Humanitarni kutak

Uplate za aprilsko-majsku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

143 UPLATE

1. Dzemat Kennewick USA (Western Union)….650 dolara za hum. fond NUM stranice (NUM fond)
2. Brat E. H. iz USA (pismo)….100 dolara za davu
3. Sestra F. K. iz Svedske (banka)…500 kruna – 300 kruna za NUM fond i 200 za davu
4. F. B. i A. B. iz Svedske (banka)…500 kruna – 350 kruna za NUM fond i 150 za davu
5. Brat ili sestra A. C. iz Njemacke (pismo)…20 eura – po 10 eura za NUM fond i davu

6. Brat i sestra A. i I. iz Svicarske (pismo)….400 franaka – po pola za NUM fond i davu
7. Brat ili sestra iz Norveske (pismo)…950 norveskih kruna i nesto zlata – 500 kruna za jedan mesdzid i 450 kruna za davu
8. Brat iz Francuske (pismo)….50 eura za dawu
9. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)….20 eura za NUM fond (humanitarni fond)
10. Familija S. iz Italije (pismo)…20 eura za NUM fond

11. Familija M./R. K. iz Svicarske (pismo)…100 franaka – po pola za davu i NUM fond
12. Familija M. iz USA (pismo)…50 dolara – neodredjeno
13. Sestra H. O. iz BiH (pismo)…100 eura – po pola za davi u NUM fond
14. S. E. + S. E. iz Belgije ? (banka)…50 eura – po pola za davu i NUM fond
15. Brat A. M. iz Njemacke (pismo)…30 eura za NUM fond

16. Familija S. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
17. Sestra S. H. iz Njemacke (pismo)…100 eura – po pola za davu i NUM fond
18. Sestra A. M. B. iz Hrvatske (pismo)…5 eura za NUM fond
19. Sestra F. K. iz Svedske (banka)…300 kruna – 200 kruna za NUM fond i 100 za davu
20. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za NUM fond

21. Brat A. H. iz Njemacke (banka)…50 eura za NUM fond
22. Brat S. A. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za davu i NUM fond
23. Brat ili sestra S. C. iz Svedske (pismo)…500 kruna – po pola za davu i NUM fond
24. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
25. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…40 eura – po pola za davu i NUM fond

26. Sestra E. P. iz Svedske (banka)…300 kruna – 200 kruna za NUM fond i 100 kruna za davu
27. Sestra A. M. iz Austrije ? (banka)…20 eura za NUM fond
28. Sestra A. K. iz Austrije (banka)…50 eura – 35 eura za NUM fond i 15 eura za davu
29. Familija B. iz Holandije (banka)..20 eura – 15 eura za NUM fond i 5 eura za davu
30. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond

31. Sestre E. C. i M. C. iz Danske (pismo)…600 danskih kruna -po pola za davu i NUM fond
32 . Sestra S. O. iz Holandije (pismo)…20 eura za NUM fond
33. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)….40 franaka za davu
34. Brat A. S. i sestra A. S. iz USA (pismo)…30 dolara -20 dolara za NUM fond i 10 za davu
35. Familija J. iz Austrije (pismo)…20 eura – po pola za davu i NUM fond

36. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…10 eura za NUM fond
37. Brat E. H. iz USA (pismo)…40 dolara za NUM fond
38. K-H E. iz Svicarske (pismo)….50 franaka za davu
39. Brat A. N. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za davu i NUM fond
40. Brat N. A. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond

41. Brat R. M. iz Svedske (banka)…220 kruna – po pola za obadvije kategorije
42. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…150 kruna za NUM fond
43. Familije D. F. i A. iz Njemacke (pismo)…130 eura – 100 eura za NUM fond i 30 za davu
44. Brat H. C. iz Finske (banka)…20 eura za NUM fond
45. Brat H. J. iz Finske (banka)…20 eura za NUM fond

46. Brat F. K. iz Svedske (banka)…220 kruna za NUM fond
47. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
48. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
49. Brat D. H. iz Svedske (banka)….500 kruna za davu
50. Sestra A. K. iz Njemacke (pismo)…50 eura – 35 eura za NUM fond i 15 za davu

51. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za NUM fond
52. Sestra S. S. iz Holanadije (pismo)…30 eura – 20 eura za davu i 10 za NUM fond
53. Brat ili sestra S. N. iz Svicarske (pismo)…40 franaka – po pola za obadvije kategorije
54. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…30 eura – po pola za obadvije kategorije
55. Brat E. K. iz Njemacke ? (banka)…70 eura za jedan raniji slucaj

56. Famiije S. i J., te sestra I. Dz. iz Australije (pismo)…145 austrijskih dolara za davu
57. Brat H. J. iz USA (pismo)…120 dolara – 100 dolara za davu i 20 za NUM fond
58. Sestra F. K. iz Svicarske (banka)…40 franaka – neodredjeno
59. Brat ii sestra iz Njemacke (pismo)…50 eura za davu
60. Sestra A. M. B. iz Hrvatske (pismo)…10 eura – po pola za obadvije kategorije

61. Familija B. iz Finske (pismo)…90 eura – 40 eura za NUM fond, 30 za davu i 20 za jedan raniji slucaj
62. Sestre M. J. i E. J., te brat E. J. iz Danske (pismo)…500 danskih kruna – po pola za obadvije kategorije
63. Sestar H. M. iz USA (pismo)…60 dolara za davu
64. Sestra S. F. M. iz Svicarske (pismo)…20 eura za NUM fond
65. Familija B. iz Holandije (banka)…20 eura za NUM fond

66. A. Dj. i Dz. Dj. iz Njemacke (banka)…50 eura – 30 eura za NUM fond i 20 za davu
67. Sestra I. B. iz Danske (banka)…70 eura – po pola za obadvije kategorije
68. Sestra K. M. iz Njemacke (banka)…15 eura za davu
69. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…500 kruna za NUM fond
70. Sestra K. S. iz Holandije (banka)…30 eura – 20 eura za davu i 10 za NUM fond

71. Brat K. K. iz Austrije (banka)…100 eura za NUM fond
72. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
73. Familija M. J. H. iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
74. Sestra B. R. iz Njemacke (pismo)…55 eura – neodredjeno
75. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…70 eura – 50 eura za NUM fond i 20 za davu

76. Familija K. iz Njemacke (pismo)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
77. Sestre A. B., R. M. i Dz. G. iz USA (pismo)…80 dolara – po pola za obadvije kategorije
78. Brat A. K. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za davu i NUM fond
79. Brat L. M. iz Holandije (pismo)…40 eura – 30 eura za NUM fond i 10 za davu
80. Brat A. M. iz Svicarske (pismo)…50 franaka – 30 franaka za NUM fond i 20 za davu

81. Brat P. S. iz Svedske (banka)…2.100 kruna za NUM fond
82. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…1.800 kruna za NUM fond
83. Brat L. P. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
84. Sestra S. K. iz Svedske (banka)…1.100 kruna – 600 kruna za NUM fond i 500 kruna za davu (jedno davetsko udruzenje u BiH)
85. Sestra A. M. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond

86. Brat M. K. iz Svedske (banka)…400 kruna za NUM fond
87. Brat L. S. iz Makedonije (banka)…20 eura za NUM fond
88. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna za NUM fond
89. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…30 eura – 20 eura za NUM fond i 10 za davu
90. Brat M. J. iz Austrije (pismo)…50 eura za NUM fond

91. Sestra E. P. iz Svedske (banka)…300 kruna – 200 kruna za NUM fond i 100 za davu

PAY PAL UPLATE:

• 40,00 $, B.R. (20 $ za dawu, 20 $ za humani fond)
• 40,00 $, A.S. za humani fond
• 50,00$ , L.M. (25$ za dawu, 25$ za humani fond)
• 50,00 GBP , E.M. za humani fond
• 600,00 DKK, S.A. (200 DKK za dawu, 400 DKK za humani fond)
• 20,00EUR, S.M. (10EUR za dawu, 10EUR za humani fond)
• 50,00$ , DŽ.Š. (25$ za dawu, 25$ za humani fond)
• 50,00 EUR , A.Č. za humani fond
• 30,00 $, F.S. za dawu
• 20,00 EUR, H.Č. za dawu
• 15,00 EUR , N.B. za dawu
• 30,00 $, A.H. za dawu
• 50,00 $, S.E. (25 $ za humani fond i 25 $ za davu)
• 30,00 $, S.F. (10$ za dawu, 20$ za humani fond)
• 50,00 EUR, H.Č. za humani fond
• 30,00 EUR, N.B. za dawu
• 50,00 $, N.S. ( 25 $ za dawu, 25 $ za humani fond)

104. Brat S. A. iz Slovenije (2 pisma)…50 eura – 30 eura za davu i 20 za NUM fond
105. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond

106. Brat P. S. iz Svedske (banka)…300 kruna za davu
107. Brat K. H. iz Svicarske (pismo)…30 franaka za NUM fond
108. Brat ili sestra J. T. iz Holandije (pismo)…500 svedskih kruna – po pola za obadvije kategorije
109. Sestra A. iz Holandije (pismo)…5 eura za NUM fond
110. Brat S. A. iz Svedske (banka)…500 kruna – 300 kruna za NUM fond i 200 za davu

111. C-H iz Belgije ? (banka)…50 eura – neodredjeno
112. Sestra A. S. iz Svicarske (banka)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
113. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
114. Brat R. M. iz Svedske (banka)….220 kruna – po pola za oadvije kategorije
115. Brat M. D. iz Francuske (pismo)…100 eura za NUM fond

116. Familija I. iz Njemacke (pismo)…300 eura – po pola za obadvije kategorije
117. Brat R. A. iz Njemacke (pismo)…200 eura – po pola za obadvije kategorije
118. Familija B. iz Svicarske (banka)…50 eura – 30 eura za NUM fond i 20 za davu
119. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za davu
120. Familija S. iz Svicarske (banka)…100 franaka za NUM fond

121. Brat K. R. iz Svicarske (pismo)…100 franaka za NUM fond
122. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna za davu
123. Brat A. H. iz Njemacke ? (banka)…30 eura za NUM fond
124. Brat L. P. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
125. Brat S. P. iz Svedske (banka)…200 kruna za davu

126. Brat N. A. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
127. Brat ili sestra iz Finske (banka)…5 eura za NUM fond
128. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)…20 franaka – po pola za obadvije kategorije
129. Brat S. H. iz Njemacke ? (banka)…30 eura za NUM fond
130. Sestra A. M-B iz Hrvatske (pismo)…5 eura za davu

131. Brat F. M. iz Austrije (banka)…500 eura za jedan davetski dzemat
132. Dzemat “Tesnim” – Linz (banka)…100 eura za davu
133. Brat M. R. iz Svedske (banka)…500 kruna – po pola za obadvije kategorije
134. Brat E. J. iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za davu I NUM fond
135. Familija F. iz Svicarske (pismo)…110 KM za NUM fond

136. Brat ili sestra K. E. iz Holandije (pismo)…30 eura – 20 eura za NUM fond i 10 za davu
137. Sestra S. M. iz Svedske (pismo)…100 kruna za NUM fond
138. A. D. i A . D. iz Italije (pismo)…20 eura – po pola za obadvije kategorije
139. Brat S. V. iz Finske (banka)….20 eura za NUM fond
140. Brat A. N. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za obadvije kategorije

141. Brat F. K. iz Svedske (banka)…320 kruna za NUM fond
142. Brat M. A. I. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
143. Familija C. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za obadvije kategorije

Molimo Milostivog Allaha da obaspe Svojom miloscu i nagradom sve one koji odvajaju od sebe kako bi pomogli siromasne i bolesne muslimane, ta kako bi pomogli jedinu priznatu vjeru kod Uzvisenog Allaha.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta