odlagati…

Nedaće koje su te zadesile su često posljedica tvojih grijeha zato je na tebi da se stalno kaješ svome Gospodaru i da često učiš istigfar (“estagfirullah” – “od Allaha oprost tražim”).

Imam Al-Kurtubi u svome tefsiru prenosi: “Jedan čovjek se požalio Hasanu Al-Basriju na sušu. On mu reče: “Istigfar čini Allahu!” Drugi mu se požalio na siromaštvo, on mu reče: “Istigfar čini Allahu!” Treći ga je zamolio da mu prouči dovu da mu Allah podari dijete. On mu reče: “Istigfar čini Allahu!” Četvrti mu se požalio na nerađanje plodova u njegovoj bašti. On mu reče: “Istigfar čini Allahu!” Tada mu jedan od prisutnih reče: “Ljudi te pitaju za razne probleme, a ti im svima odgovaraš da istigfar čine?!” On mu reče: “Ja to nisam rekao od sebe. Uzvišeni Allah u suri Nuh kaže:

‘Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.’” (Nuh, 10-12)

I na kraju…

Kada osvaneš ne možeš znati da li ćeš omrknuti, a kada omrkneš ne možeš znati da li ćeš osvanuti. Ne očajavaj za onim što je prošlo jer ono se ne može vratiti, šta će sutra biti je nepoznanica tebi, zato iskoristi ovaj dan u kojem živiš najviše što možeš, daj sve od sebe i ne brini. Jer ko bude dao sve od sebe iskreno i ispravno biće, Allahovom dozvolom, u društvu vjerovjesnika i odabranih.

Kakve god tvoje okolnosti bile, i u kakvim god problemima da si, imaš, kao i svi ostali, ISTU ŠANSU da se približiš Svemogućem, Onome Koji svime upravlja, Allahu Uzvišenom, i da postigneš najveći ugled i stepen kod Allaha! I ne kažem samo da je to od svega najbitnije, već na kraju jedino je to i bitno…

Zato savjetujem sebe a i sve vas, riječima Omera, radijallahu anhu: Obračunajte se sami sa sobom, prije nego budete obračunavani.”

Okreni novi list u svom životu. Uzmi svesku i u njoj napiši šta sve trebaš da promijeniš kod sebe. Svako od nas bi mogao na desetine stvari napisati koje mora ili treba promijeniti, pa tako i uradi i popravljaj se, ne bi li to bilo dokaz za tebe na Sudnjem danu, a ne dokaz protiv tebe, a meleki već sve zapisuju. Zato povedi računa o onome šta će pisati – izbor je tvoj!

Allah te pomogao i podario ti ono što je hajr za tebe!

Priredio: Irfan Hajrudin Klica

prof. šerijatskih nauka i dipl. psiholog

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta