Humanitarni kutak

Uplate za januarsku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

177 UPLATA

Uplate za mjesec decembar 2013. g. mozete pogledati na ovom linku: https://www.n-um.com/?q=node/5718 , a pristigle uplate za januarsku akciju mozete pogledati u nastavku teksta:

1. Brat Z. S. iz Svicarske (banka)…105 eura za samohranu majku
2. Sestra C. E. iz Svicarske (banka)…150 franaka za samohranu majku
3. Sestra Z. Z. iz Svedske (banka)…500 kruna za samohranu majku
4. Brat G. E. iz Svedske (banka)….500 kruna za samohranu majku
5. A.S-L iz Holandije ? (banka)…10 eura za samohranu majku

6. Sestra I. S. iz Belgije (pismo)…20 eura za samohranu majku
7. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…30 eura za samohranu majku
8. Familija K. iz Njemacke (pismo)…25 eura – po pola za samohranu majku i za dawu
9. Brat ili sestra A. M. iz Njemacke (pismo)…20 eura za samohranu majku
10. Sestra E. K. iz Holandije (pismo)…20 eura za samohranu majku

11. Familije D., F. i A. iz Njemacke (pismo)…150 eura – 130 eura za samohranu majku i 20 za dawu
12. Familija Z. iz Finske (pismo)…120 eura – 100 eura za samohranu majku i 20 za dawu
13. Brat S. K. iz Svicarske (pismo)…10 franaka za samohranu majku
14. R. i A. iz Svicarske (pismo)…100 franaka za samohranu majku
15. Nana R. S. iz Danske (pismo)…200 danskih kruna za samohranu majku

16. Sestra C. F. iz Austrije (banka)…30 eura za hum. fond NUM stranice (NUM fond)
17. Brat ili sestra iz Svedske ? (banka)…1.000 kruna za samohranu majku
18. Brat ili sestra S. L. iz Holandije (banka)…100 eura – po pola za samohranu majku i NUM fond
19. Brat ili sestra F. D. iz Holandije (banka)…100 eura za samohranu majku
20. Sestra E. P. iz Svedske (banka)…200 kruna za samohranu majku

21. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za samohranu majku
22. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…150 kruna za samohranu majku
23. Brat N. A. iz Svedske (banka)…400 kruna za samohranu majku
24. Sestra A. B. iz Svedske (banka)…100 kruna za samohranu majku
25. Sestra M. J. iz Svedske (banka)…200 kruna za samohranu majku

26. Brat A. C. iz Svedske (banka)…1.500 kruna za samohranu majku
27. Sestra B. A. iz Svedske (banka)….400 kruna za samohranu majku
28. Sestra M. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za samohranu majku
29. Brat M. T. iz Njemacke ? (banka)…50 eura za samohranu majku
30. E.O. i A.O. iz Njemacke (banka)…50 eura za samohranu majku

31. Sestra S. M. iz Austrije (pismo)…20 eura za samohranu majku
32. M. i S. I. iz Svicarske (pismo)…70 eura za samohranu majku
33. Brat A. D. iz Austrije (banka)…30 eura za samohranu majku
34. Brat ili sestra iz Svedske ? (banka)…500 kruna za samohranu majku
35. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…40 eura za samohranu majku

36. Sestra Dz. M. iz Norveske ? (banka)…475 eura za samohranu majku
37. Brat S. H. iz Austrije (banka)…50 eura za samohranu majku
38. Brat V. L. iz Austrije (banka)…100 eura za samohranu majku
39. K. K. i K.A. iz Austrije (banka)…100 eura za samohranu majku
40. Sestra F. K. iz Svedske (banka)…500 kruna za samohranu majku

41. Brat A. K. iz Svedske (banka)…150 kruna za samohranu majku
42. Brat ili sestra S. C. iz Svedske (pismo)…500 kruna – po pola za obadvije kategorije
43. Brat A. O. iz Austrije/Graz (pismo)…50 eura za samohranu majku
44. Sestra P-L S. iz Austrije (pismo)…120 eura – 100 eura za semohranu majku i 20 za dawu
45. Sestra A. Dz. iz Njemacke (pismo)…50 eura – 40 eura za samohranu majku i 10 za dawu

46. Brat ili sestra S.S. iz USA (pismo)…30 dolara za samohranu majku
47. Sestra A. M-B iz Hrvatske (pismo)…5 eura za NUM fond
48. Brat M. C. iz Svedske (banka)…300 kruna za samohranu majku
49. Brat M. C. iz Svedske (banka)…100 kruna za jedan raniji slucaj
50. Brat A. M. iz Svicarske (pismo)…100 franaka za samohranu majku

51. Brat M. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za samohranu majku
52. Brat ili sestra iz USA (pismo)…100 dolara za samohranu majku
_________________________________________________

SPISAK DOPUNJEN 28.1.2014

53. Brat A. S. iz USA (pismo)…40 dolara – 30 dolara za samohranu majku i 10 za dawu
54. Brat iz Svedske (pismo)…300 kruna za samohranu majku
55. Sestra S. O. iz Holandije (pismo)….10 eura za samohranu majku

56. Familija M. J. H. iz Svedske (banka)…200 kruna za samohranu majku
57. Sestra S. R. iz Njemacke (pismo)….150 eura za samohranu majku
58. Brat ili sestra P. E. iz Kanade (pismo)…60 kanadskih dolara po poala za obadvije kategorije
59. Sestra A. A. iz Slovenije (pismo)…20 eura za dawu
60. Brat ili sestra A. C. iz Njemacke (pismo)…20 eura – po pola za obadvije kategorije

61. Sestra H. M. iz USA (pismo)…50 dolara za samohranu majku
62. Familija S. iz Svicarske (pismo)…200 franaka za samohranu majku
63. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…50 eura za samohranu majku
64. Familija S., familija J. i sestra I. DZ. iz Australije (pismo)…170 australijskih dolara za samohranu majku
65. Sestra O. N. iz Francuske (pismo)…50 eura – 40 eura za samohranu majku i 10 za dawu

66. S. E. + S. E. iz Belgije ? (banka)…25 eura za samohranu majku
67. Sestra B. M. iz Slovenije (banka)…50 eura za samohranu majku
68. Sestra D. E. iz Finske ? (banka)…20 eura – po pola za obadvije katogorije
69. Brat A. B. iz Svicarske (banka)…120 eura – 80 eura za smaohranu majku i 40 za dawu
70. Brat M. M. iz Austrije (banka)…150 eura za samohranu majku

71. A. i M. L. iz Svicarske (pismo)…100 franaka – 80 franaka za samohranu majku i 20 za dawu
72. Brat S. A. iz Slovenije (pismo)…30 eura za samohranu majku
73. Sestra K. N. iz Austrije (pismo)…100 eura za samohranu majku
74. S. i J. D. iz Njemacke ? (banka)…50 eura – 30 eura za samohranu majku i 20 za dawu
75. Sestra A. A. iz Austrije ? (banka)…50 eura za samohranu majku

76. Jedan dzemat iz Norveske (banka)….679 eura za samohranu majku
77. Brat F. S. iz Svedske (pismo)…500 kruna za samohranu majku
78. Brat ili sestra Njemacke (pismo)…15 eura za samohranu majku
79. Sestra L. B. iz BiH (pismo)…20 KM za samohranu majku
80. Sestra E. D. iz BiH (pismo)…10 KM za samohranu majku

81. Familija S. iz Italije (pismo)…20 eura za samohranu majku
82. Bratg E. J. iz Svedske (pismo)…50 eura i 500 kruna za samohranu majku, te 100 kruna za dawu
83. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…100 eura za samohranu majku
84. S. i N. B. iz USA (pismo)…100 dolara za samohranu majku
85. Brat ili sestra S. P. iz USA (pismo)…50 dolara za samohranu majku

86. Brat M. C. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za samohranu majku
87. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura – po pola za NUM fond i jedan raniji slucaj
88. Sestra B. I. iz Danske (pismo)…500 danskih kruna – 400 kruna za samohranu majku i 100 za dawu
89. Brat H. N. iz Francuske (pismo)…20 eura za samohranu majku
90. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…25 eura – 20 eura za samohranu majku i 5 za dawu

91. Brat E. H. iz USA (pismo)…300 dolara za samohranu majku
92. Familija B. i familija S. iz Holandije (pismo)…50 eura za samohranu majku
93. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
94. I. Z. i S. N. iz Svicarske (pismo)…60 franaka – 50 franaka za semohranu majku i 10 za dawu
95. Brat G. M. iz Svedske (banka)….5.000 kruna za samohranu majku
___________________________________________

SPISAK DOPUNJEN 2.2.2014

96. Sestra S. B. iz Njemacke ? (banka)…50 eura za dawu
97. Brat D. K. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za samohranu majku i NUM fond
98. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…300 kruna za samohranu majku
99. Dvije familije iz Kanade (pismo)…120 kanadskih dolara za samohranu majku
100. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…30 eura – 20 eura za samohranu majku i10 za dawu

101. Familija K. A. iz Francuske (pismo)….40 eura za samohranu majku i 10 za dawu
102. Sestre R. M. i Dz. G. iz USA (pismo)…50 dolara – 30 dolara za samohranu majku i 20 za dawu
103. Brat E. K. iz Njemacke (pismo)…200 eura za siromasne
104. Brat E. H. iz Austrije ? (banka)…150 eura za samohranu majku
105. Brat F. K. iz Svedske (banka)…230 kruna za NUM fond

106. Brat i sestra E. i A. iz Svicarske (banka)…600 franaka – 400 franaka za samohranu majku i 200 za dawu
107. Familija K. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za samohranu majku
108. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…500 kruna za samohranu majku
109. Brat M. C. iz Luksemburga (banka)….70 eura za samohranu majku
110. Brat I. F. iz Njemacke (banka)…70 eura za samohranu majku

111. Omladina iz Koldinga /Danska (banka)…1.300 danskih kruna za samohranu majku
112. Brat S. C. iz Svedske (banka)….1.000 kruna za samohranu majku
112. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
113. Brat R. M. iz Svedske (banka)…220 kruna – po pola za NUM fond i dawu
114. Brat ili sestra J. A. iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
115. Brat P. S. iz Njemacke 8pismo)…55 eura – 50 eura za samohranu majku i 5 eura za dawu

116. Brat ili sestra F. S. iz Svicarske (pismo)…20 franaka za samohranu majku
117. Sestra N. I. iz Francuske (pismo)…50 eura za samohranu majku
118. Brat ili sestra H. Z. iz USA (pismo)…20 dolara za samohranu majku
119. M. Dz. i D. Dz iz Norveske (pismo)…50 eura za samohranu majku
120. Brat i sestra M. i M. iz Francuske (banka)…100 eura – 90 eura za samohranu majku i 10 za dawu

121. Brat R. T. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za smaohranu majku
122. Sestra S-S M. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
123. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
124. Sestra S. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za samohranu majku
125. Brat J. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za samohranu majku

126. Brat A. N. iz Svedske (banka)….400 kruna – po pola za samohranu majku i NUM fond
127. Brat i sestra A.T. i A.D. iz Svedske (banka)…600 kruna – 400 kruna za samohranu majku i 200 za dawu
128. Sestra S. N. iz Svedske (banka)…250 kruna za samohranu majku
129. Familija C. iz Svedske (banka)…500 kruna – 400 kruna za samohranu majku i 100 za dawu
130. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za samohranu majku
_________________________________________

SPISAK DOPUNJEN 15. FEBRUARA

131. Sestra N. H. A. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za samohranu majku
132. Brat A. I. iz Svedske (pismo)…500 kruna – 400 kruna za samohranu majku i 100 za dawu
133. Brat E. E. iz Austrije (banka)…10 eura za samohranu majku
134. Brat E. A. iz Njemacke (banka)…110 eura – 100 eura za samohranu majku i 10 za dawu
135. A. M. D. S. iz Australije (pismo)….70 australijskih dolara – 50 za samohranu majku i 20 za NUM fond

136. Brat E. T. iz Njemacke (banka)….60 eura – po pola za obadvije kategorije
137. Brat B. M. iz Njemacke ? (banka)…200 eura – 150 za samohranu majku i 50 za dawu
138. Brat A. H. iz Njemacke (banka)…120 eura – 100 za samohranu majku i 20 za dawu
139. B.S. M.S. A.S. A.T. iz Svedske (banka)…100 kruna za samohranu majku
140. Sestra E. H. iz Sandzaka (pismo)…20 eura za samohranu majku

PAY PAL UPLATE:

• 50,00 $, S.E. (25 $ za dawu, 25 $ za Ševalu)
• 100,00 EUR, A.H. za Ševalu
• 100,00 $, M.K. za Ševalu
• 50,00 $, A.M. (10$ za dawu, 40 $ za Ševalu)
• 20,00 $, A.M. za Ševalu

• 10,00 EUR, A.K. za Ševalu
• 50,00 $, B.R. za Ševalu
• 20,00 $, A.A. za Ševalu
• 50,00 EUR, E.R. za Ševalu
• 40,00 EUR, E.B. za Ševalu

• 200,00 $, braća iz Houstona (USA) za Ševalu
• 110,00 $, S.F. (10 $ za dawu, 100 $ za Ševalu)
• 50,00 $, E.H. – nije navedeno za koga???
• 50,00 $, brat i sestra iz Des Moinesa (USA) za Ševalu
• 100,00 $, R.K. (50 $ za dawu, 50 $ za Ševalu)

• 15,00 EUR, S.O. za Ševalu
• 60,00 $, E.R. za Ševalu
• 50,00 EUR, E.I. za Ševalu
• 25,00 EUR, H.A. za Ševalu
• 15,00 $, I.Š. za dawu

• 100,00 $ , A.D. za Ševalu
• 1.650,00 $, A.T. za Ševalu
• 20,00 EUR, M.H. za Ševalu
• 10,00 EUR, A.C. za Ševalu
• 100,00 EUR, D.M. za Ševalu

• 50,00 $, E.H. nije navedeno za koga?
• 50,00 EUR, S.D. za Ševalu
• 50,00 $, A.S. za Ševalu
• 350,00 $, H.M. za Ševalu
• 300,00 $, A.E. za Ševalu

• 500,00 DKK, S.A. za Ševalu
• 300,00 $, K.K. za Ševalu
• 200,00 $, S.V. za Ševalu
• 100,00 $, A.S. (50 $ za Ševalu, 50$ za dawu)
• 40,00 $, S.E. (20 $ za Ševalu, 20$ za dawu)

• 120,00 $, (SADAKA TESLIĆ, A.H.,A.B.,N.K. )za Ševalu
• 30,00 $, I.T. za Ševalu

NAPOMENA: Ponekad je tesko razluciti, kod uplata preko banke, iz koje drzave tacno dolazi uplata, jer ponekad glavna filijala neke banke se nalazi u nekoj drugoj drzavi nego u drzavi iz koje donacija je uplacena, pa se moze desiti da zbog toga pogresno shvatimo i pogresno upisemo drzavu iz koje uplata je stigla – nadamo se da nam necete zamjeriti na ovome.
_____________________________

Molimo Uzvisenog Allaha da Svoje dobre robove, kojima je omilio udjeljivanje imetka na Njegovom putu, da ih nagradi samo onako kako On to umije i da ih obraduje svojom miloscu i oprostom onog dana kad se susretnu s Njim na Sudnjem danu!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta